fbpx

Koenraad Elst

Koenraad Elst (1959) is orientalist. Hij werkte als politiek journalist bij diverse Vlaamse en Indiase media, van Trends en Punt tot The Pioneer en Pragyata Magazine, als assistant buitenlandbeleid in de Belgische senaat, en als gastprofessor in twee Indiase universiteiten. Zijn eigenlijke roeping vindt men echter in de tientallen onderzoekspapers en een dertigtal boeken, vooral over de belangrijkste hangijzers in de antieke en hedendaagse feiten- en ideeëngeschiedenis van India, en verder over faits divers als de islam.

Over God, door de mens

Het boek Over God geeft de lezer beknopt maar vrij volledig het rationele argument betreffende God tegenover de gelovige christen. Het gaat over specifiek het christelijke godsbeeld; andere godsbeelden vergen een aangepaste behandeling. Men zou God ook bijvoorbeeld als onpersoonlijk kunnen opvatten, zoals in het modieuze “ietsisme” (“spiritueel maar niet religieus”), maar dat vergt dan vanwege de skepticus een andere tegenargumentatie.

Wat de Koran wel en niet zegt

In mijn jeugd was er een reeks boeken getiteld What Karl Marx Really Said, What Sigmund Freud Really Said … Zij schoven altijd die duiding van een genoemde denkmeester naar voren die het best bij onze eigen tijdsgeest paste. Onder ideologisch geschoolden werd de titelformule een risée: je hoefde maar een apert foute (of anderszins onwelgevallige) lezing van Marx te geven, en prompt kwam de commentaar: ‘What Karl Marx really said, huh?’

NIeuw-rechts voor de praktijk

Nadat ik in 1992 onverwacht uitgenodigd was om me bij de redactie van het Nieuw-Rechtse tijdschrift TeKoS te vervoegen, vroeg ik me af waar ik nu in terecht gekomen was. Het was allemaal erg retro, met nieuwheidenen wier Indo-Europese theorievorming in het interbellum was blijven steken, traditionalisten die met de Franse islambekeerling René Guénon uit het interbellum dweepten, historici met hyperfocus op oorlog en repressie, en vooral een algemene fascinatie met de mij tot dan onbekende Conservatieve Revolutie, een gedachtenstroming uit de Weimar-republiek.

Achtergrond bij het kalifaat

Het beknopte boek Van Kruistocht tot Kalifaat van geschiedkundige en arabist Pieter Van Ostaeyen is zeer rijk aan feiten over de dramatische gebeurtenissen van de jongste jaren in het Midden-Oosten, van Tunesië tot Irak. Het geeft bij wijze van nieuwe informatie heel wat nationale eigenaardigheden van de demoratiseringsbewegingen die samen de Arabische Lente uitmaakten, en somt de specifieke kenmerken van de verschillende islamgroeperingen op.

‘Kalifaat beoefent ware Islam’

Op 20 december sprak ik op het India Ideas Conclave in Goa, India, in het kader van een debat over ‘religieuze verdraagzaamheid en terrorisme’. Wat ik er zei, werd voorwerp van een fikse rel na klacht van de twee aanwezige moslims. Een persoonlijk verslag van Koenraad Elst.

Brussels European District

Vlaanderen is Brussel eigenlijk al lang kwijt. Volgens Koenraad Elst wordt het tijd in te zetten op een plan B: Brussel als Europees District is de tweede beste optie voor Vlaanderen. 

De toekomst van de EU

De bekendste auteur is allicht oud-minister Frank Vandenbroucke. Hij betoogt dat de EU, door vele eurosceptici reeds als te socialistisch gehekeld, juist een echt sociale dimensie behoeft. De lidstaten hebben zelf al een sociaal stelsel uitgebouwd, maar onder meer het bestaan van een muntunie vergt het tot stand komen van een geharmoniseerd sociaal beleid. Net zoals zij een economische en politieke eenmaking impliceert. Het is of dat hele pakket of terug naar de nationale munten.

Grootste verkiezingen ter wereld

Op dit ogenblik vinden in India verkiezingen plaats. Zij zijn uitgespreid over de bijna volledige maanden april en mei om de verkiezingsadministratie en ook het leger de kans te geven zich beurtelings in alle districten te installeren.

Belgisch-Indiase contacten

Samensteller van het boek is de slavist en geschiedkundige, prof. Idesbald Goddeeris, die zich op de geschiedenis van de kolonisatie en van modern India heeft toegelegd. Eerder schreef hij samen met prof.em. Winand Callewaert een standaardwerk over de geschiedenis van India. De titel, Het wiel van Ashoka, is een verwijzing naar La Roue d’Açoka, titel van de memoires van Eugène prins De Ligne (1919), de eerste ambassadeur in onafhankelijk India (1947-51).

Vlaamse bewustmaking

Op de dag dat de Vlaamse Volksbeweging een nieuwe voorzitter kiest, laat Koenraad Elst zijn gedachten gaan over ‘de Vlaamse strijd’.

IJzerbedevaartcomité en Afrikaners

Koenraad Elst vindt dat de Vlaamse Beweging met betrekking tot Zuid-Afrika de kans heeft gemist om origineel uit de hoek te komen. In plaats daarvan werd een eigen speerpunt naar de verdoemenis geholpen.

Protea

Toen het fout was konden de blanke Zuid-Afrikanen op Vlaamse solidariteit rekenen. Nu ze die steun verdienen, blijft het hier stil stel Koenraad Elst vast.

Het federalisme in India

India is de grootste democratie ter wereld, mits men het parlementair stelsel democratisch noemt. Anders dan zijn buurstaten wordt India niet geplaagd door staatsgrepen of autoritaire regimes.