fbpx


Brussel
Bruvax

Ecolo wil breder debat over vaccinaties: ‘niet koste wat kost vasthouden aan standpunten van maanden geleden’

Vaccinatiegraad zorg nu al hoger dan juli, toen men akkoord ging over verplichting in de sectorNa Wallonië, kalft ook in Brussel de steun voor een eenzijdig opgelegde verplichte vaccinatie tegen Covid af. In de Commissie Gezondheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) laten zowel PS als Ecolo weten voorstander te zijn van een open maatschappelijk debat. Brussels minister Maron ‘Persoonlijk lijkt het me nuttig om open te debatteren over een vaccinatieverplichting voor de hele, of voor een deel van de volwassen bevolking, eventueel op basis van leeftijd of andere criteria, maar niet op basis van louter…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Na Wallonië, kalft ook in Brussel de steun voor een eenzijdig opgelegde verplichte vaccinatie tegen Covid af. In de Commissie Gezondheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) laten zowel PS als Ecolo weten voorstander te zijn van een open maatschappelijk debat.

Brussels minister Maron

‘Persoonlijk lijkt het me nuttig om open te debatteren over een vaccinatieverplichting voor de hele, of voor een deel van de volwassen bevolking, eventueel op basis van leeftijd of andere criteria, maar niet op basis van louter professionele eigenschappen. Dat debat moet leiden tot duidelijke voorwaarden, en moet democratisch en tegensprekelijk zijn,’ zei Brussels minister Alain Maron, binnen de GGC bevoegd voor gezondheid, vorige week donderdag in de Commissie Gezondheid.

Maron antwoordde daarmee op een parlementaire vraag van parlementslid Véronique Jamoulle (PS). Jamoulle wilde in de eerste plaats van Maron weten wat diens positie was over verplichte vaccinatie in de zorgsector. Zij baseerde zich op een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) van september, waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in vaccinatie van personeel in de rust- en verzorgingstehuizen in België.

In Vlaanderen was in september 93,8% gevaccineerd, in Wallonië 78,5%, en in Brussel 66,9%. Jamoulle koppelde dat aan de beslissing afgelopen zomer om de vaccinatie in de zorg verplicht te maken. Zij stelt echter dat het om een ‘gevoelig debat’ gaat, en dat er sindsdien ook al protest van het zorgpersoneel op gang is gekomen tegen een verplichting. Zij liet ook niet na te verwijzen naar het opiniestuk in Le Soir dat de secretaris-generaal van de socialistische mutualiteit in Franstalig België, Jean-Pascal Labille, samen met de socialistische vakbonden ondertekende (zie ook artikel in Doorbraak: ‘Vandenbroucke kiest te veel voor repressie’.)

Principiële beslissing

Maron liet verstaan dat de beslissing om het zorgpersoneel verplicht te vaccineren tegen het voorjaar van 2022, al dateert van de zomer. ‘Toen leek deze principiële beslissing noodzakelijk, want de vaccinatiegraad bij sommige zorgberoepen was ondermaats, 60% in sommige ziekenhuizen, en 40% in sommige rust- en verzorgingstehuizen. Sindsdien is de situatie anders. De vaccinatiegraad in de zorgsector is nu gestegen tot meer dan 90% op Belgisch niveau. We weten nu ook dat het vaccin erg efficiënt is tegen ernstigere vormen van ziekte, maar minder efficiënt dan gedacht tegen overdracht van het virus.’

‘Sindsdien zijn ook de vakbonden zich beginnen verzetten tegen de discriminatie van werknemers binnen de zorgsector. De ziekenhuizen moeten een tandje bijsteken, want het zorgpersoneel is uitgeput. 5 tot 10% van onze ziekenhuisbedden zijn daardoor onbruikbaar. In Brussel bedraagt het absenteïsme onder het zorgpersoneel bijna 20%. We bevinden ons dus in een extreem moeilijke positie tegenover de akkoorden van vorige zomer. Bij het zorgpersoneel gaan velen wel akkoord met het principe, maar ze knappen af op de straffen die zullen volgen bij non-vaccinatie. Het lijkt me daarom aangewezen dat het federale niveau de zaken nog laat rijpen, en het sociale overleg alle kansen geeft.’

‘Nieuwe inzichten kansen geven’

Daarop liet Maron vervolgens verstaan dat hij er persoonlijk van overtuigd is dat het debat over verplichte vaccinatie breder dan vandaag moet gevoerd worden, en op federaal niveau.

Voor Jamoulle is zo’n debat zeker ook aan de orde. ‘Er is een breder debat nodig over een verplichte vaccinatie voor de bevolking, eventueel op basis van leeftijd.’ Parlementslid Magali Plovie (Ecolo) schoot haar partijgenoot Maron vervolgens te hulp: ‘We moeten niet koste wat kost vasthouden aan onze standpunten van enkele maanden geleden. Het loont om open te staan voor nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten. Er is op federaal niveau echt debat nodig, met een degelijke methodologie die voorkomt dat partijen koste wat kost bij een visie willen blijven. Dit debat moet breed ingang vinden in de pers, zodat de bevolking mee betrokken wordt en zodat de genomen beslissing ook door de bevolking gedragen wordt.’ Plovie is tevens voorzitter van de Franse gemeenschapsraad COCOF in Brussel.

Oppositielid Jan Busselen (PVDA) liet weten aanwezig te zijn geweest op de demonstratie van het zorgpersoneel vorige week in Brussel. ‘Dit was een brede mobilisatie van zorgpersoneel dat zich niet gerespecteerd voelt, en ging over meer dan alleen vaccinweigering. Men is kwaad dat men in 2020 bewierookt werd, in 2021 met de vinger gewezen, en in 2022 dreigt ontslagen te worden.’

Christophe Degreef