fbpx


Europa, Politiek
Assita Kanko

Assita Kanko: ‘Geen migratiebeleid is schending van mensenrechten’

Assita Kanko, 9 maanden EU-Parlementslid, met passieWe ontmoeten Assita Kanko in de Brusselse salons De Warande, naast de ambassade van de VS, aan het park tussen het koninklijk paleis en het federaal parlement. Een dag later dan gepland. Door maatregelen tegen het coronavirus kon het geplande interview in het Europees Parlement niet doorgaan. Al gold dat toegangsverbod duidelijk niet voor iedereen in het Europees Parlement. Assita Kanko: ‘Het is zeer bizar. Er worden twee maten en twee gewichten gehanteerd door het Europees Parlement. De Afrikatop werd…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


We ontmoeten Assita Kanko in de Brusselse salons De Warande, naast de ambassade van de VS, aan het park tussen het koninklijk paleis en het federaal parlement. Een dag later dan gepland. Door maatregelen tegen het coronavirus kon het geplande interview in het Europees Parlement niet doorgaan. Al gold dat toegangsverbod duidelijk niet voor iedereen in het Europees Parlement.

Assita Kanko: ‘Het is zeer bizar. Er worden twee maten en twee gewichten gehanteerd door het Europees Parlement. De Afrikatop werd geannuleerd. De president van Ghana en een belangrijke minister uit Rwanda mochten niet binnen. Maar Greta Thunberg mocht wel binnen. Dat is minstens niet coherent. Van mij mag Thunberg spreken, maar laat dan een staatshoofd ook aan het woord. Wat kan je verwachten van een parlement dat zo slordig maatregelen neemt? Ik denk dat ze te snel te drastische maatregelen nemen. Zo wekken ze de indruk dat ze improviseren, en dat is niet goed voor een overheidsinstelling.

Al vind ik het wel een goed idee om de sessie in Straatsburg deze maand te schrappen. Stel je voor dat we met het personeel en de verkozenen allemaal met de trein naar Straatsburg rijden. Als er in die week iemand ziek wordt, moet iedereen dan in Straatsburg in quarantaine? Er moet goed nagedacht worden eer maatregelen genomen worden. Die moeten houdbaar en beheersbaar zijn. Als iedereen een basishygiëne in acht neemt, dan kan al veel vermeden worden.’

Eerste maanden

Kanko heeft op korte tijd naam gemaakt in politiek België. Ze had al enige politieke watertjes doorzwommen en kwam uiteindelijk bij de N-VA uit. Ze zetelt in het Europees Parlement en werd er als nieuwkomer onmiddellijk ondervoorzitter van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers. In het Europees Parlement zit ze in de commissie ‘Mensenrechten’, ‘Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken’ en de delegatie voor relaties met de VS. En ze boekte op de negen maand dat ze Europees Parlementslid is al resultaat. Op haar initiatief kwam er een resolutie om een einde te maken aan de genitale verminking van vrouwen. Over die genitale verminking schreef ze Omdat je een meisje ben, uitgegeven door Doorbraak.

‘Ik ben er trots op dat het gelukt is. Om resultaat te boeken in het Europees Parlement moet je vertrouwen winnen over de fractiegrenzen heen. Dat is gelukt, de resolutie werd bijna unaniem gestemd. Daarnaast kreeg ik ook de steun van de commissie. Delen van mijn resolutie worden overgenomen in de genderstrategie van de Commissie. Dat is echt de kers op de taart. Maar ik ben ook trots dat onze kandidaat voor de Sacharovprijs tot in de finale kwam.’

Hoe kijkt u terug op die eerste negen maanden in het Europees Parlement?

‘Eigenlijk zijn dat geen volle negen maanden dat je echt kan werken. Je moet eerst je weg leren kennen in dat parlement. Je loopt er letterlijk verloren. Ik had de hele zomer nodig om niet meer te verdwalen. Tegelijk moet je zorgen dat je opvalt en mensen je leren kennen en dat jij andere mensen leert kennen. Dat is niet zo eenvoudig in een parlement met 751 leden. Maar ik ben me bewust van de bijna 86.000 mensen die achter me staan en iets verwachten.’

Is het Europees Parlement een goede plaats voor een politica met ambitie?

‘Ik wou zelf graag naar Europa. In dit parlement kan je werken aan dossiers die lokaal en internationaal belangrijk zijn: criminaliteit, veiligheid, defensie, migratie en vrouwenrechten. Ik zetel in de commissies die ik wou. De commissie ‘Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken’ is de drukste, maar waar veel opgenoemde thema’s terugkomen: de rechtsstaat, met de Catalaanse zaak, justitie, Europol, Frontex, witwassen, het Europees aanhoudingsbevel,… Dat zijn stuk voor stuk dossiers die een impact hebben en daar liggen veel Vlamingen van wakker.

Dit is een droomjob, ik ben iemand die met passie moet kunnen werken en dat kan ik met de thema’s die ik als parlementslid kan behandelen. Ondertussen ben ik genomineerd als MEP van het jaar, een nominatie die van collega’s parlementariërs komt. Een mooie erkenning voor zes maanden werken. Al moet ik toegeven dat verloren lopen mogelijk blijft tot vandaag…’

U zit ook in de delegatie die de relaties met de VS opvolgt en in de subcommissie Veiligheid en Defensie waar u het Midden-Oosten, de Sahel en Turkije opvolgt. Dan zit u recht in de politieke actualiteit.

‘Inderdaad. Europa hopt van crisis naar crisis omdat het niet anticipeert. Dat is zo in de Sahel en met Turkije. In de Sahel komen drie jihadistische groepen samen: Boko Haram, Al Qaida en IS. Die bouwen daar een nieuwe basis uit. De EU moet daarmee bezig zijn, een strategie ontwikkelen. We zullen de gevolgen voelen als we dat verwaarlozen. En de mensen daar nog meer.’

Migratiepolitiek

Heeft Europa dan met Turkije niet geanticipeerd?

‘Erdogan chanteert Europa dat zich zwak opstelt. Ook hier is niet geanticipeerd op een volgende crisis. De EU doet niet meer dan symptoombestrijding en improviseert. De EU zit klem, omdat ze geen eigen migratiebeleid heeft, ze hebben dat uitbesteed aan Turkije. De situatie moet nu rechtgezet worden, de EU moet streng zijn voor Turkije maar ook eindelijk een eigen plan opstellen. Turkije betalen en het budget voor Frontex verminderen, wat nu op tafel ligt, is de foute weg. We hebben nood aan een goed werkend Frontex. En uit de realiteit blijkt dat Turkije niet te vertrouwen is als bondgenoot.’

Hoe moet zo’n EU-plan er dan uitzien?

‘We moeten aan Erdogan duidelijk tonen dat we de chantage niet aanvaarden. Daar begint het. Dat wil ook zeggen dat we tot het besluit moeten komen dat Turkije geen lid kan zijn van de EU. Zie je Erdogan al mee aan tafel zitten in de Europese Raad? Dat wil ook zeggen dat de Europese pre-toetredingssteun voor Turkije, verder daalt, tot null komma null. Als Erdogan wil pokeren, moet je niet bedelen, dan moeten we als EU ook pokeren. Turkije staat onder druk, binnenlands door vluchtelingen en door slechte economische prestaties. Geopolitiek ligt het niet ideaal, met heel wat “moeilijke landen” als buurland. Je moet daar ook rekening mee houden.’

De migratieproblematiek is meer dan Turkije.

‘Geen migratiebeleid hebben, daar zit de schending van mensenrechten. De eerste schending van de mensenrechten van de migranten en asielzoekers is niet wat sommige NGO’s ervan maken waardoor we ze in zee intensief redden. Het is dat ze grof geld betalen aan mensensmokkelaars die hen in boten op zee brengen en eens ver genoeg hulp roepen en ze op een kleine boot achterlaten. Dat die mensensmokkelaars dat kunnen blijven doen is de echte schending van de mensenrechten. Wat sommige NGO’s ervan maken is een verkeerd signaal. De leugens van die NGO’s faciliteren de mensensmokkelaars.

Een beleid, een plan moet erop gericht zijn om op een legale en technisch mogelijke manier de mensensmokkelaars te stoppen en te vervolgen. Europa moet beseffen dat buitengrenzen bewaakt moeten worden. De grenzen van Europa zijn rechtstreekse migratiegrenzen. Dat is een heel verschil met landen zoals Canada of Australië. Maar Turkije kan niet de enige zijn die onze grenzen bewaakt. Op 5 mei organiseer ik een evenement in het Europees Parlement waar niet de politici, maar burgers het woord kunnen voeren. Wat zijn de oorzaken van migratie? Hoe kunnen we als EU samenwerken met derde landen? Hoe organiseer je legale migratie? En hoe organiseer je arbeidsmigratie? Dat zijn vragen waarover willen nadenken en werken. Vragen die moeten gesteld worden. Grenzen zijn belangrijk, maar de EU verwaarloost de grenzen. Europa laat zich chanteren op de kap van asielzoekers en migranten. Dat moet stoppen.’

Assita Kanko, porte parole du N-VA?

U bent perfect Franstalig en verschijnt regelmatig in de Franstalige pers, bent u zo de spreekbuis van uw partij in Franstalig België?

‘Weet u dat ik zelfs even heb gewerkt bij RTL? Ik heb journalistiek gestudeerd, aangevuld met internationale politiek en een MBA en ik ben eerder in zaken dan in de media terechtgekomen. Maar toch. Ik praat met iedereen. Als ik op RTL of RTBf word uitgenodigd ga ik daar graag op in. Ik volg nog altijd de Franstalige pers. Door de Vlaamse pers ook te volgen heb ik snel gemerkt dat wat ik door de Franstalige pers geleerd had over Vlaanderen niet klopte. En ja, mijn kieskring is Vlaanderen én Brussel, dus via de Franstalige pers kan ik ook een deel van mijn kiezers bereiken.’

Het beeld in de Franstalige pers over uw partij, de N-VA is vaak negatief.

‘De kijkers steunen ons. Ik zat in een programma van RTBf als enige Vlaming, enige vrouw en enige allochtoon in een debat over diversiteit. Ik was er eigenlijk ‘de diversiteit’ zeiden kijkers. Maar ik werd er door iemand van de PS onmiddellijk live aangevallen omdat mijn partij racistisch en tegen diversiteit zou zijn. Ik ben het eerste Europees Parlementslid met buitenlandse roots van dit land. Waar slaat die beschuldiging op? N-VA is streng op inburgering omdat we in mensen geloven. We dringen streng aan op inburgering als vorm van respect naar nieuwkomers, omdat we willen dat ze deel kunnen uitmaken van onze samenleving en kansen grijpen. Na die uitzending heb ik de reacties op de sociale media nagekeken en de beschuldigingen werden er als belachelijk weggezet. We mogen niet toestaan dat de PS als woordvoerder van de N-VA wordt opgevoerd in de pers. We doen dat beter zelf.’

Vrouwendag, echte heldinnen

Een ander thema waarop u zich profileert is vrouwenrechten. De dag dat dit interview verschijnt is het Internationale vrouwendag. Is er in Vlaanderen nog werk aan vrouwenrechten?

‘Er is nog altijd een discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, in Vlaanderen en in Europa. Amper 27% van de bazen in beursgenoteerde bedrijven zijn vrouwen. Dat is niet veel he. Vrouwen in de cockpit van zo’n bedrijven blijkt dus niet evident. En dan hoor ja altijd weer datzelfde verhaal, dat zo’n baan niet voor een vrouw is omdat ze haar kinderen te veel zou missen. Missen mannen hun kinderen dan niet? Die klassieke rolpatronen zitten diep ingebakken.

Vrouwendag (8 maart) is een mooie gelegenheid voor de emancipatie van de man. Want mannen en vrouwen krijgen voortdurend tegenstrijdige boodschappen en stereotypen over zich heen. Mannen moeten sterk zijn, maar toch gevoelig al mogen ze die emotie dan niet laten zien, ze moeten aandacht hebben voor de kinderen, maar ook topverdiener zijn, macho, maar ook emotioneel beschikbaar. Een man die ouderschapsverlof aanvraagt is nog niet overal sociaal aanvaard. Elke man en elke vrouw is anders en moet vooral zichzelf kunnen zijn. Mannen en vrouwen zijn bondgenoten in die strijd.’

Gebeurt dat in veel huisgezinnen niet spontaan?

‘Niet in voldoende mate, dat klassieke rollenpatroon is er nog altijd. Bekijk de onderzoeken en statistieken daarover maar. Inderdaad vrouwen gaan erop vooruit, maar we kunnen niet zeggen dat het geslacht geen verschil maakt. Of je man of vrouw bent, maakt nog altijd een verschil en dat zou niet mogen. Daarnaast is er ook nog altijd veel geweld tegen vrouwen. Ook religieus spelen er nog traditionele beperkingen tot maagdenvliesherstellingen toe. Wat is dat nu voor een inbreuk op de privacy en intimiteit van een vrouw.’

Dus Internationale Vrouwendag vervangen is nog niet aan de orde.

‘Vrouwendag vervangen door een dag tegen racisme is niet aan de orde. (Lacht) Ik heb ook een kleur, maar niet om me ermee in een slachtofferrol te wentelen. Ik krijg ook bagger over me op de sociale media. Zuhal Demir ook, dat is niet voorbehouden aan een bepaalde politieke hoek. Ik zeg soms, stel je voor, als Bart De Wever een gekleurde vrouw was, wat zouden we dan zeggen, gebaseerd op alle haat en beledigingen die hij allemaal naar het hoofd gegooid krijgt? We mogen niet opgeven maar doorzetten, dat heb ik ook altijd moeten doen. En voorbeelden nemen aan wie het nog moeilijker heeft. Stel je voor wat Margaret Thatcher allemaal heeft meegemaakt als ambitieuze vrouw in die tijd. Simone De Beauvoir kwam meer dan zestig jaar geleden al op tegen de rollenpatronen… Dan hebben we het vandaag makkelijker.’

Dat leek een mooie eindquote. Maar dat was buiten de gedreven van Assita Kanko gerekend. Ze wil er nog iets aan toevoegen.

‘Voor mij gaat vrouwendag om de echte heldinnen van deze tijd, de onzichtbare handen van bijvoorbeeld de vele poetsvrouwen. Ik was deze week laat aan het werk en in mijn bureau in het Europees Parlement kwam een poetsvrouw binnen. Ik zag dat ze geen handschoenen droeg. Dus vroeg ik haar of ze zich bewust was dat ze zo het coronavirus kon oplopen? Ze keek me aan alsof ik me had boos gemaakt, maar ik was bezorgd. Die poetsvrouw zou dat in de eerste plaats voor zichzelf moeten doen. Voor haar eigen veiligheid. Ik vraag me ook altijd af of al die producten die ze gebruiken wel gezond zijn; wat ademt een poetsvrouw een hele dag allemaal in? Op Internationale Vrouwendag vandaag mag het ook eens over de heldinnen van elke dag gaan. Tijdens de verkiezingscampagne werd ik aangesproken door Gerda die in Antwerpen in een stomerij werkt. Internationale Vrouwendag is er voor die vrouwen, dat ze de hoop niet verliezen om hun dromen te verwezenlijken. Ik besef dat ik de steun van Gerda elke dag moet verdienen en ik zal me daarvoor keihard inzetten.’

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak.