fbpx

Persoon: John Bercow

Pruikenpolitiek

De Britse politiek is niet alleen hard, maar ook excentriek. Het Parlement start na de verkiezingen weer op… en men is op zoek naar een pruik.

De parlementsvoorzitter: eender en anders

De parlementsvoorzitter wordt wel eens omschreven als de ‘eerste burger van dit land’. België is echter een landje met een merkwaardige veelvuldigheid aan parlementen en dus met vele eerste burgers. In theorie vertegenwoordigt de voorzitter het volledige parlement, dus niet alleen de meerderheid, maar ook de oppositie. In de praktijk is dit wel eens anders. Over de parlementsvoorzitter, op zijn Brits, op zijn Belgisch en op zijn Vlaams.