Jean-Pierre Rondas

Jean-Pierre Rondas was tot 2011 radiomaker bij Klara (VRT) met de interviewprogramma’s Wereldbeeld en Rondas. Publiceerde ‘Rondas’ Wereldbeeldenboek’ (2006). Als stichtend lid van de Gravensteengroep redigeerde hij ‘Land op de tweesprong. Manifesten ter ontgrendeling van Vlaanderen’ (2012). In 2014 verscheen ‘De hulpelozen van de macht’.
Binnenland

Confederalisme voor iedereen!

11 juli 2013

Jean-Pierre Rondas overloopt de diverse manieren waarop het begrip confederalisme wordt ingevuld, soms in het voor- soms in het nadeel van Vlaanderen. Belgische oplossingen voor de toekomst zijn onhaalbaar, vooral wegens het verzet van de Franstaligen. Dus moeten we op zoek naar een Vlaamse oplossing, zegt hij in zijn 11 juli-toepspraak.

Geen categorie

O wat zijn die Belgen stil

Er is een eigenaardige ontwikkeling bezig. Terwijl met de dag duidelijker wordt dat de structuur van het Belgische compromissenstaketsel zelf verantwoordelijk is voor het onvermijdelijke uiteenvallen ervan, probeert een eigenaardige coalitie van liberalen, maoïsten en christendemocraten een verondersteld Belgisch samenhorigheidsgevoel aan te wakkeren.

Geen categorie

Polariserende koppenjagers

Het rommelt al een tijdje tussen X en Y. In het begin namen deze ruziezoekers het nog sportief op. X kon het niet laten Y te tackelen, terwijl Y zelf X maar bleef counteren. Maar toen X zijn spierballen liet rollen, lagen de twee daadwerkelijk op ramkoers. Gelukkig beet X van zich af, maar Y bleef maar uithalen naar X, die van zijn kant duchtig op Y inhakte. Deze laatste probeerde X daarvoor aan de schandpaal te nagelen, maar ten slotte slaagde X erin Y totaal af te slachten.

Geen categorie

Conscience creëerde Vlaanderen

Op Open Momumentendag begin september werd in de Antwerpse Conscience-gemeente Schilde voor Hendrik Conscience een standbeeld onthuld, een creatie van de bekende beeldhouwer Wilfried Pas. Daarmee wordt – tweehonderd jaar na zijn geboorte – een auteur gehuldigd die Vlaanderen van zichzelf bewust maakte. Het verhaal dat hij vertelde leidde namelijk tot niets minder dan de Vlaamse Beweging zelf, en uiteindelijk tot de semifederale, semiautonome, semisoevereine regio waarin we nu leven.

Geen categorie

Grendelse teksten

Op het omslag en de titelbladzijde staat Land op de tweesprong, maar wij noemen het gewoon het Gravensteenboek, naar de naam van onze groep, de Gravensteengroep. Wij zijn noch min noch meer dan een burgerinitiatief dat de democratie in België nieuw leven wil inblazen.

Binnenland

De democratische waarde van het regeerakkoord

Het Tiende Manifest van de Gravensteengroep

Zaterdag 2 juni wordt het boek Land op de tweesprong. Manifesten ter ontgrendeling van Vlaanderen (Pelckmans) voorgesteld in het Vlaams Parlement. Dit Tiende Manifest is het laatste in de rij dat gebundeld wordt in het boek, dat voorts doorspekt is met dertien nieuwe essays van en een interview met leden van de Gravensteengroep.

Geen categorie

RONDAS: Altijd prijs / Op de molen van Parijs

Voor de twaalfde keer organiseerde Frans-Jos Verdoodt, voorzitter van het Archief en Documentantiecentrum van het Vlaams-nationalisme (ADVN) de Driekoningengesprekken. Elk jaar worden twee debaters uitgenodigd in gesprek te gaan over een thema dat verband houdt met de Vlaamse Beweging. Dit jaar waren dat Philippe van Parijs, hoogleraar aan de UCL en bekend van zijn standpunten in onder meer de Pavia-groep, en ondergetekende, Jean-Pierre Rondas, als lid van de Gravensteengroep. Ze moesten zich buigen over de vraag ‘Blijft het communautaire lot van België eeuwig onbeslist?’

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans