Sander Carollo

Geen categorie

Vorstelijk vermogen

N-VA-fractieleider in de Kamer Hendrik Vuye, onder meer bekend van zijn kritiek op de monarchie, schrijft in zijn voorwoord dat dit boek – het verscheen midden september – ongetwijfeld voor polemiek zal zorgen. De verwachte controverse bleef tot nu toe grotendeels afwezig. Nochtans is dit boek een ideale ijsbreker om de financiering van ons koningshuis aan banden te leggen. Vuye stelt in zijn voorwoord dat het privévermogen van de Coburgs helemaal niet zo privé is. In die zin moet het voor hem jammer zijn dat er geen woord over het koningshuis staat in het regeerakkoord.

Actualiteit, Binnenland

‘Armoede is als een octopus’

Met Daens mensen doen nadenken

Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede stelt het Priester Daensfonds vanavond zijn eigenzinnige kijk op maatschappij en armoede voor. De visietekst bevat een waaier aan thema’s met enkele concrete en gevoelige voorstellen.

Actualiteit, Binnenland

De radicale reclameman

Tom Van Grieken (27) wordt de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang. De Mortselnaar werd in het voorjaar nog herverkozen als voorzitter van Vlaams Belang Jongeren (VBJ) en moet nu de moederpartij een nieuw gezicht geven. Een portret.

Geen categorie

Europa gereconstrueerd

Het contrast in de boektitel wordt al vroeg geschetst en staat voor enerzijds het Europa van de Erasmussers, anderzijds dat van de laaggeschoolde, kansarme voorstedelingen. Aan de hand van historisch onderzoek en gesprekken met allerlei belanghebbenden – (oud-)ministers, parlementariërs, journalisten … – zocht Ballegeer naar de evolutie van Europa en hoe de manco’s moeten bijgeschaafd worden.

Van EGKS tot eurocrisis

Binnenland

Hoe moet dat met Brussel

Debaets en Delva, CD&V'ers met een Brusselvisie

Tal van CD&V’ers brachten de afgelopen maanden een boek uit, zo ook Bianca Debaets: ’10 geboden voor Brussel’ (januari 2014) en Paul Delva: ‘Een Brusselse luis in de Vlaamse pels’ (december 2013). Sander Carollo recenseerde beide boeken.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans