Actualiteit, Multicultuur & samenleven
Dries Van Langenhove

Aan de Raad van bestuur van de UGentmawda

Dries Van Langenhove sprak op vrijdag 1 juni deze tussenkomst uit als studentenvertegenwoordiger op de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent.

Beste rector

Beste mederaadsleden

Enkele dagen geleden verscheen een open brief waarin u samen met de andere rectoren van de Belgische universiteiten onze regering oproept om de ouders van Mawda een permanente verblijfsvergunning toe te kennen. Van een wetenschapper van uw kaliber mag men hiervoor een stevig onderbouwde feitelijke argumentatie verwachten, maar wie de open brief en de bijkomende artikels heeft gelezen zal niets anders terugvinden dan holle woorden en emotioneel gewauwel. Wie aan de ‘waarden van de verlichting’ wil voldoen moet volgens de rectoren de grenzen openzetten. Maar nog veel straffer is het centrale argument dat illegale migranten ‘ook mensen’ zijn.

Dat er nog niemand ooit heeft beweerd dat het hier niet om mensen zou gaan weerhoudt de rector er natuurlijk niet van om dit perverse argument te gebruiken. Het doel van dit ‘ook mensen’-argument is om te doen alsof dat iedereen die een correcte toepassing wenst van de wet en dus tegen illegale migratie is, een onmens zou zijn omdat hij of zij illegale migranten zogezegd niet als mensen zou beschouwen.

Met zulke perverse emotionele chantage distantieert u zichzelf en de universiteit nog verder van de gewone man in de straat en nog verder van heel wat studenten en personeelsleden die zich hoe langer hoe minder thuis voelen aan deze politiek correcte universiteit. Als u trouwens via de media verspreidt dat het ‘mens zijn’ voor u hét doorslaggevende argument is om een permanente verblijfsvergunning toe te kennen aan illegale migranten, dan geeft u zwart op wit toe dat u iedereen die in een land woont waar de welvaart lager ligt dan de onze, Belg zou willen maken.

Net op een moment dat het volk schreeuwt om een consistente en bedachtzame migratie-aanpak tracht u als rector via emotionele chantage de regering te dwingen tot het nemen van een roekeloze beslissing die ingaat tegen de regels van onze rechtstaat, nochtans ook één van pilaren van de ‘Verlichting’ waar u zo graag mee dweept.

Net zoals bij het eredoctoraat voor Merkel — dat werd uitgereikt in volle Duitse verkiezingsstrijd — is ook nu de timing zeer onverantwoord. Door u uit te spreken over een lopend onderzoek brengt u de reputatie van onze universiteit in gevaar. Staatssecretaris Theo Francken zegt dan ook zelfzeker dat de eisen in jullie gezicht terug zullen komen als een boemerang, en ik vrees dat hij gelijk zal krijgen. Elke dag komt er immers nieuws naar buiten dat meer en meer vaart geeft aan die boemerang. Zo blijken nu zowel België als Duitsland te bevestigen dat het gezin helemaal niet vluchtte van oorlog maar louter om economische redenen Engeland wou binnen geraken. De onverantwoordelijke ouders lijken daarbij ook geen enkel middel te hebben geschuwd. Ondanks verschillende uitwijzingsbevelen staken de ouders hun kinderen in een koelwagen, gebruikten ze hun jonge dochter Mawda als levend schild en werkten ze verschillende keren samen met mensensmokkelaars die inreden op politieagenten. Dat de ouders van Mawda nu zelfs weigeren om justitie te helpen bij het opsporen van die moorddadige mensensmokkelaars maakt de oproep om hen te belonen met een permanente verblijfsvergunning al helemaal pervers.

Want, meneer de rector, in tegenstelling tot het promoten van ‘de waarden van de Verlichting’ promoot u met deze oproep in werkelijkheid het verzaken aan ouderlijke verantwoordelijkheid, het breken van onze wetten en het steunen van criminele organisaties die onze politiemensen aanvallen.

Een aantal UGent professoren met een linkse partijkaart maken natuurlijk gretig misbruik van deze situatie om de regering aan te vallen, en zo haalt u zonder het misschien zelf goed te beseffen de besmettelijke ziekte genaamd ‘verkiezingskoorts’ binnen aan onze universiteit.

Beste rector, het staat u vrij om uw persoonlijke mening naar buiten te brengen, maar wanneer u uit de bocht gaat en de hele universiteit meesleurt door nergens aan te geven dat het hier zou gaan om een persoonlijke mening, en door de officiële kanalen van de UGent te gebruiken voor de verspreiding ervan, is het mijn taak als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur om u te wijzen op de gevaren van dit roekeloze gedrag.

De rector van de KU Leuven Luc Sels heeft al gecommuniceerd dat hij de brief dan toch niet zo volmondig steunt en dat hij graag een genuanceerder standpunt zou zien. Mijn vraag aan u is dus of u het een goed idee vindt dat u ook in de toekomst nog in naam van de Universiteit Gent een dergelijke links-activistische rol zal blijven spelen.

Rector, blijf bij uw leest!

Louter op basis van emotioneel gewauwel en in naam van de hele universiteit riep de rector de regering op om in te gaan tegen de wet. Onverantwoordelijke illegale migranten moeten volgens hem een permanente verblijfsvergunning krijgen, zelfs wanneer ze al verschillende keren een uitwijzingsbevel kregen. De rector wordt betaald om de universiteit te leiden, niet om de hele universiteit mee te sleuren in een links-activistisch discours. Als lid van de Raad van Bestuur van onze universiteit kan ik niet anders dan de rector wijzen op de gevaren van zijn roekeloze gedrag. Deel dit bericht!

Geplaatst door KIES DRIES voor Raad van Bestuur op vrijdag 1 juni 2018

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Ik word vriend van Doorbraak.

Dries Van Langenhove

Dries Van Langenhove is politicoloog, jurist in spé en oprichter van Schild & Vrienden. Hij werd door de Gentse studenten verkozen als lid van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent.