JavaScript is required for this website to work.

Michael Vandamme

Streeft men naar een staatshervorming in ruil voor geld? Eén belangrijke taak dringt zich op: grondig de Brusselse instellingen onder de loep nemen.

Het idee van Ben Weyts om Nederlands in het onderwijs extra te benadrukken, oogstte veel kritiek. Maar ook opvallende bijval uit onverwachte hoek.