fbpx

Persoon: Marc Eyskens

Ja voor Vlaanderen

Onder het motto ‘Ja Voor Vlaanderen’ was er op zondag 16 maart 2014 het 77ste Vlaams Nationaal Zangfeest. Het organiserende ANZ vroeg meer aandacht voor het Vlaamse muziekerfgoed en onderstreepte de nood aan Vlaamse onafhankelijkheid.

WELKE ONDERBROEK DRAGEN VLAAMSE CHRISTENDEMOCRATEN?

CD&V organiseert vandaag haar ‘goed gezinddag’ en wil daar in brede dialoog gaan met de leden. Geen lid zijnde wil onze chef-politiek toch ook zijn bijdrage leveren via het in herinnering brengen van een vroegere maar nog altijd actuele bijdrage.

‘Peter De Roover reageert op Mark Eyskens, die een kloof ziet tussen christendemocratie en Vlaams-nationalisme. Om zijn kritiek aanschouwelijk te maken vergelijkt De Roover nationalisme met een onderbroek: een kledingstuk, maar geen volledige outfit. (oorspronkelijk verschenen in De Standaard – 12 september 2008)’