fbpx

Persoon: Lode Wils

‘Dit lifestyle-project kan de massa niet overtuigen’

Kevin Absillis (1980) doceert Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij mengt zich ook graag in het publieke debat, bijvoorbeeld als het gaat over de relatie tussen schrijvers en de natie waarvan ze deel uitmaken. Eind december 2012 bracht De Morgen zijn vierdelig kerstessay Een Vlaamse vloek in de linkse kerk. En of er werd gevloekt. Doorbraak voelde de jonge progressieve academicus aan de tand.

Voorbij de Coninckskwestie

Een vreemde discussie over de naam van een berucht Antwerps plein wekte meer aandacht voor Hendrik Conscience dan de viering van zijn 200ste verjaardag. De man die zijn volk leerde lezen werd daarbij nogal gemakkelijk in het Belgicistische hoekje gezet.

Louis Vos (portret)

Louis Vos, u zult hem niet gauw terugvinden als wild om zich heen slaande opiniemaker. Hoewel hij een volledige academische carrière bouwde op de studie van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging in het bijzonder en van natievorming en nationalisme in het algemeen, duikt zijn naam weinig op in krantenartikels of vrije tribunes. Toch is Louis Vos (Mol, 1945) geen kamergeleerde die zich liefst in zijn bibliotheek terugtrekt. Sociaal geëngageerd was hij altijd al, als mede-oprichter van de uit het KVHV voortgesproten Studenten Vakbeweging, een typisch mei’68-fenomeen, in de jeugdbeweging en nadien als vertegenwoordiger van de assistenten aan de Leuvense universiteit. Deze maand gaat hij met emeritaat als hoogleraar aan de KU Leuven.