fbpx

Matthias Storme

Matthias Storme liep school aan het Sint-Barbaracollege in Gent (Grieks-Latijnse) en studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen, Leuven, Yale, Hamburg en Bologna. Als student was hij actief in o.a. het KVHV, nadien in onder meer het VVA en ANV en voorzitter van het Overkegcenrum van Vlaamse verenigingen (1996-2000). Professioneel is hij hoofdzakelijk hoogleraar rechten aan de KU Leuven en daarnaast advocaat in Gent. Hij publiceert in Doorbraak sedert begin 1999.

Jan Verroken krijgt Orde van de Vlaamse Leeuw

Hoogedelgestrenge heer schepen in wier stad en stadhuis wij te gast zijn, Hooggeachte heer Verroken en eerdere dragers van de Orde van de Vlaamse Leeuw, Dames en heren vertegenwoordigers van ons volk op de verscheidene niveaus, Waarde landgenoten uit Noord- en Zuid-Nederland!
Zoals U weet wordt de Orde van de Vlaamse leeuw sinds 1971 regelmatig toegekend ter erkenning van verdiensten in verband met:
– een consequente …

Gelijkheid is vrijheid, leugen is waarheid

Matthias Storme neemt het als vanouds op voor het recht op het uiten van een vrije mening. Daarbij ontleedt hij een lezing van Edouard Delruelle…of beter gezegd, hij fileert de lezing.

Het kwade verbieden als groter kwaad

Een maand geleden raakte bekend dat Matthias Storme lid zou worden van de raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Dat zorgde toen voor nogal wat commotie en verdachtmakingen. Storme antwoordde in De Standaard en dat doet dat hier nog wat ruimer over.

De ene eerbetuiging is de andere niet

Matthias Storme kijkt met gemengde gevoelens terug naar de investituur van de federale regering, dat door francobelgische oprispingen een andere wending heeft gekregen dan had gemoeten. 

Neem Europa zijn open debat niet af

Minder macht voor de lidstaten, meer macht voor het Europees Parlement: dat is het heersend discours in het aanschijn van de Europese verkiezingen. Matthias Storme is het daar niet mee eens. ‘Meer Europa’ over precies die thema’s waarover grote onenigheid bestaat, dreigt tot een polarisering op zijn Amerikaans te leiden.’ Bepleitte hij in De Standaard.

Onverteerbaar

In George Orwells bekende boek 1984 wordt de hoofdrol gespeeld door Winston Smith, die werkt voor het Ministerie van Waarheid (MiniTrue). Zijn belangrijkste taak bestaat erin historische kranten te herschrijven om de inhoud ervan conform te maken aan de hedendaagse partijlijn van de Party geleid door Big Brother. Hij vernietigt de oude kranten en vervangt ze door nieuwe, dus vervalste, …

Pervers categorisch denken en spreken

Dat taal een belangrijk wapen is in politieke en ideologische strijd weten we natuurlijk al sinds de oudheid. Toch wil ik hier kort wat licht laten schijnen over een specifiek mechanisme van misleiding dat vandaag schering en inslag is, en dat we categorisch taalgebruik kunnen noemen. Meningen of handelingen die in vele opzichten zeer uiteenlopend zijn maar vanuit een zeer …

Een rookgordijn rond het middenveld

Een van de belangrijke ingrepen in de eerste jaren na de Franse Revolutie was de afschaffing van de ‘corps intermédiaires’, de vele instellingen van de samenleving die tussen de staat en het individu stonden en waarin het leven van de mensen was georganiseerd. De grotendeels corporatieve samenleving van het ancien régime werd vervangen door het primaat van de markt en …