fbpx


Geschiedenis, Vlaamse Beweging

7 DECEMBER Net binnen: Ernest Claes vrijgesproken

Vandaag ook: Reagan en Gorbatsjov, Kirstin Flagstad en het eerste Vlaamse Parlement …Elk jaar     In de Verenigde Staten Pearl Harbor Day. Herdenking van de aanval door Japanse vliegtuigen op de Amerikaanse zeevloot, aangemeerd in de haven van Pearl Harbor. Dit was de directe aanleiding voor Amerika om zich te mengen in de Tweede Wereldoorlog. Pearl Harbor, gelegen op het Hawaiiaanse eiland Oahu, was sinds 1884 Amerikaans grondgebied. De Amerikanen hadden hierdoor een geschikte uitvalsbasis voor handel met het Verre Oosten en een belangrijk geopolitiek steunpunt.

Om vijf voor acht op 7 december 1941 vallen Japanse vliegtuigen, gestart van vliegdekschepen, Pearl Harbor aan in één van de meest gedurfde aanvallen uit de militaire geschiedenis. De Amerikaanse militairen op de basis zijn compleet verrast. Slechts 29 Japanse vliegtuigen keren niet terug van de missie en de hele Japanse vloot komt zonder verliezen weg.

In minder dan twee uur is de Amerikaanse basis op Pearl Harbor tot as gereduceerd, zijn twee Amerikaanse slagschepen gezonken en de rest van de vloot ofwel zwaar beschadigd ofwel vernietigd. De helft van de Amerikaanse luchtmacht is vernietigd. Ruim 2400 Amerikanen verliezen het leven terwijl de Japanse verliezen minimaal zijn. Toch is dit een feestdag in de Verenigde Staten

1987    De Amerikaanse president Reagan en de Sovjetleider Gorbatsjov tekenen het INF-verdrag, waarin wordt overeengekomen dat kernraketten voor de middellange afstand (Intermediate-Range Nuclear Forces) worden ontmanteld.

1971    Eerste bijeenkomst van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de naam van het eerste Vlaamse Parlement. De Nederlandse Cultuurraad was opgericht door de grondwetsherziening van 24 december 1970.kwam voor de eerste maal samen op dinsdag 7 december 1971 in het halfrond van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij was samengesteld uit de rechtstreeks verkozen Kamerleden en senatoren van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en de administratieve arrondissementen Leuven en Halle-Vilvoorde, de provinciale senatoren van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, en de rechtstreeks verkozen Kamerleden en senatoren van het tweetalige arrondissement Brussel, de provinciale senatoren van de provincie Brabant en de gecoöpteerde senatoren, voor zover die drie categorieën in Kamer of Senaat de eed eerst in het Nederlands hadden afgelegd. Samen waren dat 213 leden. Veel volk voor weinig bevoegdheden. Maar een begin.

Kirstin Flagstad (1895-1962)

1962    Overlijden te Oslo van Kirstin Flagstad, Noors operazangeres. Deze beroemde Wagnersopraan is een van de grootste operazangeressen van de twintigste eeuw. Flagstads geboortehuis in Hamar is sinds 1985 het Kirsten Flagstad Museum.

1954    Overlijden te Berchem van Jules Spincemaille (71), Vlaamse jurist. Hij werkt voor het gemeentebestuur van Etterbeek en is al snel actief in de taalgrensactie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Spincemaille activist. In 1916 wordt hij benoemd tot algemeen bestuurder van het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze functie tracht hij greep te krijgen op de besturen van steden en gemeenten, ook al had hij het soms erg moeilijk met de Duitse bevoormonding. In 1917 wordt hij lid van de Raad van Vlaanderen. Hij pleit er voor een zo groot mogelijke afstand van de bezetter.

Na 11 november 1918 blijft Spincemaille nog maanden te Brussel, waar hij meewerkte aan de publicatie van clandestiene activistische bladen. Dan wijkt hij uit naar ‘s- Gravenhage. In 1927 is Spincemaille erg bedrijvig met het werven van internationale steun voor de amnestieactie. Ingevolge de Uitdovingswet van 1929 kon hij zich te Antwerpen vestigen waar hij onmiddellijk weer actief wordt in het Vlaams-nationalisme. Hij treedt ook op als vertegenwoordiger van de Stichting ter Bevordering van de Nederlandsche Beschaving waarin Nederlandse aandeelhouders van het Vlaams-nationale dagblad De Schelde (1919-1936) zetelen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelt hij geen enkele rol. In het begin van de jaren 1950 is hij een van de drijvende krachten achter de oprichting van het Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond (1951) dat vanaf 1960 het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) wordt.

1948     In Parijs titelt de krant Le Monde: ‘Een nationaal gevaar: de ongecontroleerde immigratie van Noord-Afrikaanse arbeiders’.

1947     Vrijspraak van de bekende Vlaamse auteur Ernest Claes. Bij de bevrijding in 1944 wordt hij mishandeld en in de gevangenis opgesloten. Zijn woning in Ukkel wordt geplunderd en hij wordt aangeklaagd wegens vermeende collaboratie. De krijgsraad spreekt hem op 7 december 1947 vrij, maar de Belgische staat tekent beroep aan. Pas twee jaar later bevestigt het krijgshof de vrijspraak. Tijdens de repressiejaren schreef Claes onder de schuilnaam G. van Hasselt in het weekblad Rommelpot enkele stukjes vol weemoed en bittere humor, zoals Kerstnacht in de gevangenis en De oude Moeder. Sommige ervan werden afzonderlijk uitgegeven.

1909     De Vlaamse chemicus Leo Hendrik Baekeland, geboren in Gent, verkrijgt octrooi op bakeliet (fenolhars), de eerste kunststof. Bakeliet wordt voor het eerst commercieel geproduceerd In Duitsland en niet in de VS zoals men vaak leest. Dat gebeurt onder het merk Bakelite door de Duitse firma Bakelite GmbH, later Bakelite AG, mede opgericht door Leo Baekeland in Erkner bij Berlijn.

Johan Huizinga (1872-1945)

1872    Geboorte in Groningen van de eminente humanist en cultuurhistoricus Johan Huizinga, hoogleraar te Leiden van 1915 tot 1942. Hij is de auteur van Herfsttij der Middeleeuwen een magistraal werk waarmee hij wereldfaam verwerft. De Sanskriet- en boeddhismekenner Huizinga is niet alleen de meest getalenteerde en beroemde Nederlandse historicus van de 20ste eeuw, maar bovendien ook een zeer lucide conservatieve filosoof. Zo kondigt hij o.m. in In de schaduwen van morgen, een diagnose van het geestelijk lijden van onze tijd, de opkomst van het modieuze existentialisme aan: ’Het komende geleerde modewoord voor beschaafde kringen zal ongetwijfeld “existentieel” zijn. Ik zie het overal reeds opschieten. Het zal spoedig bij het grote publiek belanden. Wanneer men, om zijn lezer te overtuigen dat men de dingen beter snapt dan zijn buurman, lang genoeg “dynamisch” heeft gezegd, zal het “existentieel” zijn. Het woord zal dienen om den geest te plechtiger te verzaken, een belijdenis van maling aan al wat weten en waarheid is.’ Als zijn conservatief testament mag gelden Geschonden wereld, een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving, verschenen in 1945, het jaar van zijn overlijden.

1641    Herovering op de Fransen van de Frans-Vlaamse stad Ariën-aan-de-Leie (Aire-sur-la-Lys) die op 16 juli van hetzelfde jaar was ingenomen door de troepen van de Franse koning Lodewijk XIII.

1562    Overlijden van Adriaan Willaert (72) in Venetië, waar hij sinds 1527 kapelmeester van de San Marco-basiliek was. Deze Vlaams toondichter, afkomstig uit Rumbeke (Roeselare), verwerft internationale bekendheid als een innovatief componist, dirigent en muziekleraar. Hij wordt gerekend wordt bij de belangrijkste polyfonisten van zijn tijd.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Pauwels

Luc Pauwels (1940) is historicus, gewezen bedrijfsleider en stichtte het tijdschrift 'TeKoS'.