Karl Drabbe

Karl Drabbe is uitgever non-fictie bij Vrijdag en van Doorbraak Boeken. Hij is historicus en wereldreiziger en werkt al sinds 1993 mee aan Doorbraak.
Politiek

Over de constitutie van Europa

De 84-jarige Duitse denker Jürgen Habermas heeft het niet zo begrepen op de natiestaat. Wellicht spelen zijn eigen oorlogservaringen mee een rol in het afwijzen van het nationalisme als concept en al die zich daarop entende ‘dwergstaatjes’ ten voordele van een slagvaardige Europese Unie (EU). Habermas stelt dat de problemen van onze tijd alleen nog kunnen worden aangepakt wanneer ‘de internationale gemeenschap van staten [zich verder ontwikkelt] tot een kosmopolitische gemeenschap van staten en wereldburgers.’ (p.

Multicultuur & samenleven

Martens’ federalisme: van extremisme tot unionisme

Wilfried Martens mag wel de vader van het Belgische federalisme worden genoemd. Ja, er was een Vlaams Komitee voor Federalisme kort na WO II actief, met de illustere professor taalkunde Walter Couvreur aan het hoofd. Maar het is de Vlaamse Volksbeweging die in 1962 onder het voorzitterschap van Maurits Coppieters federalisme op de politieke agenda plaatste. Architect en promotor: Wilfried Martens, oud-studentenleider in een unitair land, toekomstig premier van een federaal België.

Geschiedenis

Herman Suykerbuyk: flamingant uit Polder en Kempen

In 1998 werd Herman Suykerbuyk (1934) gevierd. Na een politieke carrière van dertig jaar, nam hij afscheid van het Vlaams Parlement. Een volle Handelsbeurs in Antwerpen, met onder meer een kwieke Leo Tindemans. Geen Wilfried Martens. Suykerbuyk is van de rechterzijde van wat toen nog CVP heette. Overtuigd Vlaams, zelfs radicaal Vlaams, aan de aanwezigen af te lezen: christendemocraten, middenstanders, flaminganten. Na zijn loopbaan als parlementariër en burgemeester werd hij lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Volksbeweging. Suykerbuyk: Vlaams-nationalist binnen de christendemocratie, voor wie het federalistische programma van de CVP in feite nooit echt ver genoeg ging.

Geschiedenis

De graven van Vlaanderen. 861-1384

Niet alleen het prachtboek De Bourgondische hertogen werd vorig jaar in een nieuw kleedje gestoken. De auteur ervan, de Leuvense historicus Edward De Maesschalck, leverde een even mooi boek af met De graven van Vlaanderen. Het rijkelijk geïllustreerde boek slaagt in het in het woord vooraf vooropgestelde doel dat het ‘wil een leesbare synthese brengen van meer dan honderd jaar wetenschappelijk onderzoek rond de graven van Vlaanderen’.

Geen categorie

Scripta Politica

Elke samenleving kent zijn mythen. Maar ook zijn basisdocumenten. ‘Acta’ uit de politieke geschiedenis van een land die dat land maken tot wat het geworden is. Een onfhankelijkheidsverklaring, een grondwetswijziging, een belangrijke opinietekst, wet, of politieke speech … Al dan niet gegrift in het geheugen van de samenleving, dan minstens toch in dat van politicologen en historici. Jammer genoeg te weinig van journalisten. Marc Eyskens merkte in De Morgen nog op dat (jongere) journalisten over het tijdperk-Martens spraken alsof het een millennium achter ons ligt.

Multicultuur & samenleven

Eric Hobsbawms frustraties over nationalisme

Objectieve geschiedschrijving bestaat niet

Naties en identiteiten zijn negentiende-eeuwse uitvindingen, creaties van een nieuwe elite die hun nieuwe staten een geschiedenis en tradities wilden verlenen. Onder andere rond die stelling bouwde Marc Reynbeau zijn Klauwen van de leeuw (Van Halewyck, 1995). Hoewel er evenveel andere visies zijn op natie- en identiteitsvorming (Gellner, Anderson, Smith, Hroch) is er een brede school historici, politologen en opiniemakers in België die zich op die lijn plaatst. Daarbij vooral de Vlaamse natievorming viserend, soms vergetend dat die Vlaamse natie net door een nieuwe Belgische elite werd gecreëerd. Vader van de stelling dat natiestaten hun eigen tradities in het leven riepen, is de ‘Britse’ historicus Eric Hobsbawm (1917), net vandaag twee jaar geleden overleden.

Media

Gratis bestaat niet en toch gaat Doorbraak gratis

Peter De Roover over Doorbraak 2014

Doorbraak wordt helemaal gratis, zo mocht de goegemeente donderdag vernemen. Na de lancering van www.doorbraak.be begin april van dit jaar als dagelijkse nieuwsbron naast het papieren maandblad Doorbraak, kiest de uitgever enkele maanden later helemaal voor de toekomst en schakelt over naar de elektronische versie. Het papier gaat in het archief. Een woord uitleg van Peter De Roover, chef politiek van Doorbraak en afgevaardigde-beheerder van de vzw Stem in ’t Kapittel.

Actualiteit, Binnenland, Geschiedenis

Nelly Maes: taaie tante

‘Ik schrijf mijn memoires niet. Ik heb immers niets te verbergen.’ De woorden worden aan oud-premier Paul Henri Spaak toegeschreven. Of Nelly Maes iets te verbergen heeft, weten we niet. Ze liet haar memoires wel optekenen door iemand anders. Van een concurrerende partij zelfs. Of toch niet?

Geschiedenis

Albert II

In Albert II – De biografie focust professor Mark Van den Wijngaert (emeritus hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis) op de politieke rol van de koning. De onervaren goedlachse majesteit was uniek als eerste koning het federale België en ijverde voor een goed contact tussen de onderlinge gemeenschappen, onder het motto ‘eenheid in verscheidenheid’.

Geschiedenis

Stromenland

Een van de woorden die het meest vallen in dit boek is ‘frustratie’. De vraag hoe de politiek moet omgaan met de Westerschelde als verbindingsweg tussen de haven van Antwerpen en de Noordzee heeft heel wat consequenties voor economie, natuur en samenleving. De uitdieping van de Westerschelde is van levensbelang voor Antwerpen, maar het teruggeven van de Hedwigepolder aan de natuur als compensatie hiervoor zette heel wat kwaad bloed bij de Zeeuwen.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans