JavaScript is required for this website to work.

Pieter Van den Bossche

Pieter Van den Bossche is vader, leraar en classicus. In die volgorde. Als leraar geeft hij Latijn, Grieks en filosofie in het Sint-Vincentiusinstituut te Gijzegem, maar in zijn vrije tijd experimenteert hij met hout, baksteen en metaal.

Openstaan voor kennis en vaardigheden die aangereikt worden op school, lukt enkel wanneer ouders aan hetzelfde touw trekken.

Lesgeven, een droomjob die helaas niet iedereen past. Zij-instromers en nieuwelingen schrikken soms van wat er allemaal van hen verwacht wordt.