fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

1 februari. Net binnen: grote watersnood in Vlaanderen en Zeeland
Elk jaar   De Dag van de Dankbaarheid. Jaarlijks worden op 1 februari in Bulgarije de slachtoffers van het communisme herdacht en geëerd. Op 1 februari 1945 werden in Sofia door de Bulgaarse communisten 150 mensen uit de politieke, intellectuele en militaire elite van Bulgarije geëxecuteerd.

vandaag

Space Shuttle Columbia

2003   De Amerikaanse Space Shuttle Columbia spat uit elkaar tijdens de terugkeer naar aarde. De bemanning – bestaande uit twee vrouwen en vijf mannen – komt om het leven.

1953   De grote watersnood. Langs de Noordzeekust was in de nacht van 31 januari op 1 februari een noordwesterstorm ontstaan die een springtij tot gevolg heeft. In Antwerpen treedt de Schelde buiten haar oevers. In Vlaanderen verdrinken in totaal 28 personen. Maar de allesverwoestende overstromingsramp vindt in Nederland plaats. Vooral Zeeland wordt zwaar getroffen. Meer dan 2000 ha en 133 dorpen worden overstroomd. Men telt 1835 doden en meer dan 100 000 mensen moeten vluchten voor het onheil. De solidariteit is groot en ook Franse soldaten worden uitgestuurd om hulp te bieden. Onder hen ook enkele Frans-Vlamingen. Jacques Boddaert uit Kaaster is er een van. De omvang van de ramp heeft op de zeer jonge soldaat die hij toen was diepe indruk gemaakt. Hij is terecht heel fier op de oorkonde die hij van de Nederlandse regering ontving en goed heeft bewaard. De Nederlandse tekst luidt:

Als uiting van onze bijzondere
dank en waardering voor de
krachtige medewerking en
onverdroten ijver, betoond bij de
hulpverlening, tijdens de
watersnood van februari 1953.

vandaag

Piet Mondriaan (1872-1944)

1944   Overlijden in New York van Piet Mondriaan (71), Nederlands abstract kunstschilder en kunsttheoreticus. Theosoof. Vooral bekend om zijn abstracte rechtlijnigheid in lineaire en geometrische vormen en de kleuren rood-geel-blauw.

1941   Publicatie van het eerste nummer van Volk en Kultuur, ‘Weekblad voor Volkse Kunst en Wetenschap’ (1941-1944), orgaan van de werkgemeenschap Volk en Kunst. Die was door de Vlaamse Cultuurraad erkend als overkoepelend organisme voor de cultuurverspreiding in Vlaanderen. Tot het redactiecomité behoorden, naast het leidende trio van Volk en Kunst (Filip de Pillecyn, Albert de Poortere, Frans Haepers), ook Karel Peeters, voorzitter van het Vlaams Nationaal Zangverbond, Jef van de Wiele, de leider van de Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag) en historicus Theo Luykx. In de praktijk echter was Haepers de hoofdredacteur. Haepers en de Poortere wilden niet dat het blad al te zeer in het vaarwater van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) zou terechtkomen. In 1943 verliet De Poortere de redactie en tijdens de vierde jaargang verscheen het blad als een privé-initiatief van Frans Haepers (1903-1976).

1937   Laatste nummer van het communistische weekblad De Rode Vaan. Het blad verandert van naam en verschijnt van 6 februari 1937 tot 16 december 1939 onder de titel Het Vlaamse Volk. Na de oorlog wordt teruggegrepen naar de oude benaming De Rode Vaan.

1920   Onder het van hoofdredacteurschap van Camille Huysmans vraagt de socialistische krant Volksgazet amnestie voor de gestrafte soldaten, voor de meerderheid van de gevangen activisten en voor honderden gestraften uit de overheidsdienst.

1908   Koning Karel van Portugal en kroonprins Lodewijk Filips worden in Lissabon vermoord door Portugese republikeinen.

1896   Première van de opera La bohème van Giacomo Puccini in Turijn.

 

vandaag

Mary Shelley (1797-1851)

1865   Bij een mijnramp in Puits n°1 Sainte-Catherine nabij Dour (Henegouwen) komen 57 kompels om.

 

1851   Overlijden in Londen van Mary Shelley (53), geboren Mary Wollstonecraft Godwin Engelse schrijfster. Ze is de enige dochter van filosoof en schrijver William Godwin en zijn vrouw, de feministische schrijfster Mary Wollstonecraft. Mary begint op haar 16 een relatie met dichter Percy Shelley. Op 19-jarige leeftijd schrijft ze de roman Frankenstein die wereldberoemd wordt. Het is het levensverhaal van Victor Frankenstein die als schipbreukeling wordt gevonden in de Noordelijke IJszee. Hij vertelt hoe hij achtervolgd wordt door een wezen dat hij zelf heeft geschapen met behulp van een verzameling lijken. Dat wezen heeft hij vervolgens weer tot leven gebracht. Maar het ontsnapt volledig aan zijn controle en wordt een publiek gevaar. Het aantal verfilmingen en bewerkingen als strip is niet te tellen.

vandaag

Klaas Jan de Vrieze (1836-1915)

1836   Deze man moet vrezen dat zijn standbeeld afgebroken wordt. We hebben het over Klaas Jan de Vrieze, op 1 februari 1836 geboren in Oude Pekela (Groningen), Hij is onderwijzer en landbouwhervormer, propagandist voor het gebruik van kunstmest (kalium) in de Veenkoloniën. In het dorp Bareveld, op de grens van de provincies Drenthe en Groningen, is een straat naar hem genoemd en staat er een behoorlijk groot monument voor hem met de tekst: ‘Hij wees den landbouw nieuwe wegen, den boer tot heil, het land ten zegen’. Ook in de stad Groningen is een straat naar hem genoemd. Hij overleed in 1915 in Helpman (Groningen) op zijn 78ste.

1804   Einde van de Franse overheersing in Haïti.

1793   Het revolutionaire Frankrijk start een oorlog met het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

1773   Overlijden in Brussel van Jan Frans Michel (75), rechtsgeleerde en schrijver uit de Zuidelijke Nederlanden. Hij werd geboren in Mechelen als zoon van Maarten Michel, stadsdokter, en Joanna Maria Snyers. Michel, die ook een militair, kunstminnaar en natuurliefhebber is, maakt een reisverslag op van een tocht naar China in opdracht van Frans Emmanuel van Ertborn, aandeelhouder bij de Pruisische Aziatische Compagnie. Hij voorziet het van een prachtig handschrift en een tiental waterverftekeningen (zeefauna, zichten op eilanden, de achtersteven van het schip, enz.). Het manuscript wordt nog steeds bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.

Hij behaalt in 1718 te Leuven het licentiaatsdiploma in de Rechten en wordt in 1720 advocaat bij de Grote Raad. Intussen was Jan Frans Michel in 1719 te Leuven getrouwd met Anna Catharina de Goede, afkomstig van dezelfde stad. Hij wordt in 1742 ook luitenant en auditeur van het nieuwe tweede regiment infanterie, genoemd Lotharingen-Wallonië, een titel waarvan hij enige tijd later afstand deed. Dat jaar vertaalt hij Les Ordonnances Militaires & Articles de Guerre in het Nederlandse taal ‘ten gebruike van de Nationale Troepen van de Nederlanden’ en draagt ze op aan de hertog van Arenberg, kolonel van zijn regiment.

In 1757 is hij betrokken bij de onderhoudswerken van de militaire vestingwerken van de stad Oostende. Zijn laatste woonplaats is de herberg van Christof de Donckere in de Putterij. Deze Brusselse wijk is gelegen op de plaats waar tegenwoordig het Centraal Station staat. Zijn grootste werk verschijnt in 1771: een biografie van Pieter Pauwel Rubens. Dit werk wordt gepresenteerd aan Maria Theresia van Oostenrijk door baron Patrice François de Neny, haar kabinetssecretaris. Jan Frans Michel wordt na zijn dood te Brussel begraven in de Sint-Goedelekathedraal.

 

vandaag

Koop nu Vandaag in de loop der jaren in de Doorbraak-boekhandel.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.