JavaScript is required for this website to work.

10 maart. Historische dag: Tibet komt in opstand

VandaagLuc Pauwels10/3/2022Leestijd 4 minuten
Beeld van de opstand in Lhasa (Tibet)

Beeld van de opstand in Lhasa (Tibet)

foto ©

En verder: Brigitte Kaandorp, een mijnramp en het Revolutionair Tribunaal…

Elk jaar   Dag van de Tibetaanse Opstand, een jaarlijkse herdenkingsdag waarop Tibetaanse ballingen de opstand in Tibet van 1959 gedenken en het verlies van hun nationale zelfstandigheid. De volksopstand van 1959 had tot gevolg dat de veertiende Dalai Lama op 17 maart het land moest ontvluchten naar India en daar de Tibetaanse regering in ballingschap moest voortzetten. Op de jaarlijkse herdenkingsdag houdt de Dalai Lama vaak een toespraak.

Op deze dag spreken jaarlijks Tibetaanse organisaties in ballingschap hun steun uit voor een vrij Tibet en vestigen ze de aandacht op de Chinese onderdrukking in Tibet.

2006   Het proces tegen de ‘Hofstadgroep’ (niets met Verhofstadt te maken, maar een terreurorganisatie in Nederland) loopt ten einde, de vonnissen worden bekend gemaakt. In totaal worden negen van de veertien verdachten veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. De ‘Hofstadgroep’ is de naam die door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan een groep radicale islamistische jongeren werd gegeven die verdacht worden van terroristische activiteiten. De leden van deze groep kwamen geregeld bijeen in het Amsterdamse huis van Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh. De bende werd mede geleid door Samir Azzouz en Redouan al-Issar.

1966    In Amsterdam wordt het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg op gewelddadige wijze verstoord door provo’s. Een gevaarlijke rookbom wordt afgestoken bij de trouwstoet. Het mengsel is door provo Luud Schimmelpenninck in twee emmers aangeleverd. Het studentenechtpaar Jaap en Lia Zander met een plastic tas langs de route in de Raadhuisstraat. Als de Gouden Koets in aantocht is, drukt Jaap Zander een brandende sigaret in het mengsel, waarna Lia Zander de tas richting koets slingert, maar die net mist. Een grote rookwolk die via televisie wereldwijd is te zien, is het resultaat. Het tweetal wordt onmiddellijk aangehouden. Ze komen ervan af met de beschuldiging van het ‘onbevoegd afsteken van ernstvuurwerk’.

vandaag

Brigitte Kaandorp (°1962)

1975   Geboorte in Roeselare van Jill Peeters, geografe en Vlaams weervrouw bij VTM.

1962   Geboorte in Haarlem van de cabaretière Brigitte Kaandorp, bekend voor haar absurde humor. Vanaf haar twintigste rijgt ze de theatershows aan elkaar. Bekende liedjes van haar: Duet (met Herman Finkers), Koeien, Sonja van Veen, In jouw bolide, Kermis, enz. Ze wint in 1983 het ‘Camerettenfestival’ en in 2006 de Gouden Harp.

 

vandaag

Armand Suls (1893-1948), rechts naast de tafel, tijdens een kinderuur op de socialistische radio.

1948   Overlijden in Antwerpen van Armand Suls (54), Vlaams pacifist, echtgenoot van de jeugdschrijfster Leen van Marcke. Deze onderwijzer en latere schooldirecteur is tijdens de Eerste Wereldoorlog luitenant aan het IJzerfront en neemt er actief deel aan de geheime Frontbeweging. In 1917 wordt hij afgevaardigde van de zesde Legerdivisie bij de leiding van de Frontbeweging. Om zijn Vlaamsgezinde acties werd hij tot sergeant gedegradeerd. In 1918 wordt hij getroffen door een Duitse gasaanval. Hij schrijft hierover twee romans onder het pseudoniem Raymond Sanders: Aan de Vlaamse IJzer en Peerke, schetsen van het IJzerfront. Ze klagen zowel de oorlog aan als de behandeling van de Vlaamse soldaten.

In 1919 sluit Suls zich aan bij de Frontpartij en sticht de Antwerpse afdeling van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS). Binnen VOS richt hij het Antimilitaristische Opvoedingssecretariaat op dat over het hele Vlaamse land pacifistische voordrachten en tentoonstellingen organiseert. Hij is van 1924 tot 1928 ondervoorzitter van VOS, maar slaagt er niet in ze radicaal pacifistisch te maken. Hij vertegenwoordigt VOS op antimilitaristische en pacifistische congressen in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. In de discussie over de legerwetten van Charles de Broqueville verzet hij zich met Filip de Pillecyn vanuit principieel antimilitaristisch standpunt tegen de oprichting van Vlaamse legerafdelingen.

In 1925 richt Suls een Vlaamse afdeling op van de Internationale der Krijgsdienstweigeraars (IKW). Die telt echter nooit meer dan 100 leden en het maandblad Het Nieuwe geluid stopt al na twee nummers. Wel succes boekt Suls met het Pax-poppenspel waarmee hij het Vlaamse land afreist. Het antimilitaristische successtuk Peerke in de hel wordt tussen 1929 en 1939 zo’n 160 keer gespeeld.

De vrijzinnige Armand Suls neemt tot 1930 jaarlijks deel aan de IJzerbedevaart, daarna vervreemdt hij van de Vlaamse Beweging. Hij is de inspirator van de viertalige ‘Nooit meer oorlog’-leuze op de sokkel van de IJzertoren. In 1929 uit hij scherpe kritiek op het Vlaams-nationale karakter van de IJzerbedevaart en pleit voor een echt pacifistische manifestatie. Hij verlaat de Frontpartij en stapte over naar de Belgische Werkliedenpartij (BWP). Politiek wordt Suls niet meer actief, maar met des te meer ijver schrijft hij verhalen, gedichten en luisterspelen voor het kinderuurtje van de Socialistische Arbeiders Radio Omroep voor Vlaanderen (SAROV).

1906   Bij een explosie in een kolenmijn in Courrières (Frans-Vlaanderen) komen 1099 mijnwerkers om het leven. Het is de ernstigste mijnramp van de 20ste eeuw en de grootste uit de Europese geschiedenis. 20 dagen na de ramp worden nog 13 overlevenden gevonden, die zich met onder meer een geslacht paard in leven hebben gehouden. Na de ramp gaan ruim 45 000 mijnwerkers in staking tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de mijnen, maar na 55 dagen drukt het Franse leger de staking met geweld de kop in.

1861   Op deze dag verenigen zich een 80-tal politieke ijveraars, waaronder al wie in Antwerpen naam had als Vlaamsgezinde, in een Vlaamse en democratische pressiegroep: de Nederduitse Bond. De NB wordt meteen de voornaamste Vlaamse stuwkracht in de Meetingpartij. De NB slaagt erin het Nationaal Toneel te saneren, organiseert literaire bijeenkomsten, maar ook vrije debatavonden. In de Meetingpartij, die van 1862 tot 1872 in de stad Antwerpen een meerderheid heeft, krijgt de NB van bij de aanvang een belangrijk deel van de mandaten voor de gemeenteraad, de provincie en het parlement. Van 1866 af werd dat zelfs een derde, zodat Jan J. de Laet, Lodewijk Gerrits en Edward Coremans samen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelen.

1793   In Parijs wordt het Revolutionair Tribunaal (Tribunal Révolutionnaire) opgericht. Deze rechtbank is bedoeld voor de berechting van criminelen, waartoe ook alle politieke tegenstanders van de Franse Revolutie worden gerekend. Het tribunaal wordt een van de krachtigste en wreedste werktuigen van het schrikbewind.

vandaag

Rembert Dodoens (1517-1585)

1585   Overlijden in Leiden van de Vlaamse arts en botanicus Rembert Dodoens. Zijn vader was stadsarts van Mechelen en verzorgde Margareta van Oostenrijk op haar sterfbed. Rembert wordt onder meer keizerlijk lijfarts in Wenen en later hoogleraar geneeskunde en plantkunde aan de universiteit van Leiden. Zijn nieuw classificatiesysteem, toegepast in zijn Cruydeboeck (1554), heeft enorme invloed op alle botanici na hem. Zijn werken worden in de meeste Europese talen vertaald en zelfs in het Japans. Zo schept hij een methode voor de verdere beschrijving en indeling van tropische planten uit de koloniën.

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.

Commentaren en reacties