JavaScript is required for this website to work.

Paul Muys

Paul Muys is Antwerpenaar, Germanist, oud-leraar, oud TV-journalist, oud communicatieman: heel oud kortom. Schrijft op Doorbraak over Frankrijk en af en toe over China en Japan. Besnuffelt en beoordeelt af en toe een boek.

Shinzo Abe had grote plannen voor Japan, maar ook grote problemen: vergrijzing, nucleaire energie, immigratie, dreigende Chinese dominantie.

Japan: dichtbevolkt, veel oude mensen, een prooi voor het coronavirus. De overheid treedt amper op. Arrogantie van de eeuwig besturende LDP ?