fbpx


Binnenland
arts-specialisten

Arts-specialisten in opleiding onbetaald aan coronafrontDe Vlaamse arts-specialisten in opleiding trekken aan de alarmbel. Door hun speciaal sociaal statuut (eigenlijk afwezigheid van een echt statuut) dreigen ze zonder inkomen te vallen. Terwijl ze wel massaal worden ingezet om mee te helpen bij de bestrijding van het coronavirus in de ziekenhuizen. Het statuut van de arts-specialist in opleiding is een oud zeer in Vlaanderen.

Arts-specialisten in opleiding worden momenteel massaal ingeschakeld in de frontlinie om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Tegelijk dalen de inkomsten voor veel medische diensten door het wegvallen van niet-dringende consultaties en ingrepen. Dat willen de stagediensten opvangen door assistenten ‘technisch werkloos’ te maken. Door het sociaal statuut van de assistenten hebben ze geen recht op een vervangingsinkomen en vallen zij dus zonder loon. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vraagt dringend een oplossing.

‘Technisch werkloos’, geen inkomen

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen om arts-specialisten in opleiding ‘technisch werkloos’ te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten. Stagemeesters willen zo de kosten reduceren.

Omwille van de huidige COVID-19-pandemie zijn alle niet-dringende klinische activiteiten afgebouwd. Bedden, ruimte en personeel zijn voorbehouden voor dringende zaken. Dat laat zich financieel voelen op de diensten. Maar de arts-specialisten bieden op dit moment echter wel ondersteuning bij de behandeling van COVID-19-patiënten of staan paraat om in te vallen.

Gebrekkig sociaal statuut arts-specialisten

Arts-specialisten in opleiding werken onder het unieke sui generis-statuut. Ze hebben geen recht op de sociale bescherming waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. Technische werkloosheid betekent dus geen inkomen.

De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) reageert ontzet: ‘Artsen in opleiding zetten zich dag en nacht mee in om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden. Dat ze het nu zonder inkomen zouden moeten stellen, is moeilijk te vatten’, aldus de VASO. ‘Wij roepen de decanen, hoofdgeneesheren, stagebegeleiders en beleidsmakers op hun artsen in opleiding te beschermen en een loon te verzekeren.’

Ook na de crisis

De situatie toont opnieuw de ontoereikendheid van het sociaal statuut.  Eerder deze maand legde een enquête al het gebrek aan wettelijke bepalingen rond de arbeidsvoorwaarden van specialisten in opleiding, bloot.

De VASO vraagt aan iedereen de arts-specialisten in opleiding niet in de kou te laten staan. De specialisten in opleiding staan steeds klaar om te helpen waar nodig, zonder klagen en met de grootste inzet die ze hebben. Bescherm hen zowel in deze crisisperiode als nadien met een volwaardig sociaal statuut.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak