JavaScript is required for this website to work.

Johan Sanctorum

Johan Sanctorum (°1954) studeerde filosofie en kunstgeschiedenis aan de VUB. Achtereenvolgens docent filosofie, tijdschriftuitgever, theaterdramaturg, communicatieconsultant en auteur/columnist ontpopte hij zich tot een van de scherpste pennen in Vlaanderen en veel gevraagd lezinggever. Cultuur, politiek en media zijn de uitverkoren domeinen. Sanctorum schuwt de controverse niet. Humor, ironie en sarcasme zijn nooit ver weg.

Een Duitse antropologe ontdekt een massagraf uit het steentijdperk, en toont hoe de eerste landbouwgemeenschappen afrekenden met vrije kernen van jagers.

Het doemdenken rond de klimaatopwarming doet vergeten dat deze ook tal van voordelen bezorgt, net aan onze regio. Tijd voor een positief verhaal.