fbpx

Persoon: Adolf Daens

Geert Goubert

Daens is van ons

Koen Geens heeft ongelijk wanneer hij in de Kamer het Daensisme opeist als ‘het begin van de christendemocratie’.

De Grootste Belg ter wereld

Amerikaanse politica oppert dat het standbeeld van pater Damiaan een exponent is van ‘het patriarchaat en de witte suprematistische cultuur’. Alweer een grens overschreden om ‘blanke mannen’ uit het collectief geheugen te schrappen.

Johan Velghe

Helpt je zelven en elkander

Het Vlaamse en progressieve Vlinks beoordeelt de vakbondsacties.

Johan Velghe

Vlaamse Leeuw moet klauwen voor iedereen

175 jaar geleden zal het in december zijn dat Adolf Daens in Aalst geboren werd. Wat kan de Vlaamse beweging vandaag leren van Priester Daens? Volgens Johan Velghe, voorzitter van het Priester Daensfonds heel veel.

Een nieuwe Vlaamse alliantie in Aalst

Het zou wel zeer ironisch zijn: eindelijk eens een links-flamingante partij in Vlaanderen, maar dan ontstaan door toedoen van een pilaar van het Belgisch establishment: Bruno Tobback. Toch moet het gezegd:  de beginselverklaring van de Aalsterse scheurlijst Sociaal Democraten & Progressieven oogt verrassend Vlaams.