Binnenland, Commentaar, Politiek
de Kamer

In 2023 twee Nederlandstalige Kamerzetels minder door demografische evolutie

Zetelherverdeling verandert communautaire verhoudingen

Bij de volgende aanpassing van de zetelverdeling in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de demografische evolutie in 2023 zal de Nederlandse taalgroep opnieuw twee zetels verliezen en er nog 85 overhouden. Dat berekende Vives, een onderzoeksinstituut van de KU Leuven. Sinds 1995 zakte het aantal zetels voor de Nederlandse taalgroep al van 91 tot 87. In totaal zal het zetelaandeel voor Vlaamse partijen in de Kamer dus met zes zetels verminderen op minder dan dertig jaar. Dit weerspiegelt deels de geleidelijke daling van het bevolkingsaandeel van het Vlaams Gewest, van 58% in 1995 naar 56,8% in 2061.

De zetelverdeling over de Belgische provincies wordt om de tien jaar in verhouding gezet met de demografische evolutie. De huidige verdeling van de 150 zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de provinciale kieskringen is gebaseerd op een berekening met demografische gegevens in 2013. Aangezien deze verdeling om de tien jaar wordt aangepast, vinden de eerstvolgende herberekeningen plaats in 2023 en 2033.

Bij hun berekeningen gingen onderzoekers Gert-Jan Put en Bart Maddens uit van de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek. In 2023 zullen West-Vlaanderen en Limburg een zetel verliezen ten voordele van Brussel-Hoofdstad en de provincie Namen. ‘In de veronderstelling dat geen enkele Vlaamse partij de kiesdrempel van vijf procent haalt in Brussel-Hoofdstad betekent dit een nettowinst van twee zetels voor de Franse taalgroep’, constateren beide onderzoekers. De Nederlandstalige partijen houden dan in 2023 85 zetels over, de Franstalige 65. Vandaag bekleedt de Nederlandse taalgroep een iets hoger aandeel zetels in de Kamer dan waar ze volgens de demografische verhoudingen recht op heeft. Met de voorziene aanpassing van de zetelverdeling in 2023 zal de proportie zetels voor het eerst zakken onder dat proportioneel bevolkingsaandeel.

Opvallend is ook dat het bevolkingsaandeel van het Vlaams Gewest zeer gestaag blijft dalen, waardoor de zetelverdeling tussen de taalgroepen rond 2061 quasi perfect in verhouding is met dat demografische gewicht. De verhouding tussen de Nederlandse en Franse taalgroep blijft in de periode 2023-2061 nog ongewijzigd. Wel verandert er heel wat tussen de provincies onderling. In de periode 2013-2061 verliest West-Vlaanderen drie zetels, Limburg en Henegouwen elk twee. West-Vlaanderen verliest één zetel in 2023, 2043 en 2061. Limburg in 2023 en 2053 en Henegouwen in 2033 en 2061. De provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Namen en Waals-Brabant krijgen er in die periode elk één zetel bij. Antwerpen wint de zetel in 2033, Oost-Vlaanderen in 2053, Vlaams-Brabant in 2061 en Waals-Brabant in 2043. Namen wint er een in 2023, speelt die weer kwijt in 2043, maar krijgt er in 2061 weer een bij. Brussel-Hoofdstad wint er ten slotte weer twee (in 2023 en 2043).

 

 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans