fbpx


Brussel, Communautair
tweetaligheid

2.100 aanwervingen in Brussel in strijd met taalwetgeving
De discussie rond de taalwetgeving in het Brusselse is al langer een pijnpunt in het politieke landschap. Volgens N-VA was het nog nooit zo slecht gesteld met de naleving van de taalwetten als nu. De partij baseert zich daarvoor op het jaarlijks rapport van 2021 dat de Brusselse vicegouverneur opstelde. In 2021 werden er maar liefst 2.100 mensen onwettig aangenomen. Dat is een hoogtepunt in de geschiedenis. Taalvrijheid In privézaken is iedereen vrij de taal te gebruiken die hij wil.…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De discussie rond de taalwetgeving in het Brusselse is al langer een pijnpunt in het politieke landschap. Volgens N-VA was het nog nooit zo slecht gesteld met de naleving van de taalwetten als nu. De partij baseert zich daarvoor op het jaarlijks rapport van 2021 dat de Brusselse vicegouverneur opstelde. In 2021 werden er maar liefst 2.100 mensen onwettig aangenomen. Dat is een hoogtepunt in de geschiedenis.

Taalvrijheid

In privézaken is iedereen vrij de taal te gebruiken die hij wil. Het maakt daarbij niet uit of dat Frans, Nederlands, Duits of enige andere taal is. Ook op beroepsniveau bestaat in beginsel die vrijheid. Zo mag een groenteverkoper zijn klant gerust in het Duits verder helpen – of dat vlot zal verlopen is een andere zaak.

In een beperkt aantal gelegenheden werd de taalvrijheid door de wetgever beperkt, voornamelijk om de gelijkheid tussen Nederlands- en Franstaligen te verzekeren. Dat is onder andere het geval in bestuurszaken, gerechtszaken, onderwijs, bedrijfsleven én bij aanwerving van ambtenaren. Die beperkingen werden vastgelegd in wat men noemt ‘de taalwetgeving’.

Vicegouverneur

De Brusselse vicegouverneur, Jozef Ostyn, is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de taalwetgeving in Brusselse gemeenten en OCMW’s. Jaarlijks stelt Ostyn een verslag op. In 2021 werden volgens zijn laatste verslag 2.100 mensen in strijd met de taalwetgeving aangenomen. Volgens N-VA doet de Brusselse overheid echter niets aan de situatie.

‘Wie hoopte dat de creatie van een nieuwe ministerpost voor Meertaligheid (Sven Gatz, Open Vld) ertoe zou leiden dat de taalwetgeving eindelijk beter nageleefd wordt, komt bedrogen uit’, reageert Cieltje Van Achter, N-VA-fractieleider in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. ‘De vicegouverneur schorste het voorbije jaar 2.100 aanwervingen, daarvan vernietigde de regering er opnieuw geen enkele. Jaar na jaar verslechtert de naleving van de taalwetgeving. Het lijkt wel alsof het de ministers van Open Vld, Groen en Vooruit werkelijk niets kan schelen.’

Ook Annabel Tavernier, Vlaams parlementslid voor N-VA, verwijt de Brusselse gemeentebesturen en regering een gebrek aan een sociaal gelaat. ‘De taalwetgeving moet garanderen dat iedereen in zijn eigen taal geholpen wordt door de overheid, bij de politie en in het ziekenhuis. Dat je die garantie als Vlaming in je eigen hoofdstad niet hebt, is een schande. Vanuit de Vlaamse Regering bieden we onder andere via het Huis van Het Nederlands nochtans heel wat kansen voor de Brusselse gemeenten om de kennis van het Nederlands bij hun personeel te verbeteren. Finaal blijft het natuurlijk aan de gemeenten zelf om deze met beide handen te grijpen. Wanneer gaan ze eindelijk eens bewijzen dat het hen menens is? Wanneer zullen ze eindelijk eens inzien dat wij Vlamingen volwaardige burgers zijn?’

Schorsingen

Opvallend is dat er veel aanwervingen geschorst werden omwille van overtredingen van de taalwetgeving. Ook dat is niet nieuw. In 2021 concludeerde N-VA – ook toen op basis van het jaarverslag van de gouverneur (van het jaar 2020) – dat 1.867 aanwervingen bij de Brusselse gemeenten en OCMW’s geschorst werden.

Na zo’n schorsingsbeslissing is het aan de Brusselse regering om de aanwerving te vernietigen. ‘Dat gebeurt evenwel nooit, laat staan dat het rapport van de vicegouverneur wordt besproken binnen de regering’, melde Brusselse parlementslid Cieltje Van Achter toen. ‘Taaldiscriminatie krijgt geen enkele aandacht van deze regering, die nochtans de mond vol heeft van de bestrijding van discriminatie.’

‘We stellen overigens vast dat de meerderheid van de Brusselse openbare besturen bewust weigert om inspanningen te leveren om iets aan die gebrekkige tweetalige dienstverlening te doen’, zei Vlaams parlementslid Annabel Tavernier. ‘Het Huis van het Nederlands beschikt over een aanbod voor de Brusselse gemeenten om de kennis van het Nederlands bij hun personeel te verbeteren. Maar uit cijfers die ik recent opvroeg bij Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) blijkt dat slechts vijf van de negentien Brusselse gemeentebesturen sinds 2015 een beroep hebben gedaan op dat aanbod. Vlaanderen reikt de Brusselse gemeenten een helpende hand, maar de gemeenten moeten zelf wel willen.’

Niet de eerste keer

In 2021 verwierp de Brusselse gemeenteraad al een motie van N-VA over het naleven van de taalwetgeving in Brussel-Stad bij aanwervingen van het gemeentepersoneel. Enkel de Mathias Vanden Borre (N-VA), de indiener, stemde toen voor. Elf raadslieden onthielden zich en dertig anderen stemden tegen – waaronder ook Nederlandstaligen.

N-VA hecht veel belang aan de naleving van de taalwetgeving en bevestigt ook nu het prioritair karakter ervan. ‘Vorig jaar dienden wij een aantal resoluties in die de regering verplicht om hun verantwoordelijkheid te nemen en de taalwetgeving na te leven. Onze resolutie met betrekking tot de OCMW’s werd begin dit jaar helaas weggestemd, zelfs door de Nederlandstalige partijen’, stelt Van Achter. ‘Deze zomer krijgt de meerderheid echter een tweede kans. Dan behandelt het parlement ons voorstel om de taalwetgeving bij de gewestelijke en gemeentebesturen te laten naleven. Ik ben benieuwd naar hoe de collega’s van Groen, Open Vld en Vooruit dan gaan stemmen.’

Het doel van de motie was ervoor te zorgen dat de taalwetgeving gerespecteerd wordt. In praktijk wordt dat, zoals de jaarverslagen van 2020 en 2021 aantonen, niet gedaan. Dat geldt zowel in Brussel-Stad als in de negentien Brusselse gemeenten.

De taalwetgeving stelt dat een personeelslid van de overheid in Brussel tweetalig moet zijn, zowel Nederlands- als Franstalig. In praktijk is die voorwaarde niet eens in één derde van de gevallen vervuld. Vanden Borre vroeg in 2021 met zijn motie om verandering. Hij wilde een effectief plan, aanmoediging van ambtenaren en indien nodig zelfs een plicht tot het volgen van taalcursussen. Benoemingen van mensen die niet aan de voorwaarden voldoen zou niet meer mogelijk zijn.  Verandering bleef toen, en ook vandaag uit.

Wannes Bok

Wannes is een zelfstandige en onafhankelijke journalist. Zijn interesses gaan uit naar de juridische wereld, de economie, tech en het internationale gebeuren. Hij werkt sinds 2021 mee aan Doorbraak en vervolledigt in de tijd die rest zijn studie in de rechten.