fbpx

Mediaoverzicht ‘Dwars door Linkebeek’

Dwarsdoor Linkebeek heeft heel wat inkt doen vloeien of voor heel wat bits en bites gezorgd en camera’s doen draaien. Op deze pagina een overzicht met links naar verslaggeving over de betoging op het net.

Opmerkingen vanuit Brussel over het BHV-akkoord

Het BHV akkoord is niet positief voor De Zes, maar ook niet voor de Vlamingen in Brussel. Bernard Daelemans, politiek secretaris van het Vlaams Komitee voor Brussel en redacteur van Doorbraak en Meervoud, zet enkele minpunten op een rijtje.

Ook Franstalige Vlamingen zijn hier thuis

Vanwaar komt toch die angst van Franstaligen voor het eigen lot binnen een meer autonoom Vlaanderen? Zijn er soms aanwijzingen dat ze vervolgd zullen worden? Dat vraagt Doorbraak-redacteur Dirk Rochtus zich af in De Morgen (17 september 2011).

Van propere, vuile en slappe was

De uitkomst van het BHV-akkoord is voor Vlaanderen aan alle kanten negatief, concludeert Doorbraak redacteur JEAN-PIERRE RONDAS in De Standaard. Er is geen sprake van een propere splitsing van de kieskring.

BHV gesplitst, VVB niet enthousiast

In een mededeling verwerpen Guido Moons en Steven Vergauwen, voorzitter en directeur van de Vlaamse Volksbeweging VVB, het akkoord over BHV dat de acht partijen sloten. Ze roepen op om zondag 18 september te betogen om de Vlaming in De Zes te laten zien dat nog medestanders hebben. Hieronder de mededeling van de VVB.

Bart Maddens: Wat baten opinies en strategieën?

Bart Maddens legt nog eens uit, voor de slechte verstaanders, waar het eigenlijke allemaal om draait. Wat is het doel en welke de middelen van de Vlaamse politici en misschien nog meer, hoe hard willen ze het spel spelen?

Houd uw manieren imbecielen

Hoe vrij is de discussie op het internet nog? Redacties stoppen zich vaak weg achter een muur van regeltjes om het ‘beleefd’ te houden, maar voor prominenten gelden die regels niet, die mogen er op los schelden.

Faciliteiten werken verfransend

Wout Frees van het centrum voor politiicologie onderzocht voor VIVES de verfransing van de Vlaamse rand rond Brussel. De resultaten zijn opmerkelijk. Op een aantal uitzonderingen na blijven het aantal Nederlandstalige stemmen status quo. De stijging van de Franstalige lijsten is vaak ten koste van tweetalige lijsten en bijna enkel in faciliteitengemeenten.

Verstoten sloren

Jean-Pierre Rondas is er in zijn tweewekelijkse column in De Morgen (voortaan op dinsdag) van overtuigd dat de Vlaamse onderhandelaars niet hun plan of dat van hun kiezers willen uitvoeren, maar dat van hun zogezegde tegenstanders, de Franstaligen.

AKVSZ analyseert uitspraken Vanhengel

Volgens de uitspraken die ontslagnemend minister van begroting Guy Vanhengel opeenstapelt in Knack van 24 augustus 2011, zijn de financiële problemen in dit land vooral veroorzaakt door de financieringswet en in het bijzonder door de Vlamingen. Dit verplicht het AKVSZ (Actiecomité Vlaamse Sociale zekerheid) om stelling te nemen. Ze doen dat zoals altijd met een stevige argumentatie.

Broken Flemish

In zijn tweewekelijkse column voor De Morgen klaagt Doorbraak-medewerker Jean-Pierre Rondas aan dat Vlaamse politici hun taal te veel laten contamineren door Franse begrippen en gallicismen. En niet alleen hun taal, trouwens …

OVV bezorgd over Nota-Di Rupo

Di Rupo’s concrete voorstellen bevorderen exclusief de Franstalige optie van een drieledig België. Garanties voor de Brusselse Vlamingen worden onderuit gehaald en van de Vlaamse eisen komt weinig in huis. Dit is volgens het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) misselijk makend eenzijdig. Het gaat in tegen de wens van de Vlamingen die in 2010 overduidelijk kozen voor een grondige staatshervorming en meer autonomie, structurele hervormingen en besparingen. Essentiële voorwaarden voor politieke stabiliteit zijn respect voor de grondwet, het gelijkheidsbeginsel en de grenzen van de gewesten. En daaraan mangelt het in Di Rupo’s plannen zwaar.

Collectief identiteitsbesef

In zijn blog doorstroming.net denkt Jaak Peeters verder over Theodore Dalrymples beschouwingen over de rellen in Londen en elders in Engeland. Niet sociaaleconomische omstandigheden liggen aan de basis van jongeren die het recht in eigen handen namen, maar een gebrek aan (collectief) identiteitsbesef.

Open Brief aan de Vlaamse Partijvoorzitters

Willy Dewaele, ereburgemeester van Lennik roept de Vlaamse partijvoorzitters in een open brief op om niet te onderhandelen over de Nota-Di Rupo. Ze stappen mee in de Franstalige logica en daarna is er geen weg meer terug. De Vlamingen moeten zich niet laten gijzelen.

Het Heksen-eenmaaleen, of: de Belgische kaballa

In zijn tweewekelijkse column voor De Morgen, gaat Jean-Pierre Rondas vandaag op de kabbalistische heksentoer. Het is zomer (althans toch meteorologisch) en dan mag een commentaarstuk al eens wat lichter zijn …

Samen taalgrenzen verleggen

Onder de titel ‘Samen taalgrenzen verleggen’ schreef de Minister van Onderwijs Pascal Smet een conceptnota over het taalonderwijs in Vlaanderen en Brussel. De titel is suggestief: Pascal Smet denkt mondiaal en multicultureel en wil van dat ‘oubollige taalonderwijs’ af. Julien Borremans is ervaringsdeskundige (hij werkt in het Brussels Nederlandstalig onderwijs) en laat zijn kritisch licht schijnen over de talennota voor het onderwijs.

Talen, niet verschralen

Zoals verwacht, oogst de talennota van minister van onderwijs Pascal Smet vooral afkeurende reacties die vinden dat hij de handrem aantrekt. ‘Verkrampt’ en ‘niet ambitieus’ klinkt het voorspelbaar, hoewel Smets nota al behoorlijk ver gaat.

Zal alleen de kalender Grieks zijn?

De Morgen vroeg onze chef-politiek een ontleding van de recente beslissing van CD&V. De tekst verscheen in de krant onder de redactionele titel ‘De schijnbare U-bocht van CD&V’.

Vandaag in de Franstalige pers: Een ware scheldpartij (14 juli 2011)

De CD&V is de gebeten hond. Dat is al zo in de Vlaamse pers, maar de nijd en partijdigheid zijn nog erger in de Franstalige kranten. Journalistieke regels zeggen dat je geen scheldwoorden moet gebruiken. Commentaren mogen scherp zijn, maar vulgaire scheldpartijen beschadigen de auteur. De ooit zo ernstige belgicistische La Libre Belgique is zo kwaad op de vroegere Vlaamse broeders van de christen-democratie dat de commentator vervalt in een taalgebruik beneden elk niveau. Met termen als: een partij van ‘windhanen, lafhartigen en slapjanussen’. Het zijn Voldemorts (de slechterik in de Harry Potter-verhalen) die rondsluipen in de Wetstraat, enz. En ze zijn erger en geniepiger dan de N-VA … Het geeft een idee van de druk die op de CD&V wordt gelegd. Leterme was daar in 2007 in elk geval niet lang tegen bestand.

Standpunten, korte bochtenwerk en code rood (V)

Om het levendige politieke debat dat we vandaag kennen wat te ordenen, ga ik op zoek naar standpunten, korte bochtenwerk en code rood. Standpunten verdienen respect, ook van wie ze niet deelt. Het korte bochtenwerk roept vragen op, die ik dan ook graag stel. Voor leugens of beledigingen trek ik ‘code rood’. Die moeten aan de kaak worden gesteld als inbreuken op de beginselen van de correcte debatvoering.

De zogenaamde impasse van de G1000

Er stonden in de Belgische dagbladen van het Pinksterweekend 29 artikels over een nieuw burgerinitiatief, dat België uit de impasse zou moeten redden: de G1000. Zelden was zo’n verpletterende en welwillende belangstelling te aanschouwen door de media in dit land.

Van Aelst, de Tobback van N-VA

Vic Van Aelst oogst hoon, Louis Tobback zorgt voor debat. Peter De Roover verbaast zich over de twee maten die gehanteerd worden. In De Morgen van 9 juni 2011.

Discrediterende etiketten

Vorige week woensdag werd de 61e Arkprijs voor het Vrije Woord toegekend. En voor het eerst ging de prijs naar een Franstalige, namelijk. Philippe Van Parijs. Bart De Wevers ‘dikke vriend’ Pierre Mertens zou echter ook ooit in aanmerking zijn gekomen. U weet wel, de man die De Wever beschuldigt van negationisme. NIet meteen een houding die strookt met de voorwaarden voor de Arkprijs. Doorbraak-medewerker en Ark-jurylid Jean-Pierre Rondas licht toe.