fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

24 januari. Historische dag: Robert Baden-Powell richt de scouts op
vandaag

Michelle Hunziker (°1977)

1977   Geboorte in Lugano van actrice en presentatrice Michelle Hunziker, dochter van een Nederlandse en een Zwitser. Sekssymbool (naar verluidt) en talenwonder (zeker). Ze presenteerde programma’s in Zwitserland, Italië, Duitsland, Engeland en Nederland. Ze was ook te zien in de Duitse tv-serie Erstes Glück en diverse Italiaanse shows en films.

1971   Charles Manson en drie vrouwelijke volgelingen worden schuldig bevonden aan de moord op de 26-jarige actrice Sharon Tate. Manson en co worden tot levenslang veroordeeld. Het vonnis wordt – toevallig, nemen we aan – uitgesproken op de verjaardag van Sharon Tate. Zij was de echtgenote van filmregisseur Roman Polanski en op het ogenblik van de moord hoogzwanger. De moord wordt zo gruwelijk begaan dat de details niet publiceerbaar zijn. Manson sterft in 2017 in gevangenschap.

1969   De zaakgelastigde voor Communistisch China in Nederland, Liao Ho-Sjoe, meldt zich bij de Haagse politie en vraagt politiek asiel in ruil voor informatie over het Chinese spionagenet in West-Europa. Een diplomatieke storm breekt los. Liao wijkt dan maar uit naar Washington.

vandaag

Felix Timmermans (1886-1947)

1947   Overlijden in Lier van de Vlaamse schrijver en schilder Felix Timmermans (60). In zijn succesroman Pallieter (1916) verheerlijkt hij een probleemloze, breugeliaanse levensvreugde. Timmermans verwerft met Pallieter een ongeziene populariteit in Vlaanderen en Nederland, en wordt in het buitenland de meest gelezen Vlaamse auteur, vertaald in meer dan 25 talen. Zijn Pallieter-figuur wordt een Vlaams symbool, zoals Tijl Uilenspiegel of Reinaert de Vos. Timmermans is bovendien een begenadigd tekenaar die vele van zijn werken met eigen pentekeningen illustreert.

Al jong wordt Felix Timmermans overtuigd Vlaamsgezind. In februari 1906 – hij is dan 18 – reageert hij in Lier Vooruit tegen een artikel waarin ‘de helden van 1830’ worden verheerlijkt. Hij besluit zijn wederwoord met ‘Belgen bestaan er niet!’ Al voor 1914 behoort hij bij de Lierse kern van het geheime Vlaamse Veem en het bestuur van de Lierse afdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt Timmermans activist en noemt hij in De Vlaamse Post een vrij en zelfstandig Vlaanderen ‘de droom aller Vlamingen’. In 1919 publiceert hij het satirische dierenepos Boudewijn. Het is een felle aanklacht tegen de verknechting van het Vlaamse volk, met verwijzing naar het IJzerfront.

Timmermans houdt zich in de volgende jaren afzijdig van de politiek, maar blijft Vlaams-nationalist. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1932 steunt hij als ‘peter’ de VNV-lijst. In de Tweede Wereldoorlog wordt Timmermans voorzitter van de louter culturele Vlaamse Kunstenaarsgilde in Lier. In 1942 wordt hem de Rembrandtprijs van de Hanzische Universiteit in Hamburg toegekend. In 1945 wordt dat als culturele collaboratie beschouwd. Timmermans wordt niet gearresteerd, maar zijn goederen worden onder sekwester gesteld. In 1946 wordt hij buiten vervolging gesteld. Voor de verzwakte hartlijder wordt het een ramp. Zijn laatste jaren brengt Felix Timmermans door in zijn ziekenkamer. Hij werkt verder aan zijn eerder begonnen Adriaan Brouwer en schrijft de dichtbundel Adagio, twee van zijn beste werken.

1908   De Britse luitenant-generaal Robert Baden-Powell (1857-1941) richt de scouting op. Hij ontwikkelt een nieuwe jeugdactiviteit, gebaseerd op zijn verkennerservaringen in het leger. Als officier ontdekt hij de tekortkomingen van zijn rekruten: ‘Onze manschappen kwamen tot ons als knapen die juist de school verlaten hebben, goed onderlegd in lezen, schrijven en rekenen, maar zonder mannelijkheid, zelfvertrouwen en vindingrijkheid’.

Tijdens een kamp op Brownsea Island worden zijn ideeën en methodes voor het eerst getest. Baden-Powell publiceert hierna het beroemde boek Scouting for Boys. Die ‘scouting’ is een groot succes en waait ook over naar het vasteland. In 1920 wordt in Richmond aan de Theems de eerste internationale bijeenkomst (jamboree) georganiseerd. Baden-Powell wordt dan uitgeroepen tot Chief-Scout van de gehele wereld. In 1937 wordt de jaarlijkse Wereldjamboree in Bloemendaal (Noord-Holland) gehouden en in 1995 in Dronten (Flevoland). In België vond tot dusver nog geen Wereldjamboree plaats.

vandaag

Jaak Dreesen (1934-2022)

1934   Geboorte in Bocholt (Limburg) van Jaak Dreesen, Vlaams journalist en schrijver van meer dan 40 jeugdboeken en hoorspelen. Hij werkt vanaf 1960 bij De Bond, het weekblad van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, en wordt er hoofdredacteur van. Hij overleed in 2022 op de leeftijd van 88.

1900   Geboorte in Ninove (Oost-Vlaanderen) van Paul-Felix Beeckman, advocaat en Vlaams-nationaal politicus. Hij begint zijn rechtenstudies in 1918 aan de pas vernederlandste Gentse universiteit. Na de oorlog wordt hij hiervoor als student uitgesloten van alle universiteiten in België. Pas in 1922 kan hij zijn studies voortzetten aan de KULeuven.

Hij wordt redacteur van De Blauwvoet, het blad van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). Hij publiceert een artikelenreeks over federalisme in het Leuvense studentenblad Ons Leven en wordt voorzitter van de Vlaams-Nationale Studiekring. Beeckman kant zich openlijk tegen de belgicistische strekking van Frans van Cauwelaert. In 1924 wordt hij voorzitter van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) in Leuven. Als de rector naar aanleiding van de aanslag op de Vlaamse student Berten Vallaeys alle studentenmanifestaties verbiedt, protesteert Beeckman hiertegen in een open brief. Genoeg voor de rector om hem van de universiteit weg te sturen. Acht andere studentenleiders die zich openlijk solidair verklaren met Beeckman, worden eveneens weggestuurd. Beeckman haalt zijn doctoraat in de Rechten via de Centrale Examencommissie en vestigt zich in 1927 als advocaat te Kortrijk, waar hij ook gekozen wordt als gemeenteraadslid.

Onder invloed van zijn vriend Odiel Spruytte (1891-1940) staat hij het solidarisme voor. Beeckman slooft zich uit voor de bundeling van alle Vlaams-nationale krachten in één organisatie. Hij schrijft ontwerpteksten voor die nieuwe politieke eenheidsbeweging. Rond die voorontwerpen ontstaat in 1933 uiteindelijk de proclamatie van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV).

Beeckman wordt leider van de politieke centrale van het VNV, maar neemt begin 1934 ontslag wegens interne onenigheid. Vanaf 1936 zet hij zich in voor een politiek samengaan van Vlaamse katholieken en Vlaams-nationalisten in een ‘Vlaamse Concentratie’. Op het stichtingscongres (19 juli 1936) voert hij als VNV’er het woord en treedt toe tot het leidingscomité dat wordt gevormd. Zijn anti-belgicisme verzacht hij tot federalisme.

Op 20 augustus 1940 wordt hij benoemd tot hoofd van Commissariaat voor Lonen en Prijzen, dat onder druk van de bezetter tot stand komt. Beeckman benoemde er ongeveer 1500 controleurs en bleef in functie tot 1944. Bij de bevrijding wordt hij aangehouden, maar komt relatief snel vrij en wordt in 1948 bedrijfsjurist. Hij wordt meteen weer actief in de Vlaamse Beweging, onder meer als medewerker aan het Vlaams-nationale weekblad Opstanding, eerste voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (1956) en algemeen voorzitter (1968) van het Verbond der Vlaamse Academici.

Ik ontmoette hem voor het eerst en voor het laatst in 1977 op een anti-Egmontbetoging in Dilbeek, waar hij zich bekommerde om verloren gelopen kinderen. Paul-Felix Beeckman overleed in 1978 op de leeftijd van 77.

1848   Eerste goudvondst in Californië. James W. Marshall ontdekt goud op het terrein van de houtzagerij van John Sutter, nabij Sacramento. De vondst leidt tot een ‘gold rush’ en Sutters bezittingen worden totaal onder de voet gelopen. Marshall en Sutter konden zelf niet profiteren van de goudvondst.

1464   De eerste, historisch gedocumenteerde bijeenkomst van de Staten-Generaal – de vertegenwoordiging van de drie standen – heeft plaats in Brugge.

 

vandaag

Koop nu Vandaag in de loop der jaren in de Doorbraak-boekhandel.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.