fbpx

Persoon: Annemie Turtelboom

Het kind moet een naam hebben

Het wetsontwerp over de familienamen haalt de lachers op zijn hand met de dubbele naam. Maar zit het probleem niet veel dieper? Is choas te verantwoorden in naam van de vrije keuze en de gelijkheid tussen man en vrouw? 

De Tijd zal het leren

Zal onze toekomst eruit zien zoals het Toekomstcongres? Wachten ons binnen tien jaar onterfde kinderen, failliete kerkfabrieken en een federale kieskring? Of rest er enkel teleurstelling? Laten wij nogmaals het vorige grote congres van de VLD gedenken.

Bart Laeremans

Gerecht BHV: Vlamingen bedrogen en belastingbetaler opgelicht

Hoe valt te verklaren dat het rechttrekken van de rampzalige en valse 20N/80F-verhouding voor de magistraten in het hervormde BHV niet alleen leidt tot een stijging van het aantal Nederlandstaligen met 18 (iets hoger dan het oorspronkelijke aantal), maar tegelijk ook tot een nog grotere, bijkomende kaderuitbreiding voor de Franstaligen met 25? Senator Bart Laeremans (Vlaams Belang) probeert inzicht te krijgen in de Belgische rekenkunde.

Haatmail nu alleen te bestrijden via assisen

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dat alle haatmail op het internet door de correctionele rechtbank kunnen worden beoordeeld. Nu kan dat in de meeste gevallen niet en dat schept niet alleen discriminaties tussen gediscrimineerde groepen, het bemoeilijkt ook de strijd tegen organisaties als Sharia4Belgium. Maar het parlement ligt hier voorlopig niet wakker van.

Philippe, Filip, Filips, Flupke … de koninklijke handtekening

Er werd de laatste dagen veel mist de mediawereld ingestuurd over de handtekening van de koning. Hoe zit het eigenlijk met die koninklijke handtekening? Wat is de juiste naam van onze vorst? Kan hij kiezen voor een artiestennaam? Gebeurt de ondertekening nog met een ganzenveer? Kan het ook electronisch of is dit echt te modern?

Magistraten en splitsing BHV: meten is weten (II)

Het gerechtelijk arrondissement BHV werd ‘gesplitst’ volgens de Vlaamse partijen van de institutionele meerderheid. Het werd slechts ‘hervormd’ volgens de Franstalige partijen. What’s in a word, denkt u misschien. Daarom geen woorden, maar cijfers. Vandaag deel II, gisteren verscheen deel I

Politiek woelwater houdt er mee op

Wat ‘doorgaans goedingelichte bronnen’ worden genoemd, fluisteren ons in dat Hugo Coveliers in 2012 een punt zet achter zijn politieke loopbaan. ‘De kans is zeer groot’, houdt hij in een reactie voor Doorbraak nog een slag om de arm. In februari wordt de flamboyante Antwerpse advocaat 65 jaar.