fbpx


Niet gecategoriseerd
Frans Vandenbosch

Aanbevelingen voor de Chinese regering: benchmark België
Bijna drie jaar geleden toen ik nog in Suzhou woonde, kwam op 1 april 2014 de Chinese president Xi Jinping naar Belgie voor een staatsbezoek. (1) Naar aanleiding van dat bezoek schreef ik enkele weken daarvoor ’tongue in cheek’ een paar aanbevelingen voor de regering in Beijing:

Vorige week heeft het Nationaal Instituut voor de Statistiek in China aangekondigd dat in 2013 de groei van het BBP 7,7% was, lichtjes beter dan de verwachte 7,5%
De meeste westerse analisten vonden de 7,7% te weinig, ze schreven dat het einde nabij was. Dat als de groei van het BBP nog verder daalt, massale sociale onrust onvermijdelijk zal zijn. Dat het regime in Beijing zal worden afgezet. Ik geloof niet in zo een rampscenario. Er zijn verschillende eenvoudige en bekende oplossingen om een dergelijke crisis aan te pakken. Dit zijn enkele aanbevelingen aan de Chinese leiders, in zover ze nog niet hebben gezien hoe men dit in Europa doet.

Bereid je voor op een meerpartijenstelsel en parlementsverkiezingen. Dat mag dan wel een baanbrekende verandering lijken, maar eigenlijk is het dat niet. Het is helemaal niet nodig om een volledige en echte democratie te implementeren. Gewoon formele verkiezingen. Op die manier zal China toetreden tot de club van “democratische” landen. Kijk niet naar landen als Zwitserland. Benchmark landen als België of Frankrijk. Veel show en weinig inspraak. Om een democratisch land genoemd te worden hoef je niet noodzakelijk een één-man-één-stem-systeem in te voeren. Zelfs met een verschil van 18% in stemgewicht tussen verschillende bevolkingsgroepen kun je nog altijd perfect legaal een democratisch land genoemd worden. Eens je een democratisch land genoemd wordt, zal het prestige van China in het westen sneltoenemen. Buitenlandse investeringen in China zullen nog meer stijgen.

De eenvoudigste manier om ervoor te zorgen dat het gewone volk voor het heersende systeem stemt is om ze afhankelijk te maken: koop hun loyaliteit met door de overheid georganiseerde banen in de administratie, het onderwijs en intercommunales. Maak sociale voorzieningen afhankelijk van loyaal stemgedrag. Kijk naar België, daar weten ze hoe zoiets te organiseren.

Met een dergelijk formeel “democratisch” systeem, kunt U, uw regering en alle ministers doen en laten wat ze willen. Wetten en rechtvaardigheid zijn voor de mensen, niet voor de hogere overheid. Ministers kunnen bijverdienen hoe en waar ze willen, hun inkomsten overbrengen naar buitenlandse bankrekeningen en nog steeds respectabele gezagsdragers zijn. Ze moeten gewoon af en toe op tv opdagen en met een glimlach een verhaaltje vertellen. Nogmaals: benchmark België.

Houd de media onder controle. Ik heb gemerkt dat u zich goed bewust bent van het belang van media die loyaal zijn aan het systeem. Houden zo. U hoeft de media niet zo formeel te censureren zoals U dat nu doet. Hou gewoon controle over de scholen voor journalisten. Door het beïnvloeden van de docenten, kan U er zeker van zijn dat alle nieuwe jonge journalisten met volle overtuiging de regering loven voor al wat ze doet. En indien er een journalist is die de les niet goed begrepen heeft: bel hem op midden in de nacht, scheld hem uit, bedreig of intimideer hem. Nogmaals: benchmark België, ze weten daar hoe dat te doen.

Verhoog de belastingen, vooral voor separatisten of bevolkingsgroepen die een mogelijke bedreiging vormen voor het systeem. Knijp ze uit tot ze ofwel hun loyaliteit tonen of het land verlaten. Importeer nieuwe kiezers. Selecteer de nieuwe immigranten op een manier die waarborgt dat ze loyaal voor het regime stemmen.
Nogmaals: benchmark België, ze hebben daar veel ervaring mee.

Overweeg niet om een democratisch systeem in te voeren op basis van “Wij, het volk”. Dat kost te veel moeite en het is een verspilling van middelen. Uw eervolle Sun Yat-Sen heeft dat al geprobeerd. Het is mislukt en we weten allemaal waarom.

Als er politieke partijen zijn die openlijk hun ongenoegen uiten over de regering, dan zijn er verschillende manieren om die onder controle te krijgen. Sta niet toe dat ze in de media of op tv komen. Laat ze niet toe in plaatselijke besturen of intercommunales. Zorg ervoor dat uw systeem-loyale journalisten die partijen als dwazeriken afschilderen. Nogmaals: benchmark België, ze weten daar precies hoe dat te doen.

De Europese Unie heeft veel geleerd uit het Belgisch systeem. De EU implementeert nu geleidelijk dezelfde technieken, wettelijke en politieke attitudes als in België. Aarzel niet om hetzelfde te doen. De hele westerse wereld zal dat opmerken en U daarvoor prijzen.

Volgende maand zal uw voorzitter, Xi Jinping België bezoeken. Een uitstekende gelegenheid om te zien hoe België werkt en hoe een democratie kan geleid worden. Benchmark België. U zal geprezen worden over de hele wereld en U en uw familie zal voor altijd rijk en gelukkig zijn.
_________________________________________________________

Vandaag, bijna drie jaar later, is het nog geen haar beter gesteld met de democratie in Belgie. Het gewicht van een stem in het zuiden is nog steeds veel meer dan een stem uit Vlaanderen. De grendels blijven dicht. Het democratisch deficit groeit nog elke dag. De monarchie (2) en politici (3) bedreigen nog steeds journalisten die te kritisch over hun beleid schrijven. De media, kranten, radio en tv krijgen nog altijd enorme hoeveelheden subsidies toegestopt (4). Openbare instellingen, staatsbedrijven, intercommunales en parastatalen zijn zo grondig gepolitiseerd dat alle kennis, motivatie en visie op de toekomst eruit verdwenen zijn. De Belgische monarchie blijft achter de schermen de democratie beïnvloeden.

China bouwt het aantal staatsondernemingen in hoog tempo af en geeft geen druppel subsidie aan de media. Het aantal staatsondernemingen in China is tussen 2003 en 2015 gereduceerd van 189 tot 103. Veel van die staatsbedrijven zijn sindsdien in kleinere bedrijven opgesplitst en geprivatiseerd, sommige zijn door westerse (ook Vlaamse) ondernemers overgenomen. Belgie heeft meer staatsbedrijven en intercommunales dan China. Belgie heeft pro rata ongeveer 8 keer meer personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks voor de overheid werkt.

China heeft sinds het aantreden van Xi Jinping met de “Catching Tigers and Flies” actie een bijzonder effectief systeem om politici en overheidspersoneel dat zijn politieke invloed misbruikt op te sporen en te bestraffen. Ambtenaren met een buitenlandse rekening worden ontslagen of op non-actief gezet. Politici die bijklussen worden voor de rechtbank gebracht. Gemiddeld één of twee politici per jaar krijgen de doodstraf, meestal maar niet altijd omgezet naar levenslange opsluiting. Vroeger kregen ter-dood-veroordeelde politici de kans om hun organen vrijwillig af te staan, maar dat is nu afgeschaft, men vindt dit nu onethisch.

Belgie blijft een fundamenteel ondemocratisch land, de media eten uit de hand van het politiek systeem. Het politiek systeem weigert om een langetermijnvisie uit te werken. Europa lijdt in toenemende mate aan hetzelfde soort ziektes als het stervende Belgie. China pleit al decennialang voor de afbouw van het protectionisme en toont daarin het voorbeeld. En toch zijn er in dit land journalisten die de les durven lezen aan China.

方腾波
Frans Vandenbosch

Voetnoten

1. Xi’s trip builds bridge to Europe
http://www.chinadaily.com.cn/world/2014xivisiteu/2014-04/01/content_17398123.htm

2. Prins Filip bedreigt journalist:
http://www.tv-visie.be/nieuws/belgie/prins-filip-bedreigt-journalist-van-vtm_13567/

3. Is het nu gedaan met die kloterij ?
http://www.martin-acke.be/pers/Verhofstadt-media.htm

4. Steun aan de belgische media
https://www.apache.be/2015/10/29/belgische-mediasteun-leidt-tot-slechtere-kranten

 

Foto: (c) Reporters

 

post: 17196

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Frans Vandenbosch