fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

21 april. Net binnen: Herman Van den Reeck geboren
Elk jaar   De Dag van het Kinderdagverblijf viert de voorschoolse opvang voor jonge kinderen (baby’s en peuters) en eert Friedrich Fröbel, de bedenker van het concept Kindergarten. Friedrich Fröbel (21 april 1782 – 21 juni 1852) was een Duits opvoedkundige. Hij is de oprichter van de eerste Duitse kleuterschool in 1837 in Bad Blankenburg (Thüringen). Het was een instituut voor kinderen jonger dan zes jaar, die hij halve dagen bezighield met allerhande zelfbedachte werkjes die hij leerzaam achtte.

2004   Opening van het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Het werd geen succes. In 2019 ging het museum dicht. Het had zich gespiegeld aan het Belgisch Stripmuseum dat in 1989 zijn deuren opende en het nog altijd goed doet.

1973   Het Amerikaanse bedrijf Pepsi Cola opent vestigingen over heel de Sovjet-Unie.

1959   Oprichting van de Kultuurraad voor Vlaanderen (KRV) als gevolg van het ongenoegen in Vlaamse culturele en politieke kringen over het uitblijven van de culturele autonomie en over de vruchteloze parlementaire pogingen tot oprichting van cultuurraden (wetsvoorstel Renaat van

vandaag

Andrea Domburg (1923-1997)

Elslande 1954 en wetsontwerp Léo Collard 1958). Initiatiefnemer Paul Knapen (CVP) wordt tot eerste voorzitter gekozen en blijft dit tot in 1976 bij de omvorming van de KRV tot Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen. Statutair doel van de KRV was de Nederlandse cultuur in Vlaanderen in al haar uitingen te behartigen en te bevorderen.

1923   Geboorte in Amsterdam van actrice Andrea Domburg, toneel-, film- en tv-actrice. Ze speelde ‘koningin Wilhelmina’ in Soldaat van Oranje. Andere films met haar zijn onder meer Keetje Tippel, VD, Kort Amerikaans, Wilde harten. Ook op televisie had ze succes met onder meer De fabriek, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Ze overleed in 1997.

vandaag

Manfred von Richthofen (1892-1918)

1918   Overlijden hoog in de lucht boven de Somme van Manfred von Richthofen (25), Duitse oorlogsvlieger en gevechtspiloot. Hij wordt tijdens een luchtgevecht boven Frankrijk geraakt door een kogel in zijn hart, waarschijnlijk afgeschoten met een mitrailleur op de grond. Hij schoot in spectaculaire luchtduels zeker tachtig vliegtuigen neer voor hij zelf fataal werd geraakt. Zijn bijnaam, de Rode Baron, verwijst naar de felrood geschilderde Fokker Dr.I driedekker waarmee hij vloog. De Britten die hem vonden, zorgen voor een plechtige begrafenis met alle honneurs. Op zijn graf planten ze strobloemen in de Duitse kleuren en brengen het opschrift aan ‘Voor kapitein Von Richthofen, waardige en dappere tegenstander’. Hij schreef een autobiografie: Der rote Kampfflieger.

vandaag

Herman van den Reeck (1901-1920)

1901   Geboorte in Borgerhout (Antwerpen) van Herman Van den Reeck, Vlaams-nationale student. Nauwelijks negentien jaar oud bezweek Van den Reeck aan de gevolgen van de schotwonde die hij daags voordien tijdens de door het Antwerpse franskiljonse stadsbestuur verboden Guldensporenviering had opgelopen. Tijdens zijn studies aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen (1911-1918) stapt hij mee op in activistische initiatieven van onder meer Firmin Mortier en Lode Craeybeckx. Zo zette hij nog tijdens de oorlog, als drukker-uitgever, zijn schouders onder de hervatting van de uitgave van De Goedendag (maart 1918), overkoepelende blad voor de scholieren van de athenea.

Hij was niet alleen een Vlaams-nationalist, maar evenzeer een antiburgerlijke en sociaal voelende rebel. In de typologie van de Conservatieve Revolutie (Armin Mohler) was hij een typische nationaal-revolutionair. Van zijn strijdbaarheid legde Van den Reeck ook tijdens de Antwerpse Guldensporenviering van 1920 getuigenis af. Volgens de beschikbare bronnen zou hij zich als een haantje-de-voorste hebben gedragen. Feit is dat hij door een politieman werd neergeschoten. Laattijdige medische verzorging en het afnemen van een politieverhoor van de zwaargewonde Van den Reeck zijn verregaande nalatigheden die mee de dood van Van den Reeck hebben veroorzaakt.

De reactie op Van den Reecks overlijden was enorm. Zijn begrafenis groeide uit tot een massaal eerbetoon en een zelden geziene manifestatie van Vlaamse eendracht over alle partijen en ideologieën heen. Tot op heden blijft Van den Reeck een geliefde referentie voor Vlaamsgezinden van diverse strekkingen. Reeds op 9 juli 1922 werd een grafmonument onthuld. In 1928 werd in Antwerpen de Volksuniversiteit Herman Van den Reeck opgericht. In 1930, tien jaar na de dood van Herman Van den Reeck werd in Borgerhout (Antwerpen) een straat naar hem genoemd.

Herman Sommen, door zijn ouders niet toevallig naar de neergeschoten student genoemd, stichtte in 1960 het Aktiekomitee Herman Van den Reeck om de herinnering in leven te houden. Op de herdenking van 10 juli 1960 sprak de Antwerpse burgemeester Lode Craeybeckx. Het stoffelijk overschot Herman Van den Reeck kreeg in 1966 op de begraafplaats Schoonselhof een ereplaats naast Hendrik Conscience. Naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van Van den Reecks overlijden werd op 21 juni 1995 een herdenking georganiseerd in de Antwerpse Bourlaschouwburg. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag gaf Doorbraak een prachtige biografie uit: Jan Huijbrechts: Herman van den Reeck, Heraut van een nieuw mensdom in Vlaanderen’ Biografie van een Sturm & Drang-generatie.

vandaag

Charlotte Brontë (1816-1855)

1816   Geboorte in Thornton (West Yorkshire) van de Charlotte Brontë, Engels-Ierse romanschrijfster. Ze is de dochter van een Ierse predikant en de oudere zus van de schrijfsters Emily Brontë (1818-48) en Anne Brontë (1820-49). Bekende werken van haar zijn onder meer Jane Eyre, The professor, Shirley en Vilette. Ze overlijdt in 1855 terwijl ze in verwachting was.

1730   Overlijden in Gent van de Vlaamse verloskundige Jan Palfijn (79). Hij is de uitvinder van de verlostang.

1619   Geboorte in Culemborg (Gelderland) van Jan van Riebeeck, die in 1652 de Kaap de Goede Hoop zal ontdekken.

1545   In de door de paus bevolen strijd tegen ketters en protestanten wordt het stadje Cabrières d’Aigues (Lubéron) met de grond gelijkgemaakt en 900 mannen, vrouwen en kinderen omgebracht. De verantwoordelijke voor deze slachtpartij, Jean Mynier d’Oppède, wordt door paus Paulus IV tot ridder geslagen in de pauselijke Orde van Sint-Jan van Lateranen en bevorderd tot Paltsgraaf.

1477   Huwelijk van Maria van Bourgondië met Maximiliaan van Oostenrijk. Hierdoor mislukken de imperialistische plannen van de Franse koning Lodewijk XI om de Nederlanden in de palmen.

-753   Stichting van de stad Rome, volgens de legende tussen 8 en 9 uur ’s morgens, door de Romulus en Remus, tweelingzoons van de god Mars en van Rhea Silvia. De legende is oorspronkelijk afkomstig van de Romeinse schrijver Marcus Terentius Varro (116-27 v.Chr.). De vroegste geschiedenis is voor een deel in nevelen gehuld. In navolging van de Ilias en Odysseia werd er in opdracht van keizer Augustus door de dichter Vergilius en de historicus Livius een epos over geschreven. Tegenwoordig wordt deze dag de Natalis Romae (geboorte van Rome) genoemd.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.