fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging
vandaag

4 april. Net binnen: Vlaams expressionist Albert Servaes geboren
Elk jaar   De Werelddag van de Rat, gewijd aan gedomesticeerde ratten die als huisdier worden gehouden.

World Rat Day is in 2002 in het leven geroepen door Ratlist-gebruikers – de oudste internetsite over ratten als huisdier, opgericht in 1995. Een van de belangrijkste doelen van de Werelddag van de Rat is het verbeteren van de reputatie van ratten. Veel mensen associëren ratten nog steeds met ziekte, viezigheid en agressie – hoewel dit alleen voor wilde ratten geldt. Gedomesticeerde ratten zijn vriendelijk en vormen geen gezondheidsrisico. Zo wordt ons medegedeeld.

2006   Overlijden te Antwerpen van Herman Wagemans, jurist en Vlaams-nationaal politicus. Zie Vandaag van 25 maart, zijn geboortedag.

vandaag

Briek Schotte (1919-2004)

2004   Overlijden in Kortrijk van de flandrien Briek Schotte, tweemaal winnaar van de Ronde van Vlaanderen en van het wereldkampioenschap wielrennen.

1973   Opening van het World Trade Center in New York, de zogenaamde Twin Towers. Het gebouw was gezet om twee eeuwen mee te gaan, maar hield het maar 28 jaar uit. De architect en de aannemer hadden hun werk prima gedaan, maar op 11 september 2001 stortten de torens in na een islamitische terreuraanval met twee gekaapte vliegtuigen.

1968   Moord op Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis (Tennessee). In 1969 wordt de crimineel James Earl Ray gearresteerd. Deze bekent op King geschoten te hebben en wordt veroordeeld, hoewel hij later zijn bekentenis weer intrekt. Tot op de dag van zijn dood blijft hij zijn onschuld volhouden en beweert dat hij onder druk een schuldbekentenis heeft afgelegd, om zo de doodstraf te ontlopen. Hij werd veroordeeld tot 99 jaar gevangenisstraf. De familie van King heeft er altijd aan getwijfeld dat hij de dader was.

1949   Oprichting van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).

1919   Oprichting in Leuven van het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond (AVHV), koepelvereniging voor Vlaamse studenten van verschillende universiteiten. Het AVHV stelt zich ook nadrukkelijk open voor oud-studenten van de tijdens de Duitse bezetting vernederlandste universiteit te Gent (1916-1918). Ideologisch kiest het AVHV voor het Godsvredestandpunt: strikte neutraliteit inzake levensbeschouwing en partijpolitiek. Zo komt het tot een eerste Vlaamse samenwerking tussen de vrijzinnige studenten van Brussel en de katholieke van Leuven. De vertegenwoordiging van de Vlaamse studenten in de internationale studentenorganisaties en de toenadering tot Nederlandse studenten behoort tot de voornaamste bekommernissen van het AVHV. De eerste voorzitter is Hilaire Gravez (1889-1974).

Het AVHV doet herhaalde pogingen om erkend te worden door de Conféderation internationale de Etudiants (CIE). Die wil niet omdat ze per land maar één koepelorganisatie erkent en dat was in België de UNEB (Union Nationale des Etudiants Belges). En die wil dan weer niet weten van het Vlaams-nationale AVHV. Pogingen om de CIE-leden te overtuigen volksgemeenschappen in plaats van staten te erkennen, onder meer door de distributie op het CIE-congres te Brussel in 1930 van een viertalige brochure getiteld Vlaanderens nood aan zelfstandigheid, leiden niet tot resultaat.

Meer succesvol is de samenwerking met Nederland. In de beginjaren 1920 herneemt het AVHV de traditie van de Groot-Nederlandse Studentencongressen, waarvan ze die in Vlaanderen organiseerde, afwisselend in Leuven en Gent. Op 5 mei 1923 sluit het AVHV als geheel aan bij het in 1922 opgerichte Diets Studentenverbond (DSV). Dat is in Nederland de organisator van de Groot-Nederlandse Studentencongressen (1921 in Delft, 1925 in Leiden; 1927 in Wageningen; 1929 in Amsterdam; 1931 in Groningen en 1933 in Nijmegen).

1913   Geboorte van Jozef Weyns, heemkundige, oprichter en eerste conservator van het openluchtmuseum te Bokrijk.

1912   Tibet verklaart zich onafhankelijk van China.

1886   Voor het eerst sinds 1830 is de tekst op de Belgische muntstukken ook in het Nederlands.

1883   Geboorte in Gent van Albert Servaes, Vlaamse kunstschilder, een van de grondleggers van het Vlaamse expressionisme, maar men kan hem ook een religieus geïnspireerd symbolist noemen. Belangrijkere werken van hem zijn onder meer De Aardappelplanters, De Getekende Kruisweg, Het Boerenleven, Lapis Offensionis, Marialeven en de spectaculaire Kruisweg in de Abdij van Orval. Servaes is Vlaams-nationalist en wordt lid van het Verbond van Dietse nationaals Solidaristen (Verdinaso) van Joris van Severen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Servaes voorzitter van de Oost-Vlaamse Federatie voor Kunstenaars, bestuurslid van De Vlaamse Kunstenaarsgilde en lid van Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag). In 1940 leidt hij een delegatie Vlaamse kunstenaars die in Duitsland rondreist. Ze worden ontvangen door propagandaminister Joseph Goebbels. Hij neemt deel aan groepstentoonstellingen in Duitsland.

Na de oorlog kreeg wijkt Servaes uit naar Zwitserland. In juli 1947 wordt hij bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, daarna herleid tot 5 jaar In 1964 wordt de strafuitvoering geschorst. Servaes krijgt de Zwitserse nationaliteit.

In 1961 ontstond een felle controverse rond de eerste naoorlogse Servaestentoonstelling in Brugge. Verzetsgroepen protesteren hiertegen hevig. Dit alles droeg bij tot het beeld van Servaes als ‘vader van het Vlaams expressionisme in ballingschap’. In 1965 wordt hij bekroond met de Rembrandtprijs. Hij overlijdt in Luzern (Zwitserland) op 19 april 1966.

vandaag

Lodewijk Roelandt (1786-1864)

1864   Overlijden in Gent van architect Lodewijk Roelandt, In 1818 wordt hij stadsarchitect van Gent en daar staan ook zijn meest bekende bouwwerken: de Aula Academica van de Universiteit Gent (1819-1826), de Opera in Gent (1840), het Oud Gerechtsgebouw (1836-1846). Verder onder meer de Sint-Aldegondekerk in Deurle (1829), het stadhuis van Aalst (1825-1830) en dat van Ninove (1836).

Naast zijn artistieke activiteiten als architect en docent had Roelandt ook een aandeel in de industriële ontwikkeling door de bouw (1820) en exploitatie van een gasfabriek naar Engels model in Gent, een van de vroegste voorbeelden op het Europese continent. Hij werd door koning Willem I van de Verenigde Nederlanden erg op prijs gesteld en met onderscheidingen vereerd. Hij kreeg straatnamen in onder meer Gent en Breda.

1677   Franse troepen veroveren Kamerijk dat in 1679 door Frankrijk wordt geannexeerd en sindsdien Cambrai wordt genoemd.

 

vandaag

Abraham Ortelius (1527-1598)

1609   Overlijden in Leiden van de plantkundige Carolus Clusius (Charles de l’Ecluse). Clusius introduceerde vele bolgewassen als de tulp en de narcissen in de Nederlanden. Hij was hofbotanist van keizer Maximiliaan II van Oostenrijk en oprichter van de Hortus Botanicus, de eerste medicinale tuin van de universiteit Leiden. Hij was in 1526 geboren in Atrecht, de historische hoofdstad van de oude provincie Artesië.

 

1554   Christoffel Plantijn bekomt zijn eerste privilegie voor het uitgeven van drie boeken.

1527   Geboorte in Antwerpen van Abraham Ortelius (Ortels), samen met Mercator, de grondlegger van de moderne cartografie en uitvinder van de moderne atlas.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.