fbpx

Persoon: Theo Lansloot

Joris Sterckx

De taalslordige Vlaming

De ’taalslordigheid’ heeft niet zozeer met taal te maken, maar met een bredere maatschappelijke tendens in Vlaanderen: de informalisering.

Theo Lansloot

Op naar een Vlaams-Nederlandse confederatie?

Op 7 juli keurde de Vlaamse Regering zijn nieuwe Strategienota Vlaanderen – Nederland goed. Nederland is voor Vlaanderen de eerste en belangrijkste partner. Beiden zijn nauw verbonden, niet alleen door taal en cultuur, maar ook omdat zij behoren tot de Lage Landen gelegen aan de Noordzee en aan de monding van de Grote Rivieren. De nota beoogt een nog nauwere samenwerking …

Een Nederlandstalig Gemenebest?

Oud-diplomaat Theo Lansloot bepleit de oprichting van een Nederlandstalige Gemenebest naar het voorbeeld van de Communidade dos Paises de Lingua Portuguesa.