Actualiteit, Europa

Is Frits Bolkesteins parallelle GuldenMark de oplossing?

Frits Bolkestein pleitte voorbije dagen, niet voor het eerst, voor de invoering van een (Noordelijke) parallelle munt naast de euro. Een soort nieuwe GuldenMark, zoals ook bepleit wordt door de Duitse jurist Markus Kerber. Nu is de idee van parallelle munten niet nieuw. Onder andere het bekende economische onderzoeksinstituut CES Ifo uit München publiceerde eerder al bijdragen van Duitse professoren als Dirk Meyer, Michael Vogelsang, Anton Beer, en de Nederlandse ingenieur en jurist André ten Dam met diens TMS. En ook de Duitse hoofdeconoom van de Deutsche Bank, Thomas Mayer, heeft zich hierover in het verleden al eens uitgelaten. In mijn column van vandaag wil ik wat dieper ingaan op een naast de euro in te voeren GuldenMark, zoals Bolkestein die bepleit en aantonen dat dit weliswaar een forse stap in de goede richting is, maar zeker niet de beste structurele oplossing voor de problematiek.

Trias Politica
Geen categorie

De Vlaming als Berber

opiniestuk

Past het nieuwe Vlamingen ook een mening te hebben over de toekomst van België. Mohamed Talhaoui, vindt absoluut van wel. Nu worden ze te dikwijls uitsluitend ingezet voor het Belgische status quo. Denken over Vlaamse onafhankelijkheid mag geen taboe zijn.


De auteur, Mohamed Talhaoui, is Master in Governance and Development en van Marokkaans-Berberse afkomst. Hij schrijft deze opinie in eigen naam.

Binnenland

Niet kiezen is verliezen

Te veel overheden voor te weinig mensen

Opiniestuk in De Standaard – 19 maart 2013

Zes overheden voor 11 miljoen Belgen, dat is nergens goed voor, zegt Peter De Roover. In een land zo groot als een zakdoek zijn al die overheden gedoemd om elkaar voor de voeten te lopen. Tijd dus om te kiezen: ofwel is België overbodig, ofwel moeten de gewesten en gemeenschappen afgeschaft worden.

Binnenland

Niet kiezen is verliezen

toespraak op het symposium 'de knoop doorgehakt'

Op 16 maart 2013 organiseerde de Vlaamse Volksbeweging in de Schelp van het Vlaamse Parlement het symposium ‘de knoop doorgehakt’. Peter De Roover bracht er een opgemerkte analyse waarin hij ingaat op het waarom van de noodzaak om te kiezen tussen Vlaanderen of België. In De Standaard verscheen een samenvatting.

Geen categorie

Salamander

Kijkt u op zondagavond naar Salamander? Die twaalfdelige tv-serie vertelt het verhaal van de strijd van de wraak van een man tegen de machtige organisatie Salamander. Die organisatie verzamelt de belangrijkste industriëlen, magistraten en politici en probeert die op sleutelposten te benoemen. Het draait om macht en geld, al wordt intern volgehouden dat het allemaal om het hoger belang van de Belgische staat gaat. Er komt nog een politieverhaal bij, maar dat leidt ons te ver. Ik denk de laatste tijd vaak aan dat Salamander-verhaal als ik het nieuws zie.

Geen categorie

Vallen

Welke studie de Gentse burgemeester Termont maakte, heeft weinig belang, maar het moet iets met taal te maken gehad hebben. […]

Jacques Claes
Geen categorie

Heeft het Zangfeest een goede pers?

Men neme een Belga ...

Een goede raad voor wie in de Vlaamse Beweging iets organiseert: Leg de verslaggever van Belga die zich aandient in de watten. Meer moet u niet doen. Tenzij een kilo suiker naar Hugo Camps sturen.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans