JavaScript is required for this website to work.

Kristof Smeyers

Kristof Smeyers is cultuurhistoricus aan de Universiteit Antwerpen. Hij schreef eerder samen met Erik Buyst Het gestolde land, een economische geschiedenis van België.

Fons Verplaetse, eregouverneur van de Nationale Bank van België, is niet meer. Hij leefde een leven van en in cijfers…