fbpx

Ludo Abicht

Ludo Abicht (1936) studeerde klassieke en Germaanse filologie en filosofie. Doceerde literatuur en filosofie in Canada, de VS, aan UGent, UAntwerpen en P.A.R.T.S. (Brussel). Publiceerde over ethiek, jodendom, het Palestijnse vraagstuk, de Bijbel, nationalisme en interculturaliteit. Ecotoop: de dissidente minderheid (marxist in de Vlaamse Beweging, flamingant binnen radicaal links, Bijbellezer binnen de vrijzinnigheid, Hegeliaan binnen een postmodernistisch paradigma, irritant niet-politiek correct). Resultaat: tegelijkertijd een eeuwige loser én een militant verdediger van de hoop.

Leve de fenomenologie!

Om tot de kern van een probleem te komen, moet je het observeren tot in zijn kleinste details. Ludo Abicht’s column.

#Ikbenookvlaming. Wie nog?

Op 8 november 2013 organiseerde Doorbraak met De Andere Mening (nieuwsstek die meer aandacht wil voor de stem van de allochtonen) een debat over de ‘identiteit’ van nieuwe Vlamingen. Filosoof Ludo Abicht zat in het publiek. Een impressie.

Jom Kippoer: 40 jaar later

Op 6 oktober 1973 vielen Egyptische en Syrische tanks Israël binnen. Op 6 oktober 1981 werd president Sadat vermoord. Ludo Abicht staat stil bij deze vreemde dubbel-verjaardag.

Waar iedereen thuis is

Op 2 mei 2013 publiceerde De Standaard een oproep van Jürgen Slembrouck, de atheïstische lekenconsulent aan de UA, om het dragen van de hoofddoek ‘aan de loketten’, dat wil zeggen voor ambtenaren in functie, te verbieden. Zijn tekst werd door de fine fleur van de overwegend agnostische en atheïstische Vlaamse intellectuelen ondertekend, omdat ze het met hem eens waren dat …

Ik ben geen racist, maar …

Op het Xaveriuscollege leerden we in de jaren vijftig het nuttige onderscheid maken tussen ‘gewone armen’ en ‘schamele armen’. Deze laatste categorie bestond uit mensen die zich over hun armoede schaamden, maar die onze genereuze hulp wellicht nog meer nodig hadden dan de anderen. Sinds de controverse rond extreemrechts en het Vlaams Blok in Vlaanderen op gang is gekomen, ontmoeten …

De linksen en de moslims in Vlaanderen

Op maandag 28 januari vond in Gent het jaarlijkse Driekoningengesprek plaats tussen Rik Van Cauwelaert en Etienne Vermeersch. Het onderwerp luidde: ‘De relatie tussen godsdienst en politiek’. Onvermijdelijk raakte de discussie ook de merkwaardige verhouding aan tussen vrijzinnig links en de islam. Enkele bedenkingen bij dit debat.

Vloeken in de kerk

Van eind juli tot midden september hebben mijn vrouw en ik een reis gemaakt doorheen dertien Amerikaanse staten en, hoe kon het anders, met zoveel mogelijk mensen gepraat over de komende presidentsverkiezingen en de politieke en economische toestand van het land.

Wie A zegt moet ook B denken

De behoudsgezinde verdedigers van het Belgische status-quo hebben overschot van gelijk: wanneer flaminganten A zeggen, wat hier staat voor meer autonomie, zit daar bewust of onbewust een verborgen agenda achter.

Eer Vlaanderen vergaat

Ludo Abicht schrijft elke drie maanden een opiniestuk in Doorbraak Deze keer kijkt de filosoof beteuterd naar het feit dat Vlamingen massaal vallen voor kookboeken …