Geen categorie

Communautaire guerrilla versus federale loyauteit

De copernicaanse omwenteling van de N-VA

De Vlaamse regering – met aan het hoofd een Vlaams-nationalist – belooft alvast weinig ‘Vlaams’ te zijn. Dat is niet alleen de schuld van de opname van de anti-Vlaamse Open Vld. Maar ook van het participationisme van de N-VA, die daarmee een copernicaanse omwenteling doormaakte, volgens fractievoorzitter voor het Vlaams Belang Chris Janssens.

Geen categorie

Neem Europa zijn open debat niet af

Europees Parlement moet toch het congres niet worden?

Minder macht voor de lidstaten, meer macht voor het Europees Parlement: dat is het heersend discours in het aanschijn van de Europese verkiezingen. Matthias Storme is het daar niet mee eens. ‘Meer Europa’ over precies die thema’s waarover grote onenigheid bestaat, dreigt tot een polarisering op zijn Amerikaans te leiden.’ Bepleitte hij in De Standaard.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans