fbpx

Persoon: Herman Suykerbuyk

Hulde aan Mark Grammens

Zaterdagnamiddag tekenden velen present in Antwerpen voor de inhuldiging van Sinterklaas. In de voormiddag verzamelden honderden mensen in Aula Rector Dhanis van de Antwerpse Universiteit om eveneens hulde te brengen, meer bepaald aan Mark Grammens. 

Martens’ federalisme: van extremisme tot unionisme

Wilfried Martens mag wel de vader van het Belgische federalisme worden genoemd. Ja, er was een Vlaams Komitee voor Federalisme kort na WO II actief, met de illustere professor taalkunde Walter Couvreur aan het hoofd. Maar het is de Vlaamse Volksbeweging die in 1962 onder het voorzitterschap van Maurits Coppieters federalisme op de politieke agenda plaatste. Architect en promotor: Wilfried Martens, oud-studentenleider in een unitair land, toekomstig premier van een federaal België.

Herman Suykerbuyk: flamingant uit Polder en Kempen

In 1998 werd Herman Suykerbuyk (1934) gevierd. Na een politieke carrière van dertig jaar, nam hij afscheid van het Vlaams Parlement. Een volle Handelsbeurs in Antwerpen, met onder meer een kwieke Leo Tindemans. Geen Wilfried Martens. Suykerbuyk is van de rechterzijde van wat toen nog CVP heette. Overtuigd Vlaams, zelfs radicaal Vlaams, aan de aanwezigen af te lezen: christendemocraten, middenstanders, flaminganten. Na zijn loopbaan als parlementariër en burgemeester werd hij lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Volksbeweging. Suykerbuyk: Vlaams-nationalist binnen de christendemocratie, voor wie het federalistische programma van de CVP in feite nooit echt ver genoeg ging.

Jean-Pierre Rondas krijgt de Orde van de Vlaamse Leeuw 2011

Jean-Pierre Rondas, lid van de kernredactie van Doorbraak krijgt dit jaar de Orde van de Vlaamse Leeuw. Die onderscheiding wordt al meer dan 35 jaar toegekend ‘als erkenning van een consequente en kordate houding in de sociale en culturele ontvoogding van de Vlaamse gemeenschap, omwille van prestaties die de integratie van de Nederlanden bevorderen of voor acties en initiatieven met het oog op de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur’. ‘Vandaag zorgt deze erudiete cultuurjournalist met spitse opiniestukken en gelegenheidstoespraken voor confronterende invalshoeken op het maatschappelijk-politieke reilen en zeilen in dit land’, oordeelde de jury die de Orde toekent.