fbpx

Persoon: Martin Heidegger

Maarten Goethals

Het bestaan begrijpen? Ga jagen

Jagen gaat niet om vijandschap, maar om de oogstgedachte van de mens die middenin de natuur staat. Jagen is geen oorlog voeren.

Liefde voor het noodlot

Alles bij elkaar genomen is sterven een moreel schandaal, een aberratie. En toch houd ik de dood altijd nabij, ze is mijn liefste vijand

Die godverdomse batterij!

De wetenschap staat in feite stil, politieke correctheid en academisch conformisme domineren de uniefs. In de mens- maar ook de exacte wetenschappen. Komt de doorbraak van buiten uit?

Democratie als de ‘weg naar de vrijheid’

Bij de vakfilosofen was Karl Jaspers (1883-1969) niet erg geliefd. De grote denker was dan ook een buitenbeentje. Als doctor in de geneeskunde had hij naam gemaakt met het werk Allgemeine Psychopathologie  vooraleer hij aan de universiteit van Heidelberg de stap naar de filosofie zette. Zijn Psychologie der Weltanschauungen  (1919) raakte een gevoelige snaar bij de Duitsers, zo vlak na …

Hoe een ster taande

Nolte zag in het fascisme een antwoord op het bolsjewisme. Die stelling leidde in het Duitsland van de jaren ’80 tot de Historikerstreit.