fbpx

Gaston Durnez

Gaston Durnez (1928) is dichter, proza- en cursiefjesschrijver en journalist. Hij was heel zijn professionele leven verbonden aan de krant De Standaard, waarvan hij de tweedelige geschiedenis schreef, naast tientallen andere boeken. Tevens is hij oud-redacteur van Ons Erfdeel.

De eeuw van Heldring

Gaston Durnez recenseert de biografie van zijn oud-collega J.L. Heldring van het NRC Handelsblad, die meer dan 4500 keer zijn ‘Dezer dagen’ schreef.

Een grote literaire vriendschap

Een der grootste en warmste schrijversvriendschappen uit onze gewesten bloeide vorige eeuw drie decennia lang tussen Stijn Streuvels en de 26 jaar jongere Antoon Coolen. Toen de Noord-Brabander in 1929 zijn toenmalige succesboek Kinderen van ons Volk als geschenk aan de grijze West-Vlaming presenteerde, klonk in Het Lijsternest op het heuveltje in Ingooigem meteen de klok van het hartelijke welkom. …

Schrijver: een zwaar beroep

Is schrijver een zwaar beroep? Oudere kenners van de Literatuur zullen glimlachen en een uitspraak citeren van Simon Vestdijk. Die kon het weten. Hij had een rij boeken van wel anderhalve kilometer op zijn actief. Schrijven, zei Vestdijk, is gemakkelijk. Je kunt er blijven bij zitten.
Dat is waar. Een Schrijver is een gezeten burger.
Ik heb maar weinig beoefenaars van de …

Reimond Kimpe, Leeuw en Zeeuw

In 2001 ontstond in Middelburg een ridicuul incident rond een schilderij dat de oorlogsbrand van het stadhuis voorstelde en door de Zeeuwse stad werd aangekocht. Het kunstwerk was indertijd vervaardigd door Reimond Kimpe, een Vlaamse activist uit de Eerste Wereldoorlog die ook in de Tweede Wereldoorlog fout is geweest. Dus …was ook zijn schilderij fout en moest het boeten. Goede …

De man die de duivel een loer draaide

Soms overtreft realiteit de fictie. ‘De pater en de filosoof’ is het resultaat van een lange tocht in de voetsporen van een Vlaamse pater die het archief van een der grote Europese filosofen en diens joodse vrouw en medewerkers heeft gered uit de handen van de nazi’s.

Antwoord en overleef

Gaston Durnez las de obligate vragenlijstjes in zijn weekendkranten en vulde dan maar zijn eigen lijstje in.

Toen Vlaanderen bijna verging

Toen de dichter en romancier Jozef Simons in 1948 op 59-jarige leeftijd overleed, erfde zijn 8-jarige zoon Ludo een kleine historische schat: een notitieboekje met soms moeilijk te lezen aantekeningen van een soldaat aan het IJzerfront. De jongen heeft het zorgvuldig bewaard en gekoesterd. In de loop der jaren begon hij het geleidelijk te ontcijferen, tot hij tenslotte als emeritus hoogleraar de tijd vond om het voluit te bestuderen en in zijn oorlogskader te situeren. Dat was meer dan de moeite waard.

Wij moeten Stijn Streuvels bevrijden !

Wij moeten Stijn Streuvels uit het literaire museum halen! Wij moeten hem definitief bevrijden van het imago van een gedateerde, landelijke, regionale, particularistische, West-Vlaamse heimatschrijver.