fbpx

Buitenlandse Handel nog Vlaams?

Oud-ambassadeur Theo Lansloot stelt met verbazing vast dat het federale niveau terug Buitenlandse Handel organiseert. Coalitiepartner N-VA en de Vlaamse minister-president zouden daar nochtans anders moeten over denken.

Zet Vlaanderen een stap vooruit?

Misschien moet het anders: een pleidooi voor een doorbraak. De partijpolitiek loopt aan tegen haar beperkingen door de vergrendeling. Het middenveld is nu aan zet.

Stop humanisering Syrië-strijders

Wat ISIS doet vervult velen met afgrijzen, maar misschien moeten we niet te hard oorzaken aanwijzen en remedies naar voor brengen. Enige nuance kan geen kwaad in het debat.

De kracht van veranderen

Neen, dit is geen sportartikel. Maar in regeringsonderhandelingen spelen vele factoren een rol. Wie mee aan tafel zit, is zo een factor. Met verregaande gevolgen? Als je geluk hebt misschien wel.

Het verdrongen onafhankelijkheidsdebat

In Vlaanderen is het debat over de onafhankelijkheid van Vlaanderen naar de achtergrond verwezen. In de plaats komen tactische besprekingen over ‘confederalisme’ of ‘een regering zonder PS’. De N-VA zou wel eens oorzaak én slachtoffer van die verschuiving kunnen zijn. 

Het Zweedse raadsel

CD&V speelt hoog spel. Ze willen als het even kan én de premier én de Europese commissaris, alsof de partij de vorige verkiezingen niet verloren heeft. En de N-VA zwijgt.

Van WOI tot anti-EU

Eind augustus trekken Vlaamse bewegers in de richting van de IJzer. Nu honderd jaar na het begin van de eerste wereldoorlog had dat een bijzonder moment kunnen zijn, maar dat is niet zo.

We kennen steeds minder Frans

De slinkende kennis van het Frans is weer zo’n ideaal onderwerp voor de slappe nieuwstijd, die we dezer dagen lijken mee te maken. Maar dat de kennis van het Frans zienderogen slinkt, eigenlijk wisten we dat al langer. Maar wat daaraan te doen ? Of laten we dat gewoon gebeuren ?

De Huygensdoctrine

Brussel kent in een officiële instantie een nieuwe beleidshouding: verzwijg wie je bent, je zou er mensen mee voor het hoofd kunnen stoten.

Rondje steriele politiek

De Vlaamse regering en het Vlaams Parlement hebben hun vakantie onderbroken voor een ‘dringend’ debat over de begroting. Zoals verwacht draaide het op niets uit. Wat hebben we geleerd?

Voorzitter voor het leven!

Max Buset, André Cools, Elio Di Rupo, Gérard Deprez, Olivier Maingain, Joëlle Milquet: allemaal voorzitters die minstens dertien jaar aan het hoofd van hun partij staan of stonden. Als Bart De Wever zich voor nog eens drie jaar laat herverkiezen, wordt hij ook lid van die club.

Helpen Zweedse kruiden?

Wie had ooit kunnen denken dat een Vlaams-nationalist minister-president van Vlaanderen zou worden. Maar misschien moeten we daarover niet al te euforisch zijn.

Besparen

Dat deze Vlaamse regering moest besparen, wisten we allemaal en een meerderheid besefte dat het nodig was. Eens het zover is, tellen we voor alles ons verlies. Besparen is iets dat een ander moet doen voor ons en niet omgekeerd.

Vragen van een lezende arbeider over homeopathie

De Vlaamse regering is een feit; het wordt een Antwerpse coalitie. De federale regering staat in de steigers: een kamikaze zelfmoordregering. De Wever heeft gespeeld en gewonnen. Toch zit Rondas nog met enkele vragen voor N-VA.

Mirakels bestaan niet

Coup de théatre, de Vlaamse regering is mét Open Vld. De liberalen verkeren in extase en Gwendolyn Rutten wordt uitgeroepen tot ‘mirakelvoorzitter’. Maar na het feest zou wel eens de kater kunnen komen.

Vlaanderen bouwt aan imago in buitenland

Vlaanderen moet werken aan zijn imago in het buitenland. Dirk Rochtus brak daarvoor als gewezen adjunct-kabinetschef van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid een lans in zijn 11 julitoespraak in Lint.

Geen federale kieskring zonder afschaffing grendelgrondwet

In De Tijd van 4 juli 2014 stond een pleidooi van Andreas Tirez, liberaal econoom, voor een federale kieskring. De democratie is gebaat met de afschaffing van de grendels en dan pas kan een federale kieskring er komen. Een standpunt van eindredacteur Harry De Paepe.

Informatieopdracht eindigt bij ‘non’

In tegenstelling tot de voorbije weken hebben we nu het voordeel van de duidelijkheid: cdH wil niet en zal niet met de N-VA. Of hoe de Franstaligen het Belgische systeem blokkeren.

Kiezen met het hoofd, niet met het hart

Dat de N-VA voor de Europese fractie van de ECR heeft gekozen, markeert volgens Onze Hoofdredacteur Pieter Bauwens de wijziging in hoe de partij over Europa denkt. Niet eurofiel, maar eurorealistisch, legt hij uit in De Standaard.

Onwettige parlementen

De Belgische parlementen zijn geïnstalleerd. Eens te meer is aan de wereld duidelijk gemaakt dat in België niets verandert, ook al gaan we daarmee in tegen een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.