fbpx

Sprekershoek

De ene eerbetuiging is de andere niet

Matthias Storme kijkt met gemengde gevoelens terug naar de investituur van de federale regering, dat door francobelgische oprispingen een andere wending heeft gekregen dan had gemoeten. 

Leeglopend middenveld

De manier hoe ‘lastige luis’ Peter De Roover zich schikt in zijn nieuwe rol van partijsoldaat, is misschien een veeg teken…

Over wetgever en regeerakkoord

Jurist Matthias Storme denkt met heimwee terug naar de 541 dagen zonder regering. Toen was intelligent wetgevend werk mogelijk. Inderdaad, zonder regering.

Zijn de dagen van de media geteld?

Telenet produceert een eigen tv-serie, te bekijken achter een betaalmuur. Leuk voor wie daar nog wil voor afdokken. Maar breder beschouwd is ook dit nieuws onder de categorie ‘het verloren gevecht om de kijker’.

Communautaire guerrilla versus federale loyauteit

De Vlaamse regering – met aan het hoofd een Vlaams-nationalist – belooft alvast weinig ‘Vlaams’ te zijn. Dat is niet alleen de schuld van de opname van de anti-Vlaamse Open Vld. Maar ook van het participationisme van de N-VA, die daarmee een copernicaanse omwenteling doormaakte, volgens fractievoorzitter voor het Vlaams Belang Chris Janssens.

Johan Sanctorum breekt met Vlaams Belang

De Vlaamse feestdag was voor Johan Sanctorum een goede gelegenheid om eens op te frissen waarom hij Vlaams-republikein is – een term die hij verkiest boven flamingant of Vlaams-nationalist.

Neem Europa zijn open debat niet af

Minder macht voor de lidstaten, meer macht voor het Europees Parlement: dat is het heersend discours in het aanschijn van de Europese verkiezingen. Matthias Storme is het daar niet mee eens. ‘Meer Europa’ over precies die thema’s waarover grote onenigheid bestaat, dreigt tot een polarisering op zijn Amerikaans te leiden.’ Bepleitte hij in De Standaard.

#Ikbenookvlaming. Wie nog?

Op 8 november 2013 organiseerde Doorbraak met De Andere Mening (nieuwsstek die meer aandacht wil voor de stem van de allochtonen) een debat over de ‘identiteit’ van nieuwe Vlamingen. Filosoof Ludo Abicht zat in het publiek. Een impressie.

Onverteerbaar

In George Orwells bekende boek 1984 wordt de hoofdrol gespeeld door Winston Smith, die werkt voor het Ministerie van Waarheid (MiniTrue). Zijn belangrijkste taak bestaat erin historische kranten te herschrijven om de inhoud ervan conform te maken aan de hedendaagse partijlijn van de Party geleid door Big Brother. Hij vernietigt de oude kranten en vervangt ze door nieuwe, dus vervalste, …

Jom Kippoer: 40 jaar later

Op 6 oktober 1973 vielen Egyptische en Syrische tanks Israël binnen. Op 6 oktober 1981 werd president Sadat vermoord. Ludo Abicht staat stil bij deze vreemde dubbel-verjaardag.

Waar iedereen thuis is

Op 2 mei 2013 publiceerde De Standaard een oproep van Jürgen Slembrouck, de atheïstische lekenconsulent aan de UA, om het dragen van de hoofddoek ‘aan de loketten’, dat wil zeggen voor ambtenaren in functie, te verbieden. Zijn tekst werd door de fine fleur van de overwegend agnostische en atheïstische Vlaamse intellectuelen ondertekend, omdat ze het met hem eens waren dat …

Pervers categorisch denken en spreken

Dat taal een belangrijk wapen is in politieke en ideologische strijd weten we natuurlijk al sinds de oudheid. Toch wil ik hier kort wat licht laten schijnen over een specifiek mechanisme van misleiding dat vandaag schering en inslag is, en dat we categorisch taalgebruik kunnen noemen. Meningen of handelingen die in vele opzichten zeer uiteenlopend zijn maar vanuit een zeer …

Ik ben geen racist, maar …

Op het Xaveriuscollege leerden we in de jaren vijftig het nuttige onderscheid maken tussen ‘gewone armen’ en ‘schamele armen’. Deze laatste categorie bestond uit mensen die zich over hun armoede schaamden, maar die onze genereuze hulp wellicht nog meer nodig hadden dan de anderen. Sinds de controverse rond extreemrechts en het Vlaams Blok in Vlaanderen op gang is gekomen, ontmoeten …

Een rookgordijn rond het middenveld

Een van de belangrijke ingrepen in de eerste jaren na de Franse Revolutie was de afschaffing van de ‘corps intermédiaires’, de vele instellingen van de samenleving die tussen de staat en het individu stonden en waarin het leven van de mensen was georganiseerd. De grotendeels corporatieve samenleving van het ancien régime werd vervangen door het primaat van de markt en …

De linksen en de moslims in Vlaanderen

Op maandag 28 januari vond in Gent het jaarlijkse Driekoningengesprek plaats tussen Rik Van Cauwelaert en Etienne Vermeersch. Het onderwerp luidde: ‘De relatie tussen godsdienst en politiek’. Onvermijdelijk raakte de discussie ook de merkwaardige verhouding aan tussen vrijzinnig links en de islam. Enkele bedenkingen bij dit debat.

Een gevaar voor ons land?

Volgens de heer Di Rupo is de N-VA een separatistische partij en dus ‘een gevaar voor ons land’. Logisch, niet? Separatisme betekent toch het einde van België als land, zoals het separatisme van 1830 een einde maakte aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden? Flaminganten zullen hierbij misschien als eerste reactie hebben in vraag te stellen over welk land we het dan wel hebben.

Vloeken in de kerk

Van eind juli tot midden september hebben mijn vrouw en ik een reis gemaakt doorheen dertien Amerikaanse staten en, hoe kon het anders, met zoveel mogelijk mensen gepraat over de komende presidentsverkiezingen en de politieke en economische toestand van het land.