Koenraad Elst

Koenraad Elst (1959) is orientalist. Hij werkte als politiek journalist bij diverse Vlaamse en Indiase media, van Trends en Punt tot The Pioneer en Pragyata Magazine, als assistant buitenlandbeleid in de Belgische senaat, en als gastprofessor in twee Indiase universiteiten. Zijn eigenlijke roeping vindt men echter in de tientallen onderzoekspapers en een dertigtal boeken, vooral over de belangrijkste hangijzers in de antieke en hedendaagse feiten- en ideeëngeschiedenis van India, en verder over faits divers als de islam.
Geen categorie

‘Kalifaat beoefent ware Islam’

Op 20 december sprak ik op het India Ideas Conclave in Goa, India, in het kader van een debat over ‘religieuze verdraagzaamheid en terrorisme’. Wat ik er zei, werd voorwerp van een fikse rel na klacht van de twee aanwezige moslims. Een persoonlijk verslag van Koenraad Elst.

Geen categorie

Brussels European District

Vlaams plan B

Vlaanderen is Brussel eigenlijk al lang kwijt. Volgens Koenraad Elst wordt het tijd in te zetten op een plan B: Brussel als Europees District is de tweede beste optie voor Vlaanderen. 

Politiek

De toekomst van de EU

De bekendste auteur is allicht oud-minister Frank Vandenbroucke. Hij betoogt dat de EU, door vele eurosceptici reeds als te socialistisch gehekeld, juist een echt sociale dimensie behoeft. De lidstaten hebben zelf al een sociaal stelsel uitgebouwd, maar onder meer het bestaan van een muntunie vergt het tot stand komen van een geharmoniseerd sociaal beleid. Net zoals zij een economische en politieke eenmaking impliceert. Het is of dat hele pakket of terug naar de nationale munten.

Buitenland

Grootste verkiezingen ter wereld

Op dit ogenblik vinden in India verkiezingen plaats. Zij zijn uitgespreid over de bijna volledige maanden april en mei om de verkiezingsadministratie en ook het leger de kans te geven zich beurtelings in alle districten te installeren.

Cultuur

Belgisch-Indiase contacten

Samensteller van het boek is de slavist en geschiedkundige, prof. Idesbald Goddeeris, die zich op de geschiedenis van de kolonisatie en van modern India heeft toegelegd. Eerder schreef hij samen met prof.em. Winand Callewaert een standaardwerk over de geschiedenis van India. De titel, Het wiel van Ashoka, is een verwijzing naar La Roue d’Açoka, titel van de memoires van Eugène prins De Ligne (1919), de eerste ambassadeur in onafhankelijk India (1947-51).

Geen categorie

Vlaamse bewustmaking

Opinie

Op de dag dat de Vlaamse Volksbeweging een nieuwe voorzitter kiest, laat Koenraad Elst zijn gedachten gaan over ‘de Vlaamse strijd’.

Geen categorie

IJzerbedevaartcomité en Afrikaners

vrije opinie

Koenraad Elst vindt dat de Vlaamse Beweging met betrekking tot Zuid-Afrika de kans heeft gemist om origineel uit de hoek te komen. In plaats daarvan werd een eigen speerpunt naar de verdoemenis geholpen.

Geen categorie

Protea

opinie

Toen het fout was konden de blanke Zuid-Afrikanen op Vlaamse solidariteit rekenen. Nu ze die steun verdienen, blijft het hier stil stel Koenraad Elst vast.

Buitenland

Het federalisme in India

India is de grootste democratie ter wereld, mits men het parlementair stelsel democratisch noemt. Anders dan zijn buurstaten wordt India niet geplaagd door staatsgrepen of autoritaire regimes. 

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans