fbpx

Mijmeringen

Valentijn is venijn

Ook al zijn er steeds meer, de single is nog altijd de paria in onze maatschappij. Op Valentijn mag dit wel eens in de kijker worden gezet.

Maarten Goethals

Het bestaan begrijpen? Ga jagen

Jagen gaat niet om vijandschap, maar om de oogstgedachte van de mens die middenin de natuur staat. Jagen is geen oorlog voeren.

Waarom de jager jaagt

De jacht is een noodzakelijk kwaad om de wildpopulatie te beheren. Maar mogen we nog kritisch zijn jegens zij die jagen voor hun hobby?

Wereldwanorde en oorlogsdreiging

De vorige wereldoorlogen bewezen hoe fragiel de vrede is en hoe misdadig oorlog. Om die vrede te bewaren, mogen de slachtoffers en de wreedheid van de oorlog nooit worden vergeten. Dirk Rochtus hield daarover op een militaire begraafplaats een indringende rede.

IS-beulen: monsters mét waarde

Volkswoede voor vrouwen die sliepen met de ‘moffen’. En wat met vrouwen van IS’ers, die oorlogsmisdaden pleegden? Liefdevol opvangen?

Liefde voor het noodlot

Alles bij elkaar genomen is sterven een moreel schandaal, een aberratie. En toch houd ik de dood altijd nabij, ze is mijn liefste vijand

Oy gevalt!

Dagboekaantekeningen vanuit een zomerse tuin in East Sussex.

Chagrijn en weemoed

Dagboekmijmeringen, over weemoed en vluchtigheid, chagrijn en verzoening, en zoon genoemd worden eens de zestig voorbij.

‘Loof de Heer want Hij is goed, Hij schonk mooi weer aan de stoet’

De redactie van Doorbraak vroeg me om iets extra uit de pen te persen voor 1 mei. Ik ben op deze uitnodiging ingegaan met de woorden: ‘oké, het zal weer pittig zijn’, beladen als ik op dat ogenblik was met de verontwaardiging over de vaandelvlucht van onze sp.a-Senaatsfractie. Maar goed, laten we dit zoveelste accident de parcours nog maar eens …

Notre-Dame c’est la France

Met de uitgebrande Notre-Dame heeft president Macron heeft eindelijk zijn nationaal symbool-in-gevaar. Elke premier droomt van zo’n scenario, zegt oud-journalist Jan Becaus.

Vergulde dagen

Dagboekfragment van Benno: over vieillesse dorée, Thomas Gray en de Engelse scherts van caissières in Sainsbury’s

Een dode wereld

Kind van sociale tegenstellingen, opgevoed met de naglans van een dode wereld. Mijmeren over ‘The Remains of the Day’, Mr Stevens en ouders