fbpx


Media

Afscheid
Kort voordat nu ook dit blad afscheid neemt van de drukpers en oplost in het uitdijende digitale universum, stuurde Yves Desmet via Twitter nog snel een ‘losse observatie’ de wereld in: ‘Mocht dé Vlaamse journalistiek het niveau halen van dé Vlaamse mediakritiek, dan zaten we pas écht in de problemen.’ En dat precies één jaar nadat de ’toekomstige oud-hoofdredacteur’ in De Kruitfabriek had aangegeven dat men ‘de mediakritiek die er is, ernstig moet nemen.

Gelijktijdig met zijn gram, erkent nu ook Desmet dat ‘de Vlaamse journalistiek’ met een probleem zit opgezadeld. Meer nog: dat hij deel is van het probleem, is een inzicht dat de meesten al een tijd had bereikt. In die zin was het ook redelijk lachwekkend dat Desmet de zwarte piet van zijn verloren journalistieke eer afwentelde op ‘de mediakritiek’. Sedert collega Luc Van der Kelen onlangs in Humo de hoofdredacteur outte als ‘het mannetje van Karel De Gucht bij de redactie De Morgen‘, is Desmet niet meteen de oudgediende van de vierde macht waarmee nog langer ernstig rekening wordt gehouden.

Bij de andere collega’s stokt de analyse over de crisis in de branche veelal bij de financieel-economische realiteit van het mediabedrijf. Die analyse komt, samengevat, neer op de vruchteloze zoektocht naar duurzame digitale businessmodellen die de tanende verkoop van bedrukt papier moeten opvangen.

En zo komt het dat een hoofdredacteur van een krantentitel bij het Mediahuis – die straks een stevige hap van de ruim 200 sneuvelende banen moet verteren – doodgemoedereerd in zijn krant komt jokken dat er dankzij die kortwiekoperatie straks een ‘nóg betere krant’ in de bus zal belanden. Collectief ontslag als remedie tegen de voortdurende verschraling van het journalistieke landschap: in geen enkel andere bedrijfstak rekent men erop met zulke dwaling weg te komen.

Zolang de genese van de mediacrisis niet verder reikt dan oeverloze reflecties over dragers (analoog versus digitaal) zonder zich fundamenteel te bezinnen over de journalistieke inhoud, zullen zelfs de meest draconische saneringsoperaties geen soelaas bieden. De oorzaak van het jaarlijks collectief uitdijend wantrouwen in ‘de journalistiek’, kruipt immers niet in papiervezel, de inktcontainers of het operating system van onze iPad of smartphone. (Overigens, zodra we een generatie verder zijn en talloze redacties de digitale vluchtheuvel hebben opgezocht of roemloos van de kaart zijn geveegd, zal het papier probleemloos zijn hierintrede maken als hippe journalistieke drager.)

Ondertussen blijft de lichtzinnigheid waarmee sommige hoofdredacteurs hun laatste druppel journalistieke geloofwaardigheid verspelen aan figuren als de keizer van Oostende, de koningin van Hasselt of de viticulteur van Toscane verbazen. Ook en met name in de journalistiek komt geloofwaardigheid te voet en gaat ze te paard. De problematische situatie die daardoor in Vlaanderen is ontstaan, noopt niet tot nieuwe businessmodellen, maar in eerste instantie tot een herwonnen vertrouwensmodel.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Frank Thevissen

Frank Thevissen is doctor in de communicatiewetenschappen en auteur van o.a. 'Het is maar een peiling'.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.