Matthias Storme

Matthias Storme liep school aan het Sint-Barbaracollege in Gent (Grieks-Latijnse) en studeerde rechten en wijsbegeerte in Antwerpen, Leuven, Yale, Hamburg en Bologna. Als student was hij actief in o.a. het KVHV, nadien in onder meer het VVA en ANV en voorzitter van het Overkegcenrum van Vlaamse verenigingen (1996-2000). Professioneel is hij hoofdzakelijk hoogleraar rechten aan de KU Leuven en daarnaast advocaat in Gent. Hij publiceert in Doorbraak sedert begin 1999.

Gelijkheid is vrijheid, leugen is waarheid

Matthias Storme neemt het als vanouds op voor het recht op het uiten van een vrije mening. Daarbij ontleedt hij een lezing van Edouard Delruelle…of beter gezegd, hij fileert de lezing.

Het kwade verbieden als groter kwaad

Een maand geleden raakte bekend dat Matthias Storme lid zou worden van de raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Dat zorgde toen voor nogal wat commotie en verdachtmakingen. Storme antwoordde in De Standaard en dat doet dat hier nog wat ruimer over.

De ene eerbetuiging is de andere niet

Matthias Storme kijkt met gemengde gevoelens terug naar de investituur van de federale regering, dat door francobelgische oprispingen een andere wending heeft gekregen dan had gemoeten.