fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

23 juni. Net binnen: Clem De Ridder geboren, maakte Vlaamse bewegingen tot Beweging
Elk jaar   De Internationale Dag van de Weduwen, in 2011 uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, want ‘wereldwijd leven miljoenen weduwen en hun kinderen in extreme armoede, worden ze verbannen, zijn ze slachtoffer van (seksueel) geweld, hebben ze geen dak meer boven hun hoofd, is het slecht gesteld met hun gezondheid en worden ze gediscrimineerd’. Misschien kunnen we ook de weduwenaars ‘includeren’.

1993   Israël en de PLO van Yasser Arafat ondertekenen in Washington, onder het toeziend oog van de Amerikaanse president Bill Clinton, een vredesverdrag. Ze krijgen er de Nobelprijs voor de Vrede voor krijgen. Het blijkt later de zoveelste mislukte vredespoging te zijn.

vandaag

Zarah Leander (1907-1981)

1981   Overlijden in Stockholm (Zweden) van Zarah Leander (74), artiestennaam van Sara Stina Hedberg, Zweedse actrice en zangeres. Fascinerende contra-alt. Ze werd over heel Europa bekend met onder meer Die grosse Liebe, Wunderbar, Wo ist dein Herz, Yes sir!, Kinostar, Eine Frau von heut´. Bekende films met haar waren Heimat, Damals, Träumerei, Gabriela, enz.

1970   Huldemanifestatie ter ere van de voetballer Pelé, met zijn ware naam Edson Arantes do Nascimento. Resultaat van de volkstoeloop: 73 doden en 2100 gewonden. Niet alleen oorlog is waanzin.

1936   Geboorte in De Bilt (Utrecht) van Berend Boudewijn, artiestennaam van Berend Boudewijn van der Woude, presentator, quizmaster, acteur, regisseur en schrijver. Hij was een zoon van de dichter Johan van der Woude (1906-1979) en trouwde in 1992 met actrice en zangeres Martine Bijl (1948-2019).

1920   Geboorte in Opwijk van Clem De Ridder, componist, schrijver en Vlaams-nationaal organisator. Na zijn studies van onderwijzer en regent is hij eventjes lid van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), wat hem in 1945 twee jaar gevangenisstraf oplevert wegens ‘culturele collaboratie’. Hij zit er acht maanden van uit en krijgt in 1957 eerherstel.

Clem De Ridder schreef onder andere toneelwerken, radio- en televisiescripts, bindteksten voor het Vlaams Nationaal Zangfeest van het ANZ en de IJzerbedevaart. Daarnaast was hij de auteur van tientallen liedteksten die vaak door Emiel Hullebroeck op muziek werden gezet.

In 1964 wordt hij secretaris-generaal van het Davidsfonds, maar een kleine tien jaar later neemt hij ontslag uit protest tegen de progressistische en linkse invloeden, in de nasleep van mei ‘68, die indruisten tegen zijn christelijke en Vlaamse principes. In 1977, als de contestatiestorm geluwd is, wordt hij verkozen tot voorzitter van het Davidsfonds, wat hij blijft tot in 1986.

Intussen had hij in 1964-1966 het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen opgericht, met een bijzonder grote overspanning, zowel links-rechts als confessioneel-vrijzinnig. De Ridder bereikte veel door zijn takt, intelligentie en empathie. Betogingen werden georganiseerd, onder meer in 1967 voor de overheveling van ‘Leuven Frans’ naar Wallonië en de splitsing van de VUB in een Nederlandstalige en een Franstalige universiteit.

Op 25 mei 1976 wordt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het OVV Een verklaring van de Acht uitgegeven, ondertekend door acht Vlaamse schrijvers van heel divers pluimage: André Demedts, Marnix Gijsen, Louis Paul Boon, Hubert Lampo, Gerard Walschap, Maria Rosseels, Albert Westerlinck en Anton van Wilderode. In die tekst werd opgeroepen om de taalgrens en de afbakening van Brussel-19 als definitief te beschouwen.

In 1977 stuit het Egmontpact op fel verzet van het Davidsfonds onder leiding van Clem De Ridder. Andere Vlaams verenigingen reageren onmiddellijk in dezelfde zin of volgen snel. Een daartoe opgericht Anti-Egmontcomité organiseert betogingen en beïnvloed de politiek dermate dat het Egmontpact wordt afgeschoten.

Clem De Ridder overlijdt in 2013 op de leeftijd van 93.

1917   Oprichting in Utrecht van de Dietse Bond, op vraag van het Nationaal Vlaams Comiteit tot Verdediging van de Vlaamse zaak in België met de bedoeling in Nederland actief steun te vinden voor de Vlaamse Beweging en een tegenwicht te vormen tegen te grote Duitse invloed. Het was ook een reactie tegen de passieve houding van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV).

Erevoorzitter wordt de Zuid-Afrikaanse generaal en latere premier J.B.M. Hertzog (1866-1942), voorzitter de filosoof prof. Bernard van der Wijck (1836-1925). Verdere bestuursleden zijn de jurist prof. Helgard Bodenstein (1881-1943), de advocaten Anton van Vessem (1887-1966) en Willem van Es (1886-1943), de auteur Pieter W. de Koning (1867-1931) en de Vlaamse dichter René de Clercq (1877-1932). Organen van de Dietse Bond waren tot 1918 Dietse Stemmen (‘Tijdschrift voor Nederlandsche Stambelangen’) en de Dietse Gedachte (1926-1941).

Politiek gezien stond de Dietse Bond positief tegenover het activisme. Het ideaal was een politiek en cultureel Heel-Nederland, waarbij de Belgische staat zou verdwijnen. Het werd echter aan de leden overgelaten de nadruk te leggen op het politieke en/of het culturele Heel-

vandaag

Winifred Wagner (1897-1980)

Nederlandse ideaal. Het standpunt van de Dietse Bond was: neutraal zijn ten opzichte van elke politieke partij. Men waardeerde de partijen uitsluitend op grond van hun politieke Heel-Nederlandse verdiensten en ideeën.

In augustus 1940 nam de Dietse Bond nog het initiatief om alle Heel- Nederlands geïnspireerde verenigingen te bundelen in een Verbond van Heel-Nederlandse Verenigingen in Noord-Nederland. Het plan werd nauwelijks uitgewerkt, omdat in 1941 de Dietse Bond door de Duitse bezetter verboden werd, zoals trouwens alle Dietse verenigingen.

1897   Geboorte in Hastings (Engeland) van Winifred Williams, beter bekend als Winifred Wagner, naam die ze aannam in 1930 na haar huwelijk met Siegfried Wagner. Ze leidde de Bayreuther Festspiele tot in 1945. Het echtpaar kreeg vier kinderen: Wieland, Friedelind, Wolfgang en Verena.

1894   Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wordt opgericht in de Sorbonne in Parijs, op initiatief van baron Pierre de Coubertin.

vandaag

Albrecht Rodenbach (1856-1880)

1880   Overlijden in Roeselare van de studentenleider Albrecht Rodenbach, aanvoerder van de Blauwvoeterie, de eerste Vlaamse studentenbeweging. Hij schreef poëzie, proza en toneelstukken, maar was vooral de charismatische voorman van een hele generatie Vlaamsgezinde intellectuelen met een enorme, blijvende impact. Hij werd amper 24 jaar.

1851   Geboorte in Londen van Freddy Demuth in de woning van Karl Marx en zijn adellijke vrouw Jenny von Westphalen (1851-1929). Freddy was de zoon van de heer des huizes en van de huishoudster Helene Demuth. Om een schandaal te voorkomen wordt het kind erkend door Friedrich Engels.

1314   Slag om Bannockburn in Schotland waarbij Robert the Bruce het leger van Eduard II van Engeland verslaat. Door deze slag verovert Schotland zijn onafhankelijkheid, die het zal kunnen handhaven tot 1707.

1305   Vredesverdrag van Athis-sur-Orge tussen graaf Robrecht III van Bethune en de Franse koning Filips IV de Schone. In Vlaanderen ‘Vrede van de Schande’ of ‘Ellendige Vrede’ genoemd. Vlaanderen wordt hersteld als vorstendom en de Vlaamse graaf wordt vrijgelaten, echter op voorwaarde van een zware herstelbetaling. Als waarborg worden ook de kasselrijen van Dowaai, Orchies en Rijsel naar Frankrijk overgeheveld.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.