fbpx

Persoon: Servais Verheirstraeten

Splitsen

Het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid ( AK-VSZ) heeft een nieuwe brochure uit ‘Uw Vlaamse sociale zekerheid na de zesde staatshervorming’. Een gedegen werk dat de transfers en de splitsing van de sociale zekerheid becijferd op de politieke agenda wil houden.

De zesde staatshervorming: oplossing of symptoombestrijding?

Vorige week vrijdag (4 april) organiseerde het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven een druk bijgewoond colloquium over de zesde staatshervorming. Het Instituut heeft ter zake een solide reputatie. Ook de vorige staatshervormingen werden via een soortgelijk colloquium grondig uitgebeend. De verslagboeken daarvan zijn nog steeds essentiële referentiewerken. Maar vreemd genoeg kreeg het evenement van vorige week nauwelijks weerklank in de media.

Cathy Coudyser

Treurnis omtrent Rogier van der Weyden

Het debacle rond de afgelaste Rogier van der Weyden-tentoonstelling kraakt het internationale prestige van onze federale musea. Cathy Coudyser (N-VA) vraagt dat er dringend wordt opgetreden door de regering.

Bart Laeremans

Gerecht BHV: Vlamingen bedrogen en belastingbetaler opgelicht

Hoe valt te verklaren dat het rechttrekken van de rampzalige en valse 20N/80F-verhouding voor de magistraten in het hervormde BHV niet alleen leidt tot een stijging van het aantal Nederlandstaligen met 18 (iets hoger dan het oorspronkelijke aantal), maar tegelijk ook tot een nog grotere, bijkomende kaderuitbreiding voor de Franstaligen met 25? Senator Bart Laeremans (Vlaams Belang) probeert inzicht te krijgen in de Belgische rekenkunde.

Hocus pocus poets! BHV opgelost

Weg BHV-dispuut! Hocus pocus … en er komen 75 Franstalige magistraten bij, 60 nieuwe Franstalige griffiers en 52 Franstalige personeelsleden. Dit volgens het liberale recept: wij hebben geen nieuwe staatshervorming nodig, maar wel minder staat. Meer magistraten, dat is toch minder Staat? Volgt U nog? Ziehier het verhaal van een zoveelste grote Vlaamse overwinning gedurende de onderhandelingen van de zesde staatshervorming.

De staatshervorming(en) van Martens

Wilfried Martens, die vanochtend is overleden, werd het gezicht van de staatshervorming van 1980. Dit is tot op heden de belangrijkste uit de reeks. Onvolkomen en onvoldragen, maar wel definitief. Na de staatshervorming van 1980 was het voor altijd gedaan met ‘la Belgique de papa’. We zijn sedertdien op weg naar ‘iets’ anders … maar naar wat? 

In feite bestaat Belgische justitie al niet meer

Is justitie een puinhoop? Neen, het is een grote puinhoop. Het kan anders en het kan veel beter. Nogmaals, een pleidooi voor de defederalisering van justitie. Indien Vlamingen en Franstaligen echt radicaal anders denken over deze materie, dan heeft het toch geen zin om samen stil te staan? Beschouwingen naar aanleiding van het ontslag van Van Orshoven uit de Hoge Raad voor de Justitie.

Haatmail nu alleen te bestrijden via assisen

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dat alle haatmail op het internet door de correctionele rechtbank kunnen worden beoordeeld. Nu kan dat in de meeste gevallen niet en dat schept niet alleen discriminaties tussen gediscrimineerde groepen, het bemoeilijkt ook de strijd tegen organisaties als Sharia4Belgium. Maar het parlement ligt hier voorlopig niet wakker van.

De lastige werklastmeting

Wie zei daar weer dat BHV was opgelost? Wie had het over een historisch akkoord? Maar hoe komt het dan toch dat de poppen alweer aan het dansen zijn? Hoe zit het met die beruchte werklastmeting waar de Vlaamse partijen van de institutionele meerderheid zoveel heil van verwachten? Nogmaals, en het zal niet de laatste keer zijn, ziehier … het gerechtelijk arrondissement BHV. 

Tiger balm democracy

Er wordt veel gesproken over de protocollaire monarchie. De meeste Vlaamse partijen zijn voor, dat zeggen ze toch. Maar ze zeggen zoveel, niet waar? Over de protocollaire monarchie à la belge … een protocollaire monarchie waar de koning politieke macht heeft. Wie heeft dat toch ooit bedacht? Zoiets bestaat alleen in België. Daar het geen zin heeft om te wenen, kunnen we maar beter eens lachen … want 21 juli is ook van ons!

Vlindermonarchie: een deugdelijk compromis?

Het was een sterk stukje Vlindercommunicatie. Er komt een nieuwe regeling voor de monarchie. De kracht van de verandering, maar dan omgezet in daden. Het zou zelfs gaan om de ‘grootste hervorming ooit van de Belgische monarchie’. Een beetje zoals de zesde staatshervorming ook de grootste is. En zoals de Vlinderpensioenhervorming de belangrijkste is sedert mensenheugenis. En zoals … Maar in werkelijkheid blijkt alleen de lente van 2013 de natste ooit te zijn. Overigens, een lente zonder vlinders.  

Alhier fladdert de Vlindermonarchie

Het is zover. Het financieel statuut van de monarchie wordt hervormd. Voortaan is de koning een Belg onder de Belgen. Een burger van dit land. Of toch niet helemaal? Een monarch is niet alleen een koning, maar ook een vlinder (Danaus plexippus). Laat het dan net de Vlinderregering en het Vlinderakkoord zijn die de monarchie hervormen. Hoe zit het met die Vlindermonarch?

 

Staatshervorming te goeder trouw uitvoeren

Overeenkomsten moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht, stelt artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek. Geldt dit ook voor staatshervormingen? Blijkbaar niet. Zelfs de staatshervorming van 1988-89 is op heden nog niet volledig uitgevoerd. Welkom in het land van René Magritte: ‘Ceci n’est pas une réforme de l’Etat’.

Magistraten en splitsing BHV: meten is weten (II)

Het gerechtelijk arrondissement BHV werd ‘gesplitst’ volgens de Vlaamse partijen van de institutionele meerderheid. Het werd slechts ‘hervormd’ volgens de Franstalige partijen. What’s in a word, denkt u misschien. Daarom geen woorden, maar cijfers. Vandaag deel II, gisteren verscheen deel I