fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

28 april. Net binnen: VU-boegbeeld Wim Jorissen geboren
Elk jaar   Bij de moslims Nacht van de Beslissing (Lailat-ul-Qadr), die officieel begint op woensdagavond 27 april 2022, bij zonsondergang. Dit is de 27ste en allerheiligste nacht van de islamitische vastenmaand Ramadan, en herdenkt de openbaring van de Koran aan de profeet Mohammed.

2006   Kunstenaar Johan van der Dong opent een Postbus voor God, Postbus 10 in Grijpskerk (Groningen). Die is bestemd voor mensen die hun verhaal aan God kwijt willen. Van der Dong belooft de brieven niet te openen, maar ze ‘uiteindelijk te verbranden’. Hij ergerde zich aan de Nederlandse post die aan God gestuurde bieven bij de Evangelische Omroep bezorgde, waar ze werden opengemaakt en beantwoord.

1990   Laatste nummer van het Nederlandse communistische blad De Waarheid.

1985   Overlijden in Gent van de Vlaamse radio- en tv-presentator Nand Baert (53). Hij werd bekend als een van de Nederlandstalige dj’s van Radio Luxembourg en was ook populair in Nederland. Eerste presentator van Wie van de drie (AVRO), van de quiz Wachtwoord en van het reisprogramma Van pool tot evenaar (BRT).

1977   Na een proces van twee jaar in het Duitse Stuttgart worden Andreas Baader (1943-77), Gudrun Ensslin (1940-77) en andere leden van de Baader-Meinhofbende veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Aanhangers van Baader-Meinhof, die zichzelf Rote Armee Fraction (RAF) noemen, proberen nog tevergeefs met gijzelnemingen en een vliegtuigkaping de RAF-gevangenen vrij te krijgen. Baader en Ensslin plegen op 18 oktober 1977 zelfmoord in hun cellen. Ulrike Meinhof (1934-1976) had zich al eerder opgehangen in haar gevangeniscel in Stuttgart-Stammheim.

1976   Overlijden in Antwerpen van Carlo J. Reiners (54), Vlaams politicus. Begon zijn loopbaan voor de Tweede Wereldoorlog bij Rex-Vlaanderen waar hij secretaris was van Odiel Daem. Vanaf 1952 tot het verdwijnen van de partij was hij algemeen secretaris van de Vlaamse Concentratie. In 1951 behoorde Reiners tot de stichters van de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB). Hij was tot zijn overlijden beheerder van de Europeades voor Europese volkscultuur. Reiners zetelde ook in de gemeenteraad van Berchem als onafhankelijk van Volksunie-strekking. In 1965 werd hij als lid van het Verbond Recht en Orde, een Dinaso-opvolger, samen met andere VRO-leden actief in de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa van Walter Kunnen. Tot zijn dood was hij algemeen secretaris van de BVSE.

1969   Aftreden van Charles de Gaulle als president van Frankrijk, nadat hij het referendum van de dag ervoor had verloren. Zijn voorstel tot hervorming van de senaat en tot regionalisering van Frankrijk ergerde de jakobijnen en werd door 53,17 % der kiezers verworpen.

1952   Het Vredesverdrag van San Francisco treedt in werking. Einde van de Amerikaanse bezetting van Japan, dat zijn soevereiniteit herwint.

1945   Benito Mussolini en zijn vriendin Clara Petacci, op de vlucht naar Zwitserland worden vermoord door leden van het communistische verzet. In Milaan, op de Piazzale Loreto, worden de lijken van Mussolini en Petacci aan de voeten opgehangen aan een portaalbalk van een benzinestation, waar ze worden bespot en bespuwd door tegenstanders

1922   Geboorte in Tongeren van Wim Jorissen, Vlaams-nationaal politicus. Hij wordt licentiaat Germaanse filologie aan de RUGent en is er preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) dat hij opnieuw een Vlaams-nationale koers laat varen. Van 1950 tot 1965 was hij stichtend bestuurder van de Stichting Lodewijk de Raet Hij behoort tot de initiatiefnemers van het eerste ‘Paascongres der Vlaamse jongeren’ in april 1948. Daarna organiseert hij mee het Jongerencongres der Nederlanden in Maastricht en Brussel. In 1952 is hij medestichter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en bestuurslid van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ)

In 1954 is Wim Jorissen een van de stichters van de Volksunie, wordt er lid van het hoofdbestuur, vanaf 1957 algemeen secretaris en in 1967 medestichter/bestuurder van het Lodewijk Dosfelinstituut. Hij is van 1965 tot aan zijn dood in 1982 senator voor de Volksunie. Binnen de Volksunie wordt hij een boegbeeld van de traditionele en rechtse Vlaams-nationalisten. Hij onderneemt pogingen om de ambitieuze Hugo Schiltz van het voorzitterschap af te houden, omdat hij die beschouwt als opportunistisch en al te zeer op ministerschap gefocust. Deze inschatting ziet hij bevestigt door het Egmontpact (1977), waarvan Jorissen een uitgesproken tegenstander is.

In 1976 sticht Jorissen samen met de Franstalige christendemocraat André Saint-Remy een Interparlementaire Vereniging België-Zuid-Afrika. Een jaar later is hij de belangrijkste initiatiefnemer bij de oprichting van de vereniging Protea, samen met onder meer prof. André Vlerick. Hij overlijdt in 1982.

vandaag

Corry Vonck (1901-1988)

1901   Geboorte in Amsterdam van de revue-artieste en actrice Corry Vonk, inspiratiebron van haar tien jaar jongere echtgenoot, cabaretier Wim Kan (1911-1983). Met hem richtte ze in 1936 het ABC-Cabaret op. Ze trad ook op in films als Bleeke Bet en Komedie om geld. Ze zat tijdens Tweede Wereldoorlog in Indonesië gevangen in een ‘Jappenkamp’, net zoals haar man, maar ze hadden uitsluitend schriftelijk contact, want hij zat in een ander kamp. Ze overlijdt in 1988.

1889   Geboorte in Santa Comba Dao van António de Oliveira Salazar (1889-1970), jurist en econoom, van 1932 tot 1968 minister-president van Portugal. Hij wordt ten onrechte vaak in een adem genoemd met Hitler, Mussolini en Franco. De bescheiden, introverte Salazar was hoogleraar economie aan de Universiteit van Coimbra. In 1921 is hij medeoprichter van de Katholieke Centrumpartij in zijn land. In 1926 wordt hij tot minister van Financiën benoemd om een einde te maken aan de barslechte financiële toestand in Portugal. Hij voert een programma van drastische bezuiniging door en wordt in 1932 tevens minister-president.

vandaag

António de Oliveira Salazar (1889-1970)

De politiek van Salazar is een mengeling van katholiek corporatisme en autoritarisme. In 1934 slaat hij een gezamenlijke fascistische en marxistische coup af. Sindsdien is ook de fascistische Nationaal-Syndicalistische Partij verboden. Salazar blijft neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch tolereert hij geallieerden militaire bases op de Azoren en biedt gastvrijheid aan vervolgde joden en politieke vluchtelingen. Hij weigerde afstand te doen van de Portugese koloniën in Afrika. In 1968 wordt hij om gezondheidsredenen vervangen door Marcello Caetano, zonder dat hem dit zelf wordt verteld. Hij overlijdt in 1970. In maart 2007 wordt Salazar tijdens de door de Portugese televisie georganiseerde verkiezingen van de ‘Grootste Portugees aller tijden’ met 41,0% tot winnaar gekozen.

vandaag

Muiterij op de Bounty

1789   Muiterij op de Bounty, een Engels zeilschip, onder leiding van Fletcher Christian tegen de terreur van de paranoïde kapitein William Bligh. De kapitein wordt door de opstandige bemanning over boord gezet, maar slaagt erin in ruim een maand de afstand van 6700 km naar Timor af te leggen. Terug in Engeland meldt Bligh de muiterij en start een zoektocht. Van de vijfentwintig muiters worden er uiteindelijk tien gevonden, waarvan er drie worden er opgehangen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.