fbpx

Persoon: Johan Velghe

Johan Velghe

11 juli: wie omarmt, wordt omarmd

Voor Johan Velghe is de les van 11 juli 1302 waardevol voor vandaag. Zoals toen moet het onmogelijk geachte weer mogelijk gemaakt worden. Onze uitdaging is: de inclusieve, rechtvaardige Vlaamse samenleving.

Weldenkend Vlinks?

Door o.m. Pegida te banvloeken, zoeken de sociaal-flaminganten volgens Johan Sanctorum de aloude cocon van de ‘pensée unique’ op

Links en Vlaams van onderuit

Vlaams en sociaal. Het klinkt als de Volksunie van weleer. Maar het is de slogan van de net aan de pers voorgestelde netwerkgroep VLinks.

Johan Velghe

De worsten van Woeste kostten ook 1,00 euro

Wees activist, geef je droom voor een warme samenleving niet op. Daensisme vandaag: het is mogelijk: de warme, sociale Vlaamse samenleving.

Johan Velghe

Op het plein van de democratie

Joghan Velghe staat stil bij de afgelopen dagen. Met vragen voor wie opkwam voor de vrije meningsuiting en voor wie dat niet deed. 

‘Armoede is als een octopus’

Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede stelt het Priester Daensfonds vanavond zijn eigenzinnige kijk op maatschappij en armoede voor. De visietekst bevat een waaier aan thema’s met enkele concrete en gevoelige voorstellen.

Johan Velghe

Vlaamse Leeuw moet klauwen voor iedereen

175 jaar geleden zal het in december zijn dat Adolf Daens in Aalst geboren werd. Wat kan de Vlaamse beweging vandaag leren van Priester Daens? Volgens Johan Velghe, voorzitter van het Priester Daensfonds heel veel.