Geen categorie

Onverteerbaar

In George Orwells bekende boek 1984 wordt de hoofdrol gespeeld door Winston Smith, die werkt voor het Ministerie van Waarheid […]

Geen categorie

Waar iedereen thuis is

Op 2 mei 2013 publiceerde De Standaard een oproep van Jürgen Slembrouck, de atheïstische lekenconsulent aan de UA, om het […]

Geen categorie

De linksen en de moslims in Vlaanderen

Op maandag 28 januari vond in Gent het jaarlijkse Driekoningengesprek plaats tussen Rik Van Cauwelaert en Etienne Vermeersch. Het onderwerp luidde: ‘De relatie tussen godsdienst en politiek’. Onvermijdelijk raakte de discussie ook de merkwaardige verhouding aan tussen vrijzinnig links en de islam. Enkele bedenkingen bij dit debat.

Geen categorie

Een gevaar voor ons land?

Volgens de heer Di Rupo is de N-VA een separatistische partij en dus ‘een gevaar voor ons land’. Logisch, niet? Separatisme betekent toch het einde van België als land, zoals het separatisme van 1830 een einde maakte aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden? Flaminganten zullen hierbij misschien als eerste reactie hebben in vraag te stellen over welk land we het dan wel hebben.

Geen categorie

Vloeken in de kerk

Van eind juli tot midden september hebben mijn vrouw en ik een reis gemaakt doorheen dertien Amerikaanse staten en, hoe kon het anders, met zoveel mogelijk mensen gepraat over de komende presidentsverkiezingen en de politieke en economische toestand van het land.

Geen categorie

Wie A zegt moet ook B denken

De behoudsgezinde verdedigers van het Belgische status-quo hebben overschot van gelijk: wanneer flaminganten A zeggen, wat hier staat voor meer autonomie, zit daar bewust of onbewust een verborgen agenda achter.

Geen categorie

Eer Vlaanderen vergaat

Ludo Abicht schrijft elke drie maanden een opiniestuk in Doorbraak Deze keer kijkt de filosoof beteuterd naar het feit dat Vlamingen massaal vallen voor kookboeken …

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans