fbpx


Binnenland

CST voor kinderen: Agentschap Zorg & Gezondheid reageert

Doch met enkele bedenkingen...Het Doorbraakartikel over een CST voor kinderen wekte enige wrevel op bij het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid. In een presentatie, die ook een tijd op de website van het agentschap stond, werd duidelijk het CST voor kinderen van vijf tot elf jaar vermeld. Verder merkten we op dat de overheid voor een systeem van 'Opt-Out' zou kiezen. Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap, contacteerde ons en vroeg ons een en ander recht te zetten. Wij publiceren zijn opmerkingen -…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Het Doorbraakartikel over een CST voor kinderen wekte enige wrevel op bij het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid. In een presentatie, die ook een tijd op de website van het agentschap stond, werd duidelijk het CST voor kinderen van vijf tot elf jaar vermeld. Verder merkten we op dat de overheid voor een systeem van ‘Opt-Out’ zou kiezen. Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap, contacteerde ons en vroeg ons een en ander recht te zetten. Wij publiceren zijn opmerkingen – na met hem hierover te hebben teruggekoppeld – integraal. Afsluitend nog enige bemerkingen van mijzelf, met wederwoord van het agentschap.

Opmerkingen agentschap Zorg & Gezondheid

‘De vermelding van het CST-ticket in die bewuste slide was een onzorgvuldige formulering van onze kant. Je gaat als gevaccineerd kind een vaccinatiebewijs of vaccinatiecertificaat krijgen, zoals elke gevaccineerde persoon. Dat is ook logisch, je bent nu eenmaal gevaccineerd. Dat betekent natuurlijk nog niet dat daar rechten of privileges voor doen en laten in België aan gekoppeld worden. De benaming CST heeft die connotatie in ons land en hadden we daarom beter niet gebruikt. Beter was om te spreken van vaccinatiecertificaat als onderdeel van het Europese coronacertificaat.’

‘Wat echt fout is in het artikel is de passage over de zogezegde “opt-out”: “Uit het webinar blijkt eveneens dat de overheid er voor kiest een systeem van ‘opt-out’ te gaan benutten.” Als je ons webinar herbeluistert, zal je horen dat dat absoluut niet klopt.’

‘Tijdens het webinar wordt duidelijk uitgelegd dat dit schema van toepassing is wanneer er onenigheid is tussen de ouders, de ene wil het kind wel vaccineren, de andere niet. Het geeft instructie aan de arts/vaccinator wat ze dan moeten doen: als een van de ouders uitdrukkelijk geweigerd heeft, door fysiek te komen weigeren of online de weigering aan te geven, wordt er niet gevaccineerd, ook niet als de andere ouder dan komt opdagen met het kind.’

‘Sowieso is de vaccinatie van kinderen altijd heel duidelijk een opt-in keuze: je moet als ouder met je kind je komen aanbieden in het vaccinatiecentrum voor vaccinatie (of als verplaatsing om medische reden niet mogelijk is, zelf contact opnemen met je huisarts of vaccinatiecentrum om vaccinatie aan huis te vragen). Doe je dat niet als ouder, dan wordt je kind niet gevaccineerd. Je kan de uitnodiging tot vaccinatie dus gewoon negeren, je hoeft niet actief te weigeren.’

‘Het is wel handig voor het vaccinatiecentrum als je laat weten dat je niet komt, zodat ze die afspraak niet vrij hoeven te houden, maar geen must. Je kind zal nooit gevaccineerd worden zonder je toestemming. In het vaccinatiecentrum geef je de toestemming door zelf aanwezig te zijn op het moment van vaccinatie. Als een niet-ouder het kind naar het vaccinatiecentrum brengt, is een schriftelijke toestemming van de ouders nodig.’

Opmerkingen van de auteur

Bij deze menen wij te hebben voldaan aan onze plicht een wederwoord en verduidelijking te publiceren. Uit het antwoord van het agentschap blijkt dat het zich bewust is van de gevoeligheden die leven bij de bevolking rond de kindervaccinatie tegen CoViD-19.

Toch valt het ons op dat het agentschap – net als bij de vaccinatie van twaalf tot zeventienjarigen – een stap verder gaat dan de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor de Bio-Ethiek. Zo wordt er in een gepubliceerde FAQ gesteld dat de kindervaccins aangeraden worden. Dit geldt echter enkel voor kinderen met comorbiditeiten of in bepaalde kwetsbare situaties, niet in het algemeen. Voor de leeftijdsgroep in het algemeen wordt aanbevolen dat er een vaccin beschikbaar moet worden gesteld.

Onvolledige informatie

Het agentschap gaat – net zoals bij de vaccinatie voor twaalf- tot zeventienjarigen – over tot actieve oproeping via uitnodiging. De begeleidende informatie is – net zoals deze zomer – onvolledig wat betreft de mogelijke risico’s. Het agentschap heeft het over een pijnlijke arm en mogelijke vermoeidheid. Het verhoogde risico op hartklachten wordt genegeerd. Meer zelfs, bepaalde experten beweren dat het risico op myo- en pericarditis lager is bij vaccinatie dan na infectie et Sars-CoV-2. Wij vroegen reeds herhaaldelijk om de data die die bewering ondersteunen, maar wachten nog steeds op een antwoord.

Ondertussen blijkt uit een studie dat dit risico aanzienlijk groter is voor de jongere bevolking na vaccinatie. Prof. dr. Vinay Prasad, oncoloog en gezondheidsonderzoeker aan de Universiteit van California, gaat hier in een artikel op zijn substack uitgebreid op in. We bevelen de lectuur hiervan ten zeerste aan.

We herhalen onze bedenking, die we ook deze zomer reeds maakten: wanneer ouders een full informed consent – toestemming op basis van volledige informatie – moeten geven, dient de overheid die volledige informatie ook duidelijk en begrijpelijk beschikbaar te stellen. Tot nu toe blijft het agentschap bij het uitvoeren van die taak volgens ons in gebreke.

Zorg & Gezondheid neemt verantwoordelijkheid voor de campagne op zich

Op onze vraag waarom het agentschap systematisch verder gaat dan wat in de wetenschappelijke adviezen wordt aanbevolen, antwoordt Moonens dat dat een bewuste keuze is van een verantwoordelijke overheid.

‘Wij, als gezondheidsadministratie verantwoordelijk voor de volksgezondheid, vinden dat het onze taak is om datgene aan te bevelen waarvan wij vinden dat de volksgezondheid er het meeste baat bij heeft. Dat is in dezen de vaccinatie van de kinderen. Dat is natuurlijk iets anders dan wat u vermeldde rond een opt-out. Het gaat hier duidelijk over een opt-in. Wanneer je niet reageert, gaat je kind niet gevaccineerd worden.’
Nochtans doen hierover vragen de ronde op sociale media.

Wat wanneer je niet reageert? Kan je kind dan later toch gevaccineerd worden, bijvoorbeeld in de toekomst op school?

‘Dat is absoluut niet het geval. Vandaag zijn er nog geen vaccinaties op school. Indien dat in de toekomst toch zou gebeuren, zal dat altijd zijn met schriftelijke toelating van de ouders. Het mag duidelijk zijn dat ieder dienaangaande een vrije keuze heeft.’

‘Wat onze campagne betreft, doen we wel een actieve oproep aan de mensen om zich te laten vaccineren, omdat wij vinden dat het onze taak is als gezondheidsadministratie. Wij nemen daarvoor de verantwoordelijkheid op ons. De (promotie-, nvdr) materialen zijn ook door ons getekend. Wij vinden dat we, met het oog op de volksgezondheid, de taak hebben om dit aan te bevelen. Of dit verder gaat dan wat in de adviezen staat, staat dan open voor discussie.’

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.