Lawrence Urbain

Lawrence Urbain (°1990) werkt als economisch adviseur. Hij is Ma.Sc. Internationale Betrekkingen en Diplomatie (Universiteit Antwerpen). In het voorjaar van 2017 publiceerde hij ‘De Chrono-Crisis’, een boek over 10 jaar economische malaise.
Economie

Generatie sandwich

Noodkreet van een jongere - Opinie

Het huidige opinielandschap wordt grotendeels bevolkt door twee groepen: Een aantal intellectuelen is van mening dat de toekomstige sociaaleconomische uitdagingen verwaarloosbaar van aard zijn. Anderen erkennen de problemen maar zien niet in dat ook de huidige generatie verantwoordelijkheid dient op te nemen. Het kind van de rekening is in beide gevallen de jongere generatie.

Actualiteit, Europa

Europa van twee snelheden

Eurosceptische vloedgolf op komst

Europa lijkt steeds meer een continent op drift. Enorme schuldenbergen – zowel privaat als publiek -, hoge werkeloosheid en een stijgend risico op deflatie. Is er iemand die weet hoe het verder moet? En dan is er nog de vraag wie na de verkiezingen van 25 mei de voornaamste stuurman zal zijn. Een metershoge eurosceptische golf lijkt in aantocht.

Media

Radiostation zoekt groot en trouw publiek

Radio 1 vernieuwt nog maar eens

Vandaag trekt VRT Radio1 een nieuw kleedje aan. Nog maar eens. Binnen een tijdsbestek van tien jaar onderging het station talloze transformaties. Het is nog maar de vraag of het vernieuwde Radio1 dit keer wel aanslaat. 

Binnenland, Media

Hulde aan Mark Grammens

verslag

Zaterdagnamiddag tekenden velen present in Antwerpen voor de inhuldiging van Sinterklaas. In de voormiddag verzamelden honderden mensen in Aula Rector Dhanis van de Antwerpse Universiteit om eveneens hulde te brengen, meer bepaald aan Mark Grammens. 

Media

Ode aan het échte Radio 1

opiniebijdrage

Vorige week werden in de sociale media heel wat verbaasde kreten losgelaten aangaande het afschaffen van Ruth Joos haar gelijknamige programma op VRT Radio 1. Het ware beter geweest als luisteraars en fans in 2004 van zich lieten horen. 

Binnenland

Sociaal beleid in en door Vlaanderen

Toekomstverkenningen Richard Celis

Zaterdag vond aan de Universiteit Antwerpen een conferentie plaats in de reeks ‘Toekomstverkenningen Richard Celis’. Wie een vrolijke boodschap verwachtte, was al vlug een illusie armer. De uitgenodigde topsprekers onderbouwden waarom de houdbaarheidsdatum van onze sociale welvaartsstaat dreigt te worden overschreden. 

Multicultuur & samenleven

Benjamin Barber in Antwerpen: ‘Nationalisme leidt tot oorlog’

opinie

‘Hoe “hot” kun je zijn wanneer je al overal ter wereld moet komen spreken over een boek dat nog moet verschijnen’, schreef De Morgen over de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber die in sommige kringen als een soort goeroe wordt beschouwd. Hij sprak in Antwerpen over urbanisering en democratie. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek ‘If majors ruled the world’ waarin hij stelt dat steden de democratie meer dienen dan de natiestaat. Het werd een avond vol flauwe anekdotes met weinig onderbouwing en de meerwaardezoeker ging teleurgesteld naar huis, vindt onze ‘correspondent ter plaatse’.

Actualiteit

Hersenvlucht naar Vlaanderen bestaat

Dinsdagavond 7 mei organiseerde de studentenvereniging Capitant, in samenwerking met de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen, een groot debat. Onderwerp? ‘The economic struggle for life’. Een warm gevoel krijg je van die titel niet.  Voor het debat aan de Universiteit Antwerpen schoven onder andere de vroegere VBO-voorzitter Thomas Leysen (thans KBC en Umicore), marketeer Guillaume Van der Stighelen en Chris Buyse (CFO Thrombogenics) aan. Een inleidende sessie werd verzorgd door Peter De Keyzer, hoofdeconoom van BNP Parisbas Fortis.

Geen categorie

Federation Wallo-Brux als verzekering voor België

In De Standaard verschijnt om de veertien dagen een column van PS-coryfee Paul Magnette. Wat leren de pennenvruchten van deze sterkhouder binnen de Parti Socialiste ons? Via talrijke voorbeelden wil Magnette aantonen dat België een succesvol project is dat we dienen te koesteren. Voor de Vlamingen is er immers geen andere optie: de federatie Wallon-Brux zal er hoe dan ook komen, aldus de PS’er.

Geen categorie

Le Vif/l’Express draait blik weg van Vlaanderen

Nederland kent met conservatief-liberale opiniebladen als Elsevier en HP/DeTijd enerzijds, en met De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland op links-progressief terrein anderzijds, een verscheidenheid van wekelijkse nieuwsmagazines. In Vlaanderen zijn Trends en Knack algeheel gekend. Het eerste tijdschrift covert wekelijks de financieel-economische actualiteit, terwijl Knack focust op het brede politiek-maatschappelijke nieuws. In Franstalig België neemt LeVif/l’Express (of kortweg: LeVif) sedert 1983 deze taak op zich.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans