fbpx

Vlaamse beweging en N-VA, uitdager of uitdrager

Onze hoofdredacteur Pieter Bauwens vraagt zich in De Standaard (20 februari 2015) af hoe het zit met de verhouding tussen Vlaamse beweging en N-VA. Het is geen makkelijke relatie, beide partners twijfelen en lijken elkaar te wantrouwen. Maar zouden ze niet beter samenblijven? In Doorbraak krijgt u een uitgebreide versie van de tekst. 

Karel Sterckx

Niemand is Syriza

Het had iets lachwekkends: sociaaldemocratische partijen die er als de kippen bij waren om een graantje mee te pikken van Syriza’s verkiezingsoverwinning. Maar wat met de independistische Sinn Féin, EH Bildu, Podemos en CUP? Ze zouden er beter eens goed naar kijken. 

LEFs dubbele waan

‘De geseculariseerde godsdienstlessen in het katholiek onderwijs zijn hier in handen van leken, niet van bedienaars. Ze zijn dus gedeklerikaliseerd.’

Grote kuis met Winnetou

‘Wat tegen de borst stuit, is dat men diversiteit inroept en zelfs hyperdiversiteit bezweert omdat dit de eindtoestand van het Westen zou uitmaken, maar relativerend toekijkt bij extreme stromingen in de islam die juist elke diversiteit willen uitbannen en een totaal-egalisme willen installeren – terwijl men dit zo niet benoemt.’

Jan Jambon en de PS obstructie

Onze hoofdredacteur, Pieter Bauwens, is verwonderd dat de weigering door Yvan Mayeur van het bezoek van Jan Jambon aan de Brusselse politie, zomaar, zonder veel commentaar wordt gemeld in de pers.

Doorbraak met D van diversiteit

In de kerst- en nieuwjaarsperiode wil Doorbraak het diversiteitsdebat voeden, met meer dan één mening. Meer dan die ene mening die u bijna altijd hoort.

Het gevaar van de normalisering

Ook na twee maanden Michel I blijft er rond de regeringsdeelname van de N-VA een waas van mysterie hangen. Waar stuurt de partij precies op aan?

(G)Een Kamervoorzitter voor iedereen

Een Kamervoorzitter hoort niet thuis in het stakingsgewoel. Als Siegfried Bracke niet wat meer au-dessus de la mêlée gaat staan, dreigt hij straks Laurette Onkelinx nog gelijk te geven.

Waarom ik niet staak

Neen, onze hoofdredacteur staakt niet. Maar niet uit politieke overtuiging, hij heeft er over nagedacht. Nu iedereen positie heeft ingenomen is het tijd voor een groot maatschappelijk debat: waar willen we heen met onze samenleving? 

Luc de Vos en ik, meer dan een mening

De dood van Luc De Vos blijft ook opinieland beroeren. Volgens onze hoofdredacteur is de kern van de zaak of je iemand mag reduceren tot zijn politieke overtuiging.

Catalonië, Vlaanderen, Europa

Net op de dag dat men de val van de muur herdenkt, stemmen vele Catalanen om nieuwe grenzen te trekken. Volgens vele linkse opiniemakers getuigt dat van veel cynisme.

Een moord die de democratie schokte

De moord op de Nederlandse cineast en columnist Theo van Gogh tien jaar geleden toonde aan dat religieuze fundamentalisten de vrijheid van denken en spreken bedreigen. Naar een antwoord op die bedreiging zocht onze redacteur Dirk Rochtus tien jaar geleden in een opiniestuk in De Tijd.

Buitenlandse Handel nog Vlaams?

Oud-ambassadeur Theo Lansloot stelt met verbazing vast dat het federale niveau terug Buitenlandse Handel organiseert. Coalitiepartner N-VA en de Vlaamse minister-president zouden daar nochtans anders moeten over denken.

Zet Vlaanderen een stap vooruit?

Misschien moet het anders: een pleidooi voor een doorbraak. De partijpolitiek loopt aan tegen haar beperkingen door de vergrendeling. Het middenveld is nu aan zet.

Stop humanisering Syrië-strijders

Wat ISIS doet vervult velen met afgrijzen, maar misschien moeten we niet te hard oorzaken aanwijzen en remedies naar voor brengen. Enige nuance kan geen kwaad in het debat.