fbpx

Pieter Jan Verstraete

Pieter Jan Verstraete (1956) is bibliothecaris in Kortrijk maar wijdt zich al zijn hele leven aan de geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging. Hij is de biograaf van o.a. Hendrik J. Elias, Odiel Spruytte, Reimond Tollenaere, Leo Vindevogel en tientallen militanten uit de Vlaamse Beweging. Momenteel werkt hij aan een monumentale biografie van Staf De Clercq.

Nijmegen bezet en bevrijd

Over de Duitse bezetting van naar schatting elke stad en gemeente in Nederland is er in de loop van de jaren op zijn minst één publicatie verschenen. Lokale geschiedschrijving bloeit bij onze noorderburen. Alles bij elkaar schetsen deze boeken zowel een inzicht in het plaatselijke oorlogsverloop, als een beeld van de samenstelling van een lokale gemeenschap in het midden van …

Tweede Wereldoorlog domineert ons nog altijd

De impact van de Tweede Wereldoorlog, de grootste catastrofe uit de geschiedenis van de mensheid, was enorm, buitengewoon divers en dreunt na tot op de dag van vandaag. Een oorlog die gigantische krachten ontketende. Het overweldigende karakter van deze oorlog, haar uitzonderlijk weerzinwekkend geweld en haar ongeëvenaarde geografische reikwijdte zorgden voor een verlangen naar verandering, die universeler was dan ooit …

Tunnels onder de Muur

Voor vrijheid doen mensen alles, desnoods Tunnels graven onder de Berlijnse muur. Een factionboek doet het hele verhaal van zo’n poging, en u leert er alles over de kunst van tunnels graven.

Pieter Jan Verstraete

Jagen op Joden

De jodenjagers van Antwerpen. Wie waren ze? Wat dreef hen? Hoe waren ze in hun privé-leven? En wat wat de rol van de Antwerpse overheid?

Bruno de Winter en zijn ’t Pallieterke (1945-1955)

Op 25 januari 1987 woonde ik in de Bristol op de Antwerpse Amerikalei de voorstelling bij van het boek van Mark Vanvaeck ’t Pallieterke van Bruno de Winter. Het boek, een lichte herwerking van zijn licentieaatsverhandeling, verscheen bij de uitgeverij De Nederlanden waar wijlen Kris Barrezeele en ik toen nauw bij betrokken waren. Er was heel veel volk aanwezig. Ook de toenmalige hoofredacteur Jan Nuyts was er. Als ik mij niet vergis was Jan d’Haese die middag de hoofdspreker die het boek aan het publiek voorstelde.

Nieuw boek over de hel van Breendonk

In 2004 verscheen het stevig gedocumenteerde Breendonkboek van Patrick Nefors. Thans ligt er een nieuw boek op onze leestafel over het ‘Auffangsslager’ of tussenkamp (en dus geen concentratiekamp) dat Breendonk was. Ditmaal geschreven door de Amerikaanse holocaustspecialist James Deem. Eerlijk gezegd hielden we ons hart vast wat hij zou schrijven. Maar na lezing van zijn uit het Engels vertaalde boek valt alles goed mee. Deem toont zich niet bevooroordeeld, ook niet in zijn taalgebruik, en laat de feiten voor zich spreken. Die zijn op zich al gruwelijk genoeg.

’t Pallieterke en Jommeke

Kort na de lancering van het nieuwe satirische weekblad ’t Pallieterke in mei 1945 schreef hoofdredacteur Bruno de Winter een wedstrijd uit voor cartoonisten. De Winter was de mening toegedaan dat hij voor de stal van zijn ‘spotblad’ een of meerdere cartoonisten nodig had. Vandaar de wedstrijd. De amper achttienjarige Jef Nys, afkomstig uit een katholieke en Vlaamsgezinde familie, snelde naar zijn tekentafel om mee te dingen. Uit de 142 inzendingen raakte Nys’ inzending makkelijk in de top tien.

Lode Wils’ activisme of het grote gelijk

In 1974 publiceerde de gewezen Leuvense professor Lode Wils zijn boek Flamenpolitik en aktivisme. Het werk was baanbrekend en ophefmakend tegelijk. Binnen de Vlaamse Beweging werd het boek op verontwaardiging en felle kritiek onthaald. Wils poneerde immers dat de Duitse bezetter met zijn Flamenpolitik het activisme in het leven had geroepen. Op 15 en 16 november 1974 werd speciaal in Leuven een colloquium gehouden over de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar werd Wils overladen met bakken kritiek. Lammert Buning en Jan Brans behoorden tot zijn felste critici.

Scheurmakers en carrièristen binnen de katholieke partij

De Gentse historicus en hoogleraar Harry van Velthoven publiceerde tijdens zijn lange loopbaan tal van werken in verband met de taalproblematiek. Een paar maanden geleden is hij bevallen van zijn jongste. Het boek kreeg als doopnaam Scheurmakers en carrièristen, en handelt over de opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten binnen de katholieke partij tijdens de laatste decennia voor het uitbreken van de Grote Wereldbrand. Tussen 1884 en 1914 werd België bestuurd door uitsluitend katholieke regeringen.